Εξαγορά γάμου - Εξετάσεις για αρχιφυλάκων

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Εικόνα zaramis007
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 21/05/2011 - 14:03
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 7
Εξαγορά γάμου - Εξετάσεις για αρχιφυλάκων

Καλησπέρα σας,
θα ήθελα να σας υποβάλλω δύο ερωτήματα !
Πρώτον, είμαι αστυφύλακας και ανήκω μισθολογικά στη χωροφυλακή
(σειρά κατάταξης πανελλήνιες 2005 - 2007), παντρεύτηκα τον Ιούλιο και
αναριωτιόμουν αν χρειάζεται να εξαγοράσω-αναγνωρίσω τον γάμο.
Δεύτερον, για το βαθμό του αρχιφύλακα μέσω εξετάσεων δίνω εντός
πενταετίας ώστε να παραμείνω στον τόπο συμφερόντων μου ή στην λήξη της
πενταετίας;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω την απάντησή σας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 4 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Εξαγορά γάμου - Εξετάσεις για αρχιφυλάκων

[b]ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ ΥΠΕΡ ΜΤΣ[/b]
[info]Πρώτον, είμαι αστυφύλακας και ανήκω μισθολογικά στη χωροφυλακή (σειρά κατάταξης πανελλήνιες 2005 - 2007), παντρεύτηκα τον Ιούλιο και αναριωτιόμουν αν χρειάζεται να εξαγοράσω-αναγνωρίσω τον γάμο.[/info]
Το άρθρο 2 του Ν.1105/1980 (ΦΕΚ Α-299) είναι αυτό που προέβλεπε την υποχρεωτική καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με ένα βασικό μισθό, που έφερε κατά το χρόνο της καταβολής για τον πρώτο γάμο για του μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Με το άρθρο 17 του Ν.3036/2002 (ΦΕΚ Α-171/23-7-2002) καταργήθηκαν από 23-7-2002 οι διατάξεις του άρθρου 2 του ανωτέρω Ν.1105/1980 (ΦΕΚ Α-299).
Επομένως οι μέτοχοι του ΜΤΣ που τελούν γάμο μετά την 22-7-2002 απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ενός βασικού μισθού υπερ του ΜΤΣ.
Οπότε δεν έχεις υποχρέωση καταβολής χρημάτων για τον γάμο σου.
Για περισσότερες πληροφορίες στο ΜΤΣ ([url=http://www.mts-mod.gr/]http://www.mts-mod.gr/[/url])

[b]ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ[/b]
[info]Δεύτερον, για το βαθμό του αρχιφύλακα μέσω εξετάσεων δίνω εντός πενταετίας ώστε να παραμείνω στον τόπο συμφερόντων μου ή στην λήξη της πενταετίας; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω την απάντησή σας.[/info]

Η Απάντηση στο ερώτημά σου εξάγεται από τον [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/astunomia--suntaksiodotika-...Ν.3686/2008[/url] και το [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-metatheseis-apospasei...Π.Δ.100/2003[/url] ,οι διατάξεις των οποίων τίθενται παρακάτω.

Αν δώσεις εξετάσεις στην Αρχιφυλάκων , πετύχεις και προαχθείς στο Βαθμό του Αρχιφύλακα θα σου γίνει αρχική τοποθέτηση και πάντα σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) του άρθρου 3 του Π.Δ.100/2003. Θα ληφθεί υπόψιν κατά την κρίση και η επιθυμία σου με αίτηση που θα σου ζητηθεί να καταθέσεις μέσω της υπηρεσίας σου.

Ν. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α΄- 158/1-8-2008) "Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας".

Άρθρο 4
Μεταθέσεις
Οι αστυνομικοί που προάγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος και κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα ή ανθυπαστυνόμου – αρχιφύλακα, μετατίθενται ανεξάρτητα από τον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ.100/2003.»

Άρθρο 10
Προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων – υπαρχιφυλάκων – αρχιφυλάκων
1. Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους.
2. Οι αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.

Π.Δ.100/2003 (ΦΕΚ Α΄94 /22-4- 2003) "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού".

Άρθρο 6
Περιπτώσεις τοποθετήσεων.
Οι τοποθετήσεις των αστυνομικών ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές.
β. Όταν επανακατατάσσονται ή επαναφέρονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία.
γ. Όταν αποφοιτούν από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).
δ. Όταν μετατάσσονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
ε. Όταν μετατάσσονται στην κατηγορία αστυνομικών ειδικών καθηκόντων.
στ. Όταν προσλαμβάνονται αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων.

Εικόνα zaramis007
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 21/05/2011 - 14:03
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 7
Απ: Εξαγορά γάμου - Εξετάσεις για αρχιφυλάκων

Σε ευχαριστώ manager !

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.