Αφαίρεση όπλου απο επιτροπή του Ν.3169/2003

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Αφαίρεση όπλου απο επιτροπή του Ν.3169/2003

Σε περίπτωση που αφαιρεθεί το όπλο απο μάχιμο αστυνομικό κατα τις διατάξεις του εν θέματι νόμου, στο άρθρό 4 αυτού ορίζεται οτι ''οι αστυνομικοι οι οποίοι κρίνονται ως μη καταλλήλοι να οπλοφορούν εκτελούν υπηρεσία για την οποία δεν κρίνεται απαραίτητη η οπλοφορία'' .

Πως κρίνουμε σε ποια υπηρεσία δεν ειναι απαραιτητη η οπλοφορία οταν για παράδειγμα σε ενα Α.Τ τη σήμερον ημέρα ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να οπλοφορεί κ ο βοηθός ΑΞ-ΥΠ ? Δηλαδη ποιος κρινει ποια ειναι μια μαχιμη υπηρεσια που απαιτειται οπλο ?

Στην περιπτωση που διαταχθει ο συναδερφος αοπλος να εκτελέσει εσωτερικη υπηρεσία σε Α.Τ μόνος του (Αξ-υπ) κ προκύψει οτιδήποτε ποιος θα έχει την ευθύνη ?

Με λίγα λόγια το νομικό πλαισιο για τους συναδέρφους που τείθοντε σε αυτήν την κατάσταση είναι ίδιο με αυτους που βρίσκοντε σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ? Γιατι στους δεύτερους η ΑΥΕ συντάσσει έγγραφο το οποίο αναφέρει ρητως τις υπηρεσίες που μπορούν να εκτελέσουν ενω στους πρώτους αφηνετε στην κριση του καθενος να επιλεξει που θα τους διαθέσει .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Αφαίρεση όπλου απο επιτροπή του Ν.3169/203

Το άρθρο 4 του 3169/2003 ορίζει τα παρακάτω :

Άρθρο 4

Έλεγχος καταλληλότητας 1. Οι Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν γνωματεύουν για τη σωματική ικανότητα των αστυνομικών, αποφαίνονται ειδικώς και για την καταλληλότητα τους να φέρουν πυροβόλα όπλα. 2. Οι αστυνομικοί υποβάλλονται σε εξέταση για τον έλεγχο της καταλληλότητας τους να φέρουν πυροβόλο όπλο. Η εξέταση αυτή διενεργείται, μέσα σε ένα έτος μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από την αποφοίτηση τους, από τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών. Η εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. «Η Επιτροπή διερευνά, με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη των εξεταζομένων, την εν γένει προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση και αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνεται για το αν η προσωπικότητά τους παρέχει τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου.» * Το εντός «» τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3169/2003 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3938/2011 (ΦΕΑ Α-61). Αν η επιτροπή διαγνώσει και ενδείξεις ψυχοπαθολογίας, παραπέμπει τον αστυνομικό στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Οι αστυνομικοί, για τους οποίους οι υγειονομικές επιτροπές της παραγράφου 1 αποφαίνονται, έστω και σε πρώτο βαθμό, ότι δεν είναι κατάλληλοι να φέρουν πυροβόλα όπλα ή η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποφαίνεται ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για ορθή χρήση πυροβόλου όπλου, χαρακτηρίζονται, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ως μη κατάλληλοι να οπλοφορούν και εκτελούν υπηρεσία, για την οποία δεν κρίνεται απαραίτητη η οπλοφορία. «Οι αστυνομικοί που χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλοφορούν μπορούν, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης, να ζητήσουν την επανεξέτασή τους από την Επιτροπή. Την επανεξέταση μπορεί να διατάσσει και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική εξέταση ή κάθε επανεξέταση. Οι αστυνομικοί σε κάθε περίπτωση που χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλοφορούν δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την παράγραφο 4.» ** Το εντός «» δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3169/2003 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3938/2011 (ΦΕΑ Α-61). 4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται η σύνθεση της επιτροπής της παραγράφου 2, ο τρόπος και η διαδικασία της εξέτασης, ο τρόπος διασφάλισης του απορρήτου των αποτελεσμάτων της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5. Οι αστυνομικοί, που δεν έχουν υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για την εισαγωγή τους στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2226/1994, υποβάλλονται στις δοκιμασίες αυτές μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. .ια τους αστυνομικούς που αποτυγχάνουν στις εν λόγω δοκιμασίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται το όργανο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία των εν λόγω δοκιμασιών, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης του απορρήτου των αποτελεσμάτων τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.[/info] Δεν έχουμε δει κάποια από αυτές τις Αποφάσεις , αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιτελικές, και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να υπηρετήσει ο αστυνομικός στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η οπλοφορία. Ακόμα και στο Α.Τ. υπάρχουν οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης που μπορούν κατά την άποψή μας να υπηρετήσουν αυτοί που χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλοφορούν.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.