ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΩΡΕΣ .

7 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 4 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΩΡΕΣ .

Ισως σε πολλους έχει τυχη να προσέλθει άτομο κατα τις μεταμεσονυχτιες ώρες στο Α.Τ κ να θέλει με επιμονή κ απαίτηση να δόσει ''παρόν'' ενω εμεις να πνιγόμαστε με άλλα σημαντικότερα πράγματα αναγκάζοντας μας να τον διώξουμε. Επίσημη απάντηση δεν δόθηκε απο καμία προιστάμενη υπηρεσία σχετικά με το ωράριο που μπορεί να δόσει κάποιος παρον κ αν ήμασταν συνομη με την ενέργεια μας να τον απομακρύνουμε απο το Α.Τ , ενω κ η εισαγγελία σε σχετικό προφορικό ερώτημα επιφυλάχθηκε να λάβει θέση προτάσοντας οτι είναι περισσότερο υπηρεσιακό θέμα .
Παρακάτω παραθέτω κάποιες απόψεις μου περι του θέματος κ θα ήθελα να μου πειτε την γνώμη σας ως προς τους ισχυρισμούς μου .

1.- Όπως είναι γνωστό, από λειτουργική άποψη, η Αστυνομία διακρίνεται σε διοικητική και δικαστική. Η πρώτη, πέραν από την άσκηση καθαρώς διοικητικών καθηκόντων (εφαρμογή κανόνων διοικητικού δικαίου),έχει ως έργο την πρόληψη του εγκλήματος. Ενεργεί λοιπόν, έξω από τη σφαίρα της ποινικής δικαιοδοσίας της Πολιτείας. Η δεύτερη ασκεί καθήκοντα ανακριτικά (προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με σκοπό τη ‘‘συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων και προς εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος’’. Αναπτύσσει δηλαδή, τη δραστηριότητά της στο πεδίο της καταστολής του εγκλήματος, γι’ αυτό και ο χαρακτήρας της είναι οιονεί δικαστικός, αφού προετοιμάζει την πληρέστερη και ασφαλέστερη άσκηση της δικαιοδοσίας των ποινικών δικαστηρίων

2.- Η λειτουργία των εκτελεστικών Αστυνομικών Υπηρεσιών καθ΄ όλο το 24ωρο δεν δικαιολογεί και την υποχρέωση διεκπεραίωσης διοικητικής φύσης υποθέσεων, όπως η θεώρηση του γνησίου της υπογραφή, η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, η έκδοση ταυτοτήτων ,η έκδοση διαβατηρίων ,η χορήγηση αντιγράφων - βεβαιώσεων ,η έκδοση αδειών κλπ όταν μάλιστα η υποχρέωση αυτή για τις λοιπές δημόσιες Υπηρεσίες εξαντλείται μόνο μέσα στα όρια του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων τους.

3.- Επίσης η αστυνομία έχει δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών στο αστυνομικό κατάστημα προς διεκπεραίωση υπόθεσης τους που δεν αφορά την δικαστική λειτουργία της (κυρίως για λόγους ασφαλείας ), σε ορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας ( όπως για παράδειγμα το επισκεπτήριο σε κρατουμένους )

4.- Η Ελληνική Αστυνομία υποχρεούται να εκτελεί τις παραγγελίες των αρμόδιων δικαστών αρχών και να συμμορφώνεται στις σχετικές εντολές τους.

α. Άρθρο 18 ’ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ.’’ Του Ν. 1481/1984
1. Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης έχει υποχρέωση να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις και να συμμορφώνεται στις σχετικές εντολές των αρμόδιων δικαστών. Οι σχέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τις δικαστικές αρχές, όταν ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και δημόσιου κατήγορου, ρυθμίζονται από τον οργανισμό δικαστηρίων και τον κώδικα ποινικής δικονομίας.

β. Άρθρα 9 και 25 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων Ν.1756/1988

΄Αρθρο 9 Σχέση δικαστικών και αστυνομικών αρχών.
1. Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνομικά καθήκοντα υποχρεούνται :
α) να εκτελούν αμέσως και απροφασίστως τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών και να παρέχουν τη βοήθειά τους σ΄αυτές,
Άρθρο 25 Αρμοδιότητες.
1. Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται : ,
δ. η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων,
ζ. η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή συνδρομής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων,

γ. ΄Αρθρο 13 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας : Σχέση της εισαγγελίας και των δικαστηρίων με άλλες αρχές.
Οι αστυνομικές αρχές και η χωροφυλακή οφείλουν να εκτελούν χωρίς καμία χρονοτριβή τις παραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών σε περίπτωση ανάγκης οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη βοήθεια αστυνομίας και της χωροφυλακής, ακόμη και τη βοήθεια της ένοπλης δύναμης, απευθείας και χωρίς τη μεσολάβηση των προϊσταμένων τους».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμογή έχουν τα άρθρα 260 ΠΚ ‘’Ανυποταξία σε πολιτική Αρχή’’ , 259 ΠΚ ‘’Παράβαση καθήκοντος’’ καθώς και σε περίπτωση μη έγκαιρης αναφοράς στην Εισαγγελική Αρχή αξιόποινης πράξης για την οποία οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν σύμφωνα με άρθρο 37 ΚΠΔ και την οποία έμαθαν με οποιονδήποτε τρόπο - 231 ΠΚ Υπόθαλψη εγκληματία .

Περιοριστικοί όροι και ειδικότερα της εμφάνισης στο Α.Τ του τόπου κατοικίας του κατηγορουμένου μπορούν να επιβληθούν σύμφωνα με :
• 282 παρ 2 ΚΠΔ ‘’Προσωρινή κράτηση κ περιοριστικοί όροι’’
• 497 παρ 5 ΚΠΔ ‘’Ανασταλτική δύναμη Έφεσης ‘’
• 100 παρ 3 ΠΚ ‘’Αναστολή ποινής υπό επιτήρηση’’
• 106 παρ 2 κ 3 ΠΚ ‘’Απόλυση καταδικασμένου’’
• 3386/05 άρθρο 78 --- 4000/4/46 από 27/7/2009 ΥΑ αρθ 2 ‘’Αναστολη απέλασης αλλοδαπού’’
Προκειμένου να βεβαιωθεί ο τόπος διαμονής του και ότι ο κατηγορούμενος θα εμφανισθεί στο δικαστήριο ώστε να υποβληθεί στην ποινή .

Αν δεν τηρηθούν οι όροι επέρχεται η ανάκληση τους και η αντικατάσταση τους με προσωρινή κράτηση κατά 286 ΚΠΔ
Επίσης μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη για παρ 182 ΠΚ ‘’Παραβίαση περιορισμών διαμονής ‘’

Η εμφάνιση του κατηγορούμενου μπορεί να γίνεται και στην προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του ατόμου εφόσον αυτός είναι στο εξωτερικό και έχει λάβει τέτοια άδεια από τον Εισαγγελέα που έχει επιβάλλει τους περιοριστικούς όρους.

5.- Αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση της παραγγελίας που αφορά περιοριστικό όρο εμφάνισης ατόμου στο Αστυνομικό κατάστημα του τόπου κατοικίας του είναι η εκάστοτε αστυνομική υπηρεσία που εκτελεί καθήκοντα ασφαλείας στον τόπο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 141/91.

6.- Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αστυνομία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να εκτελεί άμεσα την παραγγελία του κ Εισαγγελέα που επιβάλει τους περιοριστικούς όρους χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα αντίρρησης , κρίσης ή ένστασης επί της παραγγελίας περί παραγραφής , συμπλήρωσης ή τροποποίησης της .(ως έχει ο ανακριτής μετά από παραγγελία του εισαγγελέα προκειμένου για κύρια ανάκριση ).
Η εκτέλεση περιοριστικού όρου δεν συγκαταλέγεται όμως στα δικαστικά καθήκοντα της , τα οποία εκτελούνται καθ’ολο το 24ωρο, άλλα στα διοικητικά (όπως και η επίδοση ποινικών δικογράφων - βουλευμάτων – αποφάσεων - προσκλήσεων) καθώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την αναβολή ενώ υπάρχουν πολλές αστυνομικές υπηρεσίες που δεν λειτουργούν βράδυ . (ενώ και τα προξενιά ως γνωστό δεν λειτουργούν καθόλου βράδυνες ώρες .)
Αντιθέτως αν αναγόταν σε δικαστικό καθήκον και άρα έπρεπε να εκτελείτε καθ’ολο το 24ωρο τότε δεν θα μπορούσε καμία αστυνομική υπηρεσία να παραμένει κλειστή κατά τις βραδινές ώρες , ως γίνεται επί το πλείστον με τα Τ.Α στην Αττική και τα Γ.Α στην επαρχία, αλλά θα έπρεπε υποχρεωτικά οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν διαρκώς και να εξυπηρετούν άμεσα τα άτομα στα οποία έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος χωρίς καμία καθυστέρηση , όπως οφείλουν και υποχρεούνται να εξυπηρετούν σε κάθε περίπτωση τους πολίτες που επιθυμούν να καταγγείλουν μια αξιόποινη πράξη ενεργώντας εν συνεχεία κατά 251 ΚΠΔ .
Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια αστυνομική υπηρεσία να υποχρεωθεί να παραμείνει ανοιχτή τις βραδινές ώρες προκειμένου να δεχθεί άτομο ώστε να δηλώσει την παρουσία του σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, μη τηρώντας η υπηρεσία έτσι τις κανονιστικές διαταγές που καθορίζουν γενικότερα το καθημερινό ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας. Επίσης δεν υπάρχει ουδεμία πειθαρχική ευθύνη σε βάρος της Υπηρεσίας η οποία δεν λειτουργούσε, καθ’όλα νόμιμα, όταν το άτομο μετέβηκε βραδινές ώρες προκειμένου να δηλώσει παρόν και έτσι αποχώρισε χωρίς να εξυπηρετηθεί αφού αυτός θα μπορούσε να το κάνει καθόλη την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση δεν του αφαιρέθηκε υπαίτια το δικαίωμα αυτό. Ακόμα η ενέργεια του αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί κατά το άρθρο 25 παρ 3 του Συντάγματος ως καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος κάτι που ως γνωστόν απαγορεύεται .
Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί μια αστυνομική υπηρεσία αρμόδια καθ’υλην και κατά τόπον να ενεργήσει προανάκριση, να αρνείται την εξυπηρέτηση πολιτών σε δικαστικής φύσης καθήκοντα της ακόμα και αν η υπηρεσία αυτή κλείνει ,σύμφωνα με κανονιστική διαταγή, κατά την διάρκεια της νύχτας. Επίσης κατα το αρ 60 παρ 2 γ του ΠΔ 141/91 ο αξιωματικός υπηρεσίας οφείλει να ολοκληρώσει την προανάκριση για αδίκημα που ξεκίνησε ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της υπηρεσίας του. Οπωσδήποτε η υπηρεσία οφείλει να ορίσει αξιωματικό ετοιμότητας προς άμεση ανταπόκριση σε κάθε περιστατικό προκύψει καθ’όλο το 24ωρο για το οποίο πρέπει να ενεργηθεί προανάκριση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν λειτουργεί λόγω παρέλευσης του ωραρίου λειτουργίας της κάτι που θα ήταν αντιδεοντολογικό και αντίθετο της αποστολής της ενώ θα μείωνε την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας προκαλώντας δυσμενή και επικριτικά σχόλια.
Τα δικαστικά καθήκοντα προηγούνται σε κάθε περίπτωση των διοικητικών και πρέπει να εξυπηρετούνται με άμεση προτεραιότητα προκειμένου εκπληρωθεί η αποστολή της.
Τα καθήκοντα της Αστυνομίας που προηγούνται των λοιπών απορρέουν από τον Ν 2800/2000 παρ 8 όπου και ορίζεται η αποστολή της ενώ πουθενά δεν αναφέρονται ρητώς

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ως αποστολή :
α. Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.
β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

6.- Άρα λοιπόν κατά τις βραδινές ώρες, που εύλογο είναι να μην διατίθεται προς υπηρεσία μεγάλος αριθμός αστυνομικών αυτοί πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά με τα κατασταλτικά – προληπτικά και με τα ανακριτικά τους καθήκοντα σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , τα αρθρα 93-106 και 123-128 του Π.Δ. 141/1991 και τον Ν. 1481/1984 και όχι με δευτερεύοντα καθήκοντα διοικητικής φύσης που μπορούν να εκτελεστούν και άλλη ώρα δίχως να υπάρξει κίνδυνος από την όποια αναβολή, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας και πάντα τηρώντας το άρθρο 5 του ΠΔ 254/2004 και κυρίως το άρθρο 103 του Συντάγματος.
Ως εκ τούτου δέον είναι να οριστεί από την υπηρεσία το χρονικό διάστημα όπου θα γίνονται δεκτά τα άτομα στους οποίους έχει τεθεί ο περιοριστικός όρους της παρουσίας και ο χρόνος αυτός πρέπει να συμπίπτει με την ώρα λειτουργίας των γραφείων που εκτελούν διοικητικής φύσης υποθέσεις. Επιπλέον οι εκτελεστικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επιβάλλεται να έχουν αναρτημένες ενημερωτικές πινακίδες στους χώρους υποδοχής του κοινού για το τηρούμενο ωράριο λειτουργίας των γραφείων που εκτελούν τις διοικητικής φύσης υποθέσεις.

[edit time=1342448040]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 5 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

[quote]Ως εκ τούτου δέον είναι να οριστεί από την υπηρεσία το χρονικό διάστημα όπου θα γίνονται δεκτά τα άτομα στους οποίους έχει τεθεί ο περιοριστικός όρους της παρουσίας και ο χρόνος αυτός πρέπει να συμπίπτει με την ώρα λειτουργίας των γραφείων που εκτελούν διοικητικής φύσης υποθέσεις. Επιπλέον οι εκτελεστικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επιβάλλεται να έχουν αναρτημένες ενημερωτικές πινακίδες στους χώρους υποδοχής του κοινού για το τηρούμενο ωράριο λειτουργίας των γραφείων που εκτελούν τις διοικητικής φύσης υποθέσεις.[/quote]

Σε σωστή κατεύθυνση οι απόψεις σας.
Δεν γνωρίζουμε αν έχει ήδη ρυθμιστεί εσωτερικά το ζήτημα αυτό αλλά θα έπρεπε. Ίσως θα μπορούσε να συμβάλλει από την πλευρά της και η Δικαστική Αρχή που θέτει τους περιοριστικούς όρους.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 6 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Ως προς την 5η παράγραφο,

Ως προς την 5η παράγραφο, όπου αναφέρεις την αρμοδιότητα των Τ.Α. (εμμέσως πλην σαφώς) ως προς την εμφάνιση, από ποια παράγραφο του σχετικού άρθρου (26 του π.δ. 141) προκύπτει αυτή;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 453
έχω την άποψη ότι καλύπτεται

έχω την άποψη ότι καλύπτεται από την παρ θ.
 
θ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους Υπηρεσιών, εφόσον αυτό
ανάγεται στην αποστολή της αστυνομίας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 6 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Εχω εντοπίσει την απάντηση

Εχω εντοπίσει την απάντηση και προκύπτει απο συνδυασμό Κανονιστικής Διαταγής και νομοθεσίας. Βασικά είναι ξεκάθαρο. Θα το γράψω εδώ απο Παρασκευή!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 09/05/2020 - 10:02
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Παρόν σε εξωτερικό

Καλημέρα,ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται το παρόν να μεταφερθεί σε χώρα του εξωτερικού,όπως Γαλλία για παράδειγμα.αν μπορούσατε να με βοηθήσετε.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 453
Αυτο δεν ειναι θεμα της

Αυτο δεν ειναι θεμα της Αστυνομιας αλλα της δικαστικης αρχης που επεβαλε την εμφανιση

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.