φοιτητική άδεια

9 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 05/10/2011 - 12:32
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 3
φοιτητική άδεια

καλησπέρα,

Γνωρίζω ότι η άδεια εξετάσεων έιναι δυο μέρες για κάθε μάθημα,το ισχύον πδ για τις άδειες τον αστυνομικών δεν αναφέρει αν η μια εξ αυτών θα είναι η προηγούμενη ή η επόμενη της εξέτασης,παρακαλώ αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω να με ενημερώσετε.ευχαριστώ εκ των προτέρων

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 10/08/2011 - 03:13
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 90
Απ: φοιτητική άδεια

Ο Νόμος βάσει του οποίου χορηγείται η ειδική άδεια εξετάσεων στους αστυνομικούς, είναι ο Ν.2528/2007 (μετεξέλιξη του 2683 που ανέφερε ο manager). Στο άρθρο 60 όπως και στον προηγούμενο Νόμο, αναφέρεται στις ειδικές άδειες εξετάσεων.

Επί του θέματος, το Υπουργείο Παιδείας, έχει εκδόσει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο, ή οποία βέβαια αφορά το προσωπικό του δικού του Υπουργείου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την [url=http://4grde-a-ath.att.sch.gr/arxeiapdf/adies.pdf]Δ2/74275/10-07-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ[/url].

Εκεί ορίζεται ότι:

"Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ημερών, η προηγουμένη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. H άδεια αυτή χορηγείται μόνο για τη διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του."

Αν και η εν λόγω διευκρινιστική δεν αφορά την δική μας Υπηρεσία, (όπου σημειωτέον δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχη διευκρινιστική εγκύκλιος), εν τούτοις θεώρησε ως δεδομένο ότι ακόμη και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο ήθελε ρυθμιστεί με κάποια αντίστοιχη εγκύκλιο, τότε κατά 99% θα ακολουθούνταν η πεπατημένη που ήδη έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: φοιτητική άδεια

Ο Νόμος δεν ορίζει ειδικά. Μήπως σου δίνει το δικαίωμαι να επιλέξεις εσύ;

β. Με το άρθρο 60 του Ν. 2683 /1999 (Α΄19) ορίζεται ότι :
«1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιούχο ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών»
γ. Ήδη σε ισχύ το άρθρο 60 του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ Α- 26/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» στους Δημοσίους Υπαλλήλους χορηγείται άδεια ως κατωτέρω :
Άρθρο 60 - Άδειες εξετάσεων
1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 11/09/2012 - 20:30
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
Απ: φοιτητική άδεια

Καλησπέρα παιδιά, πολύ καλή δουλειά. Γνωρίζετε αν ισχύει και για Ειδικούς Φρουρούς τόσο σε επίπεδο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 10/08/2011 - 03:13
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 90
Απ: φοιτητική άδεια

Οι άδειες που λαμβάνεις ως Ειδικός Φρουρός είναι οι ίδιες όπως και για το αστυνομικό προσωπικό. Οι άδειες του αστυνομικού προσωπικού προβλέπονται στο ΠΔ 27/86, όπου εκεί υπάρχει και η πρόβλεψη για την χορήγηση της φοιτητικής άδειας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 11/09/2012 - 20:30
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
Απ: φοιτητική άδεια

Ευχαριστώ για την άμεση και κατατοπιστική απάντηση.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: φοιτητική άδεια

Φυσικά..
Στο άρθρο 1 του Π.Δ.27/1986 "Περί αδειών" ορίζεται ότι :Στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας χορηγούνται οι εξής άδειες απουσίας:
1.Κανονική.
2...
3...
8.Ειδική άδεια εξετάσεων.

Οι [b]Ειδικοί Φρουροί,[/b] σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 και 4 του Ν.2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που διέπονται, από τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α') και του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α') και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

Άρθρο 9 Π.Δ.27/1986 (ΦΕΚ Α΄ - 11/10.02.1986)
Άδεια Εξετάσεων
"Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται η προβλεπόμενη για τους δημοσίους υπαλλήλους άδεια εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 2683/1999 (Α 19)".

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 3 εβδομάδες
Εγγραφή από: 27/10/2011 - 17:09
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Ερώτηση:

Ερώτηση:
ειναι δέκα (10) μέρες φοιτητική αδεια και επιπλέον μια ημέρα για κάθε μάθημα ή συνολικά (10) ημέρες;;;
Για παράδειγμα εγω αυτη την εξεταστική περίοδο μόνο δίνω 7 μαθήματα.. Αλλα τόσα το Σεπτέμβριο και αλλα τόσα το Φεβρουάριο.. Δεν φτάνουν οι δέκα (10) μέρες ούτε για να πηγαίνω στις εξετάσεις..

Εικόνα policeman
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 10/05/2011 - 19:02
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 19
Με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α’ -

Με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α’ - 0254) τροποποιήθηκε το άρθρο 60 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α΄- 19) και πλέον η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
Στην εφαρμογή του PoL, «Νομοθεσία» μπορείτε να δείτε το ενημερωμένο π.δ. 27/1986 «Άδειες προσωπικού …» όπου τα αναφέρει αναλυτικά.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.