ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 31/10/2011 - 13:09
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 8
ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

Όπως ξέρουμε πολλοί αστυνομικοί αγοράζουν δικό τους πιστόλι για υπηρεσιακή χρήση, σε περίπτωση που κάποιος έχει όπλο μεγαλύτερου διαμετρήματος από εκείνο που χρησιμοποιεί η υπηρεσία, πχ. 40αρι , σε περίπτωση συμπλοκής και χρήσης του και πιθανών τραυματισμό του δράστη, στο δικαστήριο θα παίξει κάποιο ρόλο για την απόφαση του το διαμέτρημα που έχει χρησιμοποιηθεί και να το χαρακτηρίσει ως υπερβολικό για άμυνα και να βρεθεί κατηγορούμενος ο αστυνομικός?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 31/10/2011 - 13:09
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 8
Απ: ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

ποιοι τύποι φυσιγγίων επιτρέπονται για υπηρεσιακή χρήση ? Οι FMJTC ή αλλιώς BLACK MAMBA είναι νόμιμες στην Ελλάδα?Γιατί αν δεν κάνω λάθος σε συνάδελφο με την αγορά όπλου του έδωσαν τέτοιες σφαίρες αλλά δεν ξέρω άμα τις ζήτησε αυτός....

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 31/10/2011 - 13:09
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 8
Απ: ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

Γνωριζει κανεις σχετικα με τα φυσίγγια που ανεφερα πιο μπανω?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 31/10/2011 - 13:09
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 8
Απ: ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

Γνωριζει κανεις σχετικα με τα φυσίγγια που ανεφερα πιο πανω?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1ημέρα
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

Η άποψή μας είναι ότι:
Ο ατομικός οπλισμός που φέρει ο κάθε αστυνομικός αν είναι ιδιωτικός , τότε θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από την Υπηρεσία του άδεια αγοράς και άδεια κατοχής και οπλοφορίας.
Γιαυτό ο αστυνομικός δεν μπορεί να αγοράσει ιδιωτικό όπλο το οποίο πρώτα δεν έχει ελεγθεί ως κατάλληλο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Αν κάποιο όπλο δεν έχει δηλωθεί στην υπηρεσία πότε διαπράττει αδίκημα.
Εκτός αυτού για όλα τα όπλα αυτά (υπηρεσιακά και ιδιωτικά) έχουν γίνει δοκιμαστικές βολές από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τηρείται αρχείο με τα δείγματα καλύκων και βολίδων του οπλισμού.
Οι αστυνομικοί υποχρεούνται όταν αποκτούν, νόμιμα ιδιωτικό όπλο, να ενημερώσουν την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, εντός πέντε ημερών και να προσκομίζουν αυτό για διενέργεια δοκιμαστικών βολών.
Αν ο αστυνομικός κατέχει ιδιωτικό οπλισμό μεγαλύτερου από εκείνο που χρησιμοποιεί η υπηρεσία και έχει ακολουθήσει την σωστή διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος για την έκδοση άδειας κατοχής και οπλοφορίας τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα στανταρς που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να εγκρίνουν την αγορά ιδιωτικού ατομικού οπλισμού.
Η χρήση του όπλου από τους αστυνομικούς είναι σε ισχύ ο Νόμος 3169/2003 (ΦΕΚ 189 Α', 22/24.07.2003) "Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς ..." και ειδικά το άρθρο 3 που ορίζει πότε ο αστυνομικός έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του όπλου του και υπό ποιές προϋποθέσεις:

[code]Νόμος 3169/2003 (ΦΕΚ 189 Α', 22/24.07.2003) "Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς ...
Άρθρο 3
Χρήση πυροβόλου όπλου και αρχές που τη διέπουν
1. Ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να προτάσσει το πυροβόλο όπλο, εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου.
2. Ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντος του και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν εξαντληθεί όλα τα ηπιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ηπιότερα μέσα είναι ιδίως παραινέσεις, προτροπές, χρήση εμποδίων, σωματικής βίας, αστυνομικής ράβδου, επιτρεπτών χημικών ουσιών ή άλλων ειδικών μέσων, προειδοποίηση για χρήση πυροβόλου όπλου και απειλή με πυροβόλο όπλο.
β. Έχει δηλώσει την ιδιότητα του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου, παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης.
γ. Η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδος της απειλούμενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής.
3. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται η ηπιότερη χρήση του πυροβόλου όπλου, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης. Ως ηπιότερη χρήση πυροβόλου όπλου νοείται η κατά το εδάφιο δ' του άρθρου 1 κλιμάκωση της χρήσης του με τη μικρότερη δυνατή και αναγκαία προσβολή.
4. Ο εκφοβιστικός πυροβολισμός ή ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων επιτρέπεται, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου από ζώο ή προειδοποίησης για πυροβολισμό εναντίον ανθρώπου, εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην πληγεί άνθρωπος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος. Πυροβολισμός κατά οχήματος, που ενέχει κίνδυνο τραυματισμού επιβαίνοντος προσώπου, επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου.
5. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται:
α. για την απόκρουση ένοπλης επίθεσης, εφόσον η επίθεση άρχισε ή επίκειται, ώστε κάθε καθυστέρηση αντίδρασης να καθιστά αναποτελεσματική την άμυνα.
β. για την αποτροπή επικείμενης τέλεσης ή εξακολούθησης κοινώς επικίνδυνου κακουργήματος ή κακουργήματος που τελείται με χρήση ή απειλή σωματικής βίας.
γ. για τη σύλληψη καταδικασθέντος ή υποδίκου ή καταδιωκομένου που καταλαμβάνεται να τελεί επ' αυτοφώρω κακούργημα ή πλημμέλημα, εφόσον αντιδρά στη σύλληψη του και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κάνει χρήση όπλου.
δ. για την αποτροπή παράνομης εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή προσώπων που επιχειρούν παράνομη διακίνηση ανθρώπων ή πραγμάτων και φέρουν όπλα του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/ 1993.
ε. για την προστασία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ή χώρων, στους οποίους φυλάσσονται αντικείμενα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή τη δημόσια τάξη ή πειστήρια εγκλήματος, εφόσον η φύλαξη τους έχει ανατεθεί ειδικά στον αστυνομικό και επιχειρείται βίαιη είσοδος, προσβολή ή αφαίρεση των φυλασσομένων από ένοπλο.
στ. για την αποτροπή απόδρασης ή ελευθέρωσης κρατουμένου που επιχειρείται με ένοπλη επίθεση.
ζ. για την αποτροπή αφοπλισμού αστυνομικού κατά την υπηρεσία του.
6. Ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται:
α. για την απόκρουση επίθεσης ενωμένης με επικείμενο κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ανθρώπου,
β. για τη διάσωση ομήρων, για τους οποίους απειλείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης.
7. Πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης απαγορεύεται:
α. εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος,
β. εναντίον ενόπλου πλήθους, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγούν άοπλοι,
γ. εναντίον ανηλίκου, εκτός αν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου θανάτου. Ως ανήλικος θεωρείται το πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
δ. εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο.
8. Όταν οι αστυνομικοί ενεργούν ως ομάδα, για τη χρήση πυροβόλου όπλου, απαιτείται προσταγή του επικεφαλής αυτής, εκτός αν ο αστυνομικός δέχεται επίθεση, από την οποία απειλείται βαριά σωματική βλάβη ή θανάτωση του.
9. Αντισυνταγματική ή προδήλως παράνομη διαταγή ανωτέρου για χρήση πυροβόλου όπλου δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του αστυνομικού.
10. Κάθε περίπτωση χρήσης όπλων από αστυνομικό αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία και Δικαστική Αρχή.[/code]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.