Παραβίαση περιοριστικών όρων

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Παραβίαση περιοριστικών όρων

Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο νόμος που ορίζει την ποινή στην περίπτωση παραβίασης περιοριστικών που είχαν τεθει απο το δικαστικο συμβούλιο σε περίπτωση αποφυλάκισης μετα απο προσωρινή κράτηση (και ειδικότερα μετά την συμπλήρωση του ανώτατου όριου του 18μηνου οταν και δεν προβλέπεται νεα προφυλάκιση - άρση περιοριστικών όρων κατα 298κπδ) . Δεν ειχα υπ'ποψιν μου οτι υπάρχει ιδιόνυμο αδίκημα αλλα ειχα την εντύπωση οτι η παράβαση των ορων επισύρει μονο την ανάκλυση τους και επιφέρει την προσωρινη κράτηση .
Τι γινεται ομως οταν ΔΕΝ μπορει να υπάρξει νεα προσωρινη κρατηση για το ιδιο αδικημα κατα 287κπδ και κυρίως σύμφωνα με το άρθρο 6 του Συντάγματος ???
[edit time=1341605369]SREK[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 11 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Παραβίαση περιοριστικών όρων

[b]Άρθρο 182 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ[/b]
Παραβίαση περιορισμών διαμονής
1. Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος παραβιάζει τους περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της διαμονής κι τις σχετικές υποχρεώσεις του.
«2. Αλλοδαπός ο οποίος απελάθηκε σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου, αν παραβιάσει την απαγόρευση επιστροφής του στη χώρα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ποινή σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, ούτε αναστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 104. Η άσκηση ενδίκων μέσων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.»

[b][u]ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΥΠΟ ΑΠΕΛΑΣΗ[/u][/b]

[b]ΝΟΜΟΣ 3907/2011 (ΦΕΚ Α-7/26.1.2011)[/b]
Άρθρο 22
Οικειοθελής αναχώρηση
Παρ. 3. Οι αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές μπορούν να επιβάλουν καθ' όλο το χρονικό διάστημα της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης χώρας, με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής, όπως την τακτική εμφάνιση ενώπιον αρχών, την κατάθεση κατάλληλης οικονομικής εγγύησης, την κατάθεση εγγράφων ή την υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο μέρος. Το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης οικονομικής εγγύησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

[b]ΝΟΜΟΣ 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212) [/b]
Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
Άρθρο 78
Αναστολή απέλασης
Αν δεν είναι εφικτή η άμεση απέλαση του αλλοδαπού από τη Χώρα για λόγους ανωτέρας βίας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ή το εξουσιοδοτημένο όργανο μπορεί, με απόφαση του, να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης απέλασης. Με όμοια απόφαση επιβάλλονται στον αλλοδαπό περιοριστικοί όροι.

[b][u]Σε περίπτωση Παραβίαση περιοριστικών όρων από αλλοδαπούς που ανεστάλη για λόγους ανωτέρας βίας η απέλασή τους.[/u][/b]

Είναι υποχρεωμένη η Υπηρεσία του τόπου της δηλωθείσης κατοικίας αλλοδαπού, που παρακολουθεί τους περιοριστικούς όρους (εμφάνιση κάθε 1 του μηνός στο Τ.Α. ή απαγόρευση διαμονής σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές) και γνωρίζει στην Υπηρεσία που επέβαλλε τους περιοριστικούς όρους τη μη εμφάνισή του ή την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
Φυσικά η παραβίαση εκτός των διοικητικών κυρώσεων έχει και [b]ποινικές[/b] (Άρθρο 182 Π.Κ.).

[b]ΝΟΜΟΣ 3907/2011 (ΦΕΚ Α-7/26.1.2011)[/b]
Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων απομάκρυνσης
Παρ.4. Αν διαπιστωθεί παραβίαση των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας με βάση το άρθρο 22 παρ. 3, η απόφαση επιστροφής εκτελείται αμέσως και η απόφαση αναβολής της απομάκρυνσης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. Εφόσον η απομάκρυνση δεν είναι τεχνικώς δυνατή επιβάλλονται με νέα απόφαση πρόσθετοι περιοριστικοί όροι, όπως προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 3, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί μέχρι και διοικητική κράτηση, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 30 χρονικών ορίων.

Επίσης στο άρθρο 73§2α του Νόμου 3386/05 ορίζεται ότι :"Ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του" και επιπλέον στο άρθρο 76§1β ορίζεται ότι αν ο αλλοδαπός παραβιάσει τις διατάξεις του Νόμου 3386/05 απελαύνεται.
[edit time=1341662826]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Παραβίαση περιοριστικών όρων

Oλες οι περιπτώσεις που προαναφέρατε αφορούν αποκλειστικα αλλοδαπους κ έχουν σχέση με την απέλαση τους ενω αναφέροντε στον νόμο περι αλλοδαπών κ περιοριζουν την διαμονη τους στην Ελληνικη επικρατεια .
Το ερώτημα μου ειναι η παραβίαση περιοριστικών όρων κ δη της παρουσιας στο ΑΤ του τόπου κατοικιας του αποφυλακιζόμενου μετα απο προσωρινή κράτηση κ συγκεκριμένα λογο εξάντλησης του ανωτατου οριου της (18μηνο) που τέθηκαν κατα 282 ΚΠΔ για τελεσθήσα κακουργηματικη πράξη.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 11 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Παραβίαση περιοριστικών όρων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 182 του Π.Κ. δεν αφορά μόνο τους αλλοδαπούς αλλά όλους. Και όταν λέμε όλους εννοούμε όλους.!!!! ;-D

[quote]Άρθρο 182 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Παραβίαση περιορισμών διαμονής
1. Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος παραβιάζει τους περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της διαμονής κι τις σχετικές υποχρεώσεις του.[/quote]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.