ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΕΤΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 11/08/2011 - 23:47
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 14
ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΕΤΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΑΔΕΙΑ;
H AΔΕΙΑ ΑΥΤΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ ΕΞΙ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΙΤΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΕΦΑΠΑΞ.
ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 4 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΕΤΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ

Νομίζουμε ότι η τρίμηνη άδεια μετ΄αποδοχών είναι μέρος της πενταετούς άδειας χωρίς αποδοχές που δίνεται για σοβαρούς λόγους στις Δημοσίους Υπαλλήλους.
Στις μητέρες αστυνομικούς που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Σώματος, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 προβλέπει:
[info]" Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη".[/info]

Η παρ. 1. του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 προβλέπει::
[info]"Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω."[/info]

Η παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.3528/2007 προβλέπει:
[info]"2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους." [/info]

Για τις γυναίκες αστυνομικούς το Π.Δ.27/1986 προβλέπει :
[info]Άρθρο 10
Άδειες ειδικών περιπτώσεων.
1.«Η άδεια μητρότητας των γυναικών αστυνομικών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάζεις" (Α' 19). Στις γυναίκες αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 άδεια. Επίσης οι αστυνομικοί που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή τα τέκνα των χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία και για τα οποία προβλέπεται η άδεια του προηγούμενου εδαφίου αναφέρονται στις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ. 400/39/5521 Σχ. 149 από 19.2.1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β'- 235)".
2.Στις μητέρες αστυνομικούς που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Σώματος, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.[/info]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 4 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΕΤΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ

[url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2011/07112011-5.html]Προώθηση νομοθετικής τροποποίησης για χορήγηση τρίμηνης άδειας σε τρίτεκνους γονείς αστυνομικούς[/url]

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή, προωθείται νομοθετική τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986 «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού», προκειμένου να συμπεριληφθεί η χορήγηση, σε γονείς αστυνομικούς, τρίμηνης άδειας με αποδοχές, για ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω.
Οι ειδικότερες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, θα περιγράφονται στη σχετική τροποποίηση, η οποία συνιστά εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.