ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 3 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/07/2011 - 18:05
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 58
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ένα αθλητικο σωματειο χρειάζεται να έχει καποια αδεια λειτουργίας;Δεν βρισκω πουθενα στο νομο 2725/99 κατι τετοιο.υπαρχουν ποινικες κυρώσεις για ένα υπο συσταση σωματειο,( σε αναμονή της αποφασης του Πρωτοδικείου) προκειμενου να προβουμε στην υποβολη μήνυσης;ευχαριστω.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τι είναι αθλητικό σωματείο
Σύμφωνα με το [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/nomothesia-athlitismos/20.h...νόμο 2725/1999[/url], Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
Πώς ιδρύεται
Για την ίδρυση αθλητικού σωματείου απαιτούνται 20 τουλάχιστον ενήλικες οι οποίοι συνέρχονται και αποφασίζουν το καταστατικό που θα διέπει τη λειτουργία του και ορίζουν προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τα της νομίμου συστάσεως του σωματείου σύμφωνα με το νόμο. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Συνεπώς οι εν ενεργεία αθλητές δεν μπορούν να είναι καν μέλη του αθλητικού σωματείου. Κατά τη συστατική συνέλευση τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου υπογράφουν την ιδρυτική πράξη του σωματείου, το κείμενο του καταστατικού και το πρακτικό εκλογής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, η διοικούσα επιτροπή παραδίδει σε δικηγόρο, ο οποίος συντάσσει αίτηση και την καταθέτει στο πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου. Με την κατάθεση της αιτήσεως, ο δικηγόρος λαμβάνει ημερομηνία της δικασίμου που ορίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως για τη σύσταση του σωματείου, το δικαστήριο ελέγχει εάν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις του Αστικού Κώδικα και του νόμου 2725/1999 για τη σύσταση αθλητικού σωματείου.
Αν όλα είναι όπως πρέπει, το δικαστήριο εγκρίνει τη σύσταση του νέου σωματείου και εκδίδει σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή επιμελεία του δικηγόρου κοινοποιείται στη Νομαρχία και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του ταμείου νομικών και σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του σωματείου. Τέλος με νέα αίτηση προς το αρμόδιο πρωτοδικείο, το σωματείο καταχωρείται στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να υφίσταται νομικά. Το συνολικό κόστος σύστασης του σωματείου κυμαίνεται περίπου στα 600 ευρώ.
Αθλητική Αναγνώριση
Όταν συσταθεί το σωματείο, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος των ομοσπονδιών των αθλημάτων τα οποία καλλιεργεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.2725/1999, αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α. αθλητικά σωματεία λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η, από τις διατάξεις του Ν.2725/1999, προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους άθλησης που αυτά καλλιεργούν μέχρι τη δημοσίευση του Ν.2725/1999 και τα οποία έχουν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

[warning]Μήπως εννοείς Αθλητικό Σύνδεσμο ή Ένωση Φίλων Ομάδας ????[/warning]
[edit time=1326459279]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.