ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 1ημέρα
Member
Εγγραφή από: 07/07/2011 - 02:58
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 25
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΕΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ( ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ή ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Οι νόμοι βάσει των οποίων ρυθμίζονται τα θέματα της υπαίθριας διαφήμισης:
Η υπαίθρια διαφήμιση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ρυθμίζεται από τον [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/diafimistikes-epigrafes/126...Νόμο 2946/2001[/url] «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001).

Ο νόμος συμπληρώνεται κυρίως με:

Την Αριθ. 38810/02 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1255/Β/25-9-02): Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
Την Αριθ. [url=http://www.maroussi.gr/appdata/documents/tmima_esodwn/diafimisi/52138.20... Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1788/Β/2-12-03): Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
Τις σχετικές διατάξεις του [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/nomothesia-aytokiniton/3.html]Νόμου 2696/1999[/url] (κυρίως άρθρο 11) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Ειδικά για οχήματα δημόσιας Χρήσης ισχύει το άρθρο 1 παρ.2 περ.γ του Ν.2946/2001 που ορίζει :
2. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως:
...
γ.Οι διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.

και το Άρθρο 5 παρ.3 του [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/diafimistikes-epigrafes/126...Ν.2946/2001[/url]
3. Για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων στους χώρους και τα οχήματα που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, απαιτείται προηγούμενη άδεια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η οποία ισχύει μέχρι τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα, με την ίδια διαδικασία. Για διαφημίσεις και πλαίσια που τοποθετούνται ή προβάλλονται μέσα ή στην εξωτερική επιφάνεια των οχημάτων της ανωτέρω περίπτωσης, αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για τη χορήγηση της άδειας είναι εκείνος στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα οχήματα.

Επίσης για τα ΤΑΧΙ Άρθρο 89 παρ.4 του[url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/nomothesia-epikoinonies/439... Ν.4070/2012[/url]
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.