Οικοδομικές εργασίες ημέρα Κυριακή.

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 08/04/2012 - 13:46
Δημοσιεύσεις: 20
Βαθμοί: 21
Οικοδομικές εργασίες ημέρα Κυριακή.

Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών την Κυριακή είναι πταίσμα ή πλημ/μα;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 2 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Οικοδομικές εργασίες ημέρα Κυριακή.

Είναι Πταίσμα.

[url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEZWQ...ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 748
της 5/13 Σεπτ. 1966 (ΦΕΚ Α΄ 179)
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας.[/url]
Άρθρ.17.
Ποινικαί διατάξεις
-1.Πας εργοδότης, διευθυντής, διαχειριστής, επιτετραμμένος ή ιδιοκτήτης εργασίας παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αμελείας τας διατάξεις του παρόντος, ως και των επί τη βάσει τούτου εκδιδομένων αποφάσεων, τιμωρείται, εάν δεν προβλέπεται εις έτερον νόμον αυστηροτέρα ποινή, δια των κάτωθι ποινών:
α)Δια χρηματικής ποινής από 500-8.000 μεταλλικών δραχμών ή
β)Δια φυλακίσεως 10 ημερών μέχρις 6 μηνών.
γ)Επί ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων ή εν υποτροπή η χρηματική ποινή και η φυλάκισις δύναται να επιβάλλωνται σωρευτικώς.
2.Ο ιδιοκτήτης και επί νομικών προσώπων ο Πρόεδρος του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου είναι υπόλογοι δια τας επιβαλλομένας εις τους επιτετραμμένους ή διαχειριστάς ή τους διευθυντάς χρηματικάς ποινάς.
3.Εις τας αυτάς ποινάς υπόκεινται και οι εκ δόλου παραβάται των διατάξεων του παρόντος και των επί τη βάσει τούτων εκδιδομένων αποφάσεων μισθωτοί.

[url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/nomothesia-dikastiria/311.h...ΝΟΜΟΣ 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ - 218/ 23.12.2010)
Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.[/url]

Άρθρο 31
6. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 10/01/2015 - 16:38
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 5
Καλησπέρα σας πλέον με την

Καλησπέρα σας πλέον με την κατάργηση των πταισματων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.Γνωριζει κάποιος αν υπάρχει κάτι καινούργιο;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.