Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

12 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 08/09/2011 - 01:59
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 4
Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

Καλησπερα σε ολους..Υπαρχει καποιος που να ξερει καλα απο θεματα Αστυνομευσης για να μας πει απο που προβλεπεται και τι ισχυει με τα reserve σε μαγαζια και κυριως καφετεριες κλπ!!!
ευχαριστω πολυ!!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 03/06/2011 - 22:25
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 80
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

φανταζομαι ειναι ομοιο με τις διακρησεις στην εισοδο των κέντρων(κοινος τρως πορτα) Αφορα εναν νομο του 2006 περι ρατσισμου και εν γενη αλλων διακρησεων Δεν εχω προχειρο τον νομο σε αυτον τον υπολογιστη

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 3 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

H επιλεκτική εξυπηρέτηση πελατών από καταστηματάρχες, πέραν του γεγονότος ότι, ως ενέργεια, έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τους θεσπισμένους κανόνες δικαίου καθώς και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ως άρνηση παροχής υπηρεσίας συνιστά παράβαση του NΔ 136/46 "περί αγορανομικού κώδικος" άρθρο 31, παράγραφο 1&2, επειδή περιορίζει την παραγωγή ή το εμπόριο ειδών, μέσω τεχνασμάτων ή άλλων αθέμιτων ενεργειών. H ανωτέρω παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα. Oι παραβάτες τιμωρούνται κατά τον Aγορανομικό Kώδικα με φυλάκιση και χρηματική ποινή

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 03/06/2011 - 22:25
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 80
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

τελικα αποφαση δικαστηρίου εννοουσα την οποία παραθετω
ΠρΘεσ/νίκης: 23238/2006
Πρόεδρος: Κυριακούλα Σαραντούδα
Δικηγόροι: Δ. Αλβανός – Π. Τσελεπίδης

«Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Κατά τη διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ, στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων, (άρα και του άρθρου 57), το Δικαστήριο με απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Με τις παραπάνω διατάξεις προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο. Τέτοιο προστατευόμενο αγαθό είναι μεταξύ άλλων και η τιμή κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και εκτίμηση που έχουν οι άλλοι για αυτόν. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 57 και 59 ΑΚ είναι α) προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας β) η προσβολή να είναι παράνομη, όπως είναι η προσβολή που γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο όμως είναι από άποψη έννομης τάξης είτε μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκηση του καταχρηστική σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ ή το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος. Για την επιδίκαση όμως χρηματικής ικανοποίησης απαιτείται και πταίσμα εκείνουαπό τον οποίο προέρχεται η προσβολή \ η προσβολή δε πρέπει να είναι σημαντική (ΕφΑθ 6720/2000 ΕλλΔνη 2002, 1495, ΕφΑθ 1688/1998 ΕλλΔνη 1998.667, βλ. ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου άρθρ. 57 αρ. 8). Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 62,64 παρ. 2 εδ. α και 1047 παρ. 1και 3 ΚπολΔ προκύπτει ότι η αγωγή για απαγγελία προσωπικής κράτησης του εκπροσώπου νομικού προσώπου ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε ασκείται αυτοτελώς, είτε σωρεύεται στο δικόγραφο της αγωγής για επιδίκαση της απαιτήσεως, πρέπει να απευθύνεται ατομικώς κατά του εκπροσώπου αυτού, ο οποίος είναι στην περίπτωση αυτή υποκείμενο της δίκης για την προσωπική κράτηση, αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη και για το λόγο αυτό απορριπτέα. (ΑΠ 23/2004 ΕλλΔνη 45.750, AΠ 1618/1998 ΕλλΔνη 42.115 με σχόλια Ι.Ν. Κατρά). Στην προκείμενη περίπτωση ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του εκθέτει ότι η εναγόμενη εταιρία, η οποία διατηρεί κατάστημα εστιατορίου – καφέ μπαρ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δια προστηθέντος υπαλλήλου της απαγόρευσε σ’ αυτόν την είσοδο στο ανωτέρω κατάστημά της προσβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προσωπικότητά του. Ότι συνεπεία της παραπάνω παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της εναγομένης υπέστη ηθική βλάβη. Με βάση αυτό το ιστορικό ζητά να υποχρεωθεί η ενάγουσα με απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη και δια προσωπικής κράτησης του διαχειριστή της λόγω της αδικοπραξίας, να του καταβάλει ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 50.000€ και να υποχρεωθεί να παραλείπει στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες με απειλή χρηματικής ποινής 1.000€ για κάθε παράβαση. Με αυτό το περιεχόμενο και τα αιτήματα η ένδικη αγωγή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ύλη και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρ.14 παρ.2, 25 παρ.2 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία. Είναι κατ΄ αρχήν ορισμένη, εκτός από το αίτημα περί προσωπικής κράτησης του διαχειριστή της εναγομένης, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο, διότι η αγωγή, σύμφωνα και με όσα εκτίθενται ανωτέρω, δε στρέφεται και κατά αυτού ονομαστικώς. Πρέπει, επίσης, να απορριφθεί ως αόριστο και το παρεπόμενο αίτημα να υποχρεωθεί η εναγομένη να παραλείπει στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες, διότι δεν εκτίθεται ειδικά και συγκεκριμένα η παραλειπτέα πράξη, ώστε να εξειδικευτεί αυτή στο διατακτικό. Ως προς το μέρος της που κρίθηκε ορισμένη, είναι νόμιμη και στις στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 922, 932, 299, 346 ΑΚ, 907, 908 παρ.1 στ. δ΄ ΚΠολΔ. Πρέπει , επομένως, η αγωγή να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το αντικείμενό της τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις ( βλ. υπ’ αριθμ. 4456089/13-02-2006 διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. και 5285655/13-02-2006 γραμμάτιο είσπραξης Ε.Τ.Ε.)
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά και των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Η εναγόμενη εταιρία έχει ως αντικείμενο την εκμετάλλευση επιχείρησης καφετέριας – μπαρ στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα επί της ……., το οποίο λειτουργεί από τις πρωινές ώρες μέχρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Την 8η Σεπτεμβρίου 2003 και περί το μεσονύκτιο ο ενάγων μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος εξετάστηκε ως μάρτυρας στο ακροατήριο, επιχείρησαν να επισκεφθούν το ανωτέρω κατάστημα της εναγομένης για τη νυκτερινή τους διασκέδαση, πλην όμως κάποιος από τους υπαλλήλους της εναγομένης, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο του καταστήματος και είχε προστηθεί από τη τελευταία προς τούτο, απαγόρευσε σ΄ αυτούς την είσοδο στο κατάστημα, χωρίς εύλογη αιτία. Ειδικότερα δεν αποδείχθηκε ότι το κατάστημα ήταν πλήρες και για λόγους ασφαλείας δεν επιτρεπόταν η είσοδος και άλλων ατόμων σ’ αυτό, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εναγομένη, διότι κατά την παραμονή του ενάγοντος και του ανωτέρω μάρτυρος στην είσοδο του καταστήματος, επετράπη από τον ίδιο υπάλληλο σε άλλους πελάτες να εισέλθουν στο κατάστημα. Επομένως, η απαγόρευση προς τον ενάγοντα να εισέλθει στο ανωτέρω δημόσιο κατάστημα, αποτελεί μειωτική σε βάρος του διάκριση. Συνεπώς η πράξη αυτή της εναγομένης συνιστά αδικοπραξία (914 ΑΚ), προσβάλλει παράνομα την προσωπικότητα του ενάγοντος και παρέχει σ’ αυτόν αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη (άρθρα 57-59 ΑΚ). Για την αποκατάσταση δε αυτής προσήκει, ενόψει του είδους, της βαρύτητας, του τρόπου της προσβολής, ως και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων μερών, η καταβολή χρηματικής ικανοποίησης ποσού 1.000 ευρώ. Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αγωγή να γίνει μερικώς δεκτή και ως βάσιμη στην ουσία της να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι το αίτημα περί κηρύξεως της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γι’ αυτό, ούτε η επιβράδυνση της εκτέλεσης θα επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα. Η εναγομένη πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας του τελευταίου (176,178 παρ. 1 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €), με νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος , τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€).
ΚΡΊΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη την 29η Ιουνίου 2006.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 3 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

Η ανωτέρω απόφαση αφορά την αστικη πλευρα του ζητήματος και δη την αποζημιωση για την ηθική βλάβη που προέκυψε απο την προσβολή της προσωπικότητας μετά απο αδικοπραξία (57 και 914 ΑΚ) . Ποινικά όμως πρόκειται για παράβαση του αγορανομικού κώδικα όπως την παράθεσα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 08/09/2011 - 01:59
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 4
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

Σας ευχαριστω πολυ..θα τα μελετησω και οτι θεμΑ εχω σας ξαναρωτω!!!ευχαριστω

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 08/09/2011 - 01:59
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 4
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

το δευτερο που αναφερετε για την αστικη αποζημιωση αφορα σε "πορτα"
εμενα η ερωτηση μου ειναι για τα reserve τραπεζια στις καφετεριες..πχ πριν απο ενα αγωνα μπορει να λεει ολα αυτα ειναι ρεσερβε..Οταν θελει ο πολιτης να κινηθει ποινικως που στηριζεται ο Αξ υπ?
σε αυτο για τον Αγορανομικο κωδικα?
σε εργω εξυβριση?κλπ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 3 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

Ποινικα ειναι παραβαση του ΑγορΚωδ οπως εχει αναφερθει παραπανω. Οπως ομως ειναι γνωστο σε πολλα ποινικα αδικηματα μπορει ο αμεσα ζημιωθεις να παραστει ως πολιτικος εναγων (με ελαχιστο βεβαια ποσο των 44 ευρω) για αποζημιωση της ηθικης βλαβης που υπεστη ,ενω τα υπολοιπα μπορει να τα διεκδικησει μετα απο επιφυλαξη στο Αστικο δικαστηριο αν βεβαια επιθυμει. Εμας μας ενδιαφερει ΜΟΝΟ η ποινικη πλευρα κ δη το αρθρο 31 του ΑγορΚωδ. που μαλιστα ειναι αυτεπαγγελτο.
Βεβαια μπορει ο παθον να προβαλει κ το 361 ΠΚ που όμως ειναι κατ'εγκληση.

Σε περιπτωση ομως που η αρνηση παροχης υπηρεσιων ηταν εξαιτας καποιας φυλετικης - ρατσιστικης - ομοφυλοφιλικης διαφορας σχετικός νόμος είναι ο Ν.3304/2005 με τίτλο "Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμου".

Το αστικο (57,914 ΑΚ) ειναι ανεξαρτητο θεμα που δεν μας αφορα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 12 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 09/03/2012 - 00:10
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 75
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

Πιστεύω ότι υπάρχει και "έργω εξύβριση" ή τουλάχιστον αν ο παθών επιθυμεί να υποβάλλει μήνυση για το άρ. 361ΠΚ δεν μπορούμε να του το αρνηθούμε.
[edit time=1347311246]plastiras[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 08/09/2011 - 01:59
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 4
Απ: Reserve σε καταστηματα υγειονομικου Ενδιαφεροντος

Πολυ ωραία..Σας ευχαριστώ πολυ!!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 εβδομάδες 1ημέρα
Member
Εγγραφή από: 03/08/2012 - 19:12
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 9
Διαβάζω ότι: Το Ν.Δ. 136/1946

Διαβάζω ότι: Το Ν.Δ. 136/1946 (Α' 159) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ απο το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4177/2013 - ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013
ξέρουμε τελικά τι ισχύει για τα reserve και τις "πόρτες" από αγορανομικής απόψεως;

Εικόνα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΖΗΣ
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 28/01/2019 - 23:57
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Τα δικαιωματα μας ως καταναλωτες.

Καλημερα!
Στη Θεσσαλονικη, σε μια καφετερια η οποια διαθετει 4 τραπεζια με 2 καθισματα, 3 τραπεζια με 3 καθισματα και ενα τραπεζι με ενα καναπε και 2 καθισματα η ιδιοκτητρια μου ζητησε και με πιεζει και μεσω του υπευθυνου της νυχτερινης βαρδιας να μην καθομαι στο τραπεζι της επιλογης μου, αυτο με τον καναπε παροτι ειμαι βραδινος πελατης μαζι με τη συζυγο μου και παροτι τις ωρες που θελω να εξυπηρετηθω ειναι παντα μεταξυ 1:00 το πρωι εως 7:00 το πρωι και παροτι το καταστημα συνηθως εως παντα ειναι παντελως αδειο απο καθημενους, παρα μονον απο πελατες οι οποιοι εισερχονται, παραγγελουν στο χερι και αποχωρουν. 
Αυτο εγινε 20 μερες πριν οταν μια απο τις πολυ σπανιες φορες εισηλθε και εκαθησε μια παρεα 7 νεαρων ατομων εκ των οποιων οι 4 φωνασκοντας και γελωντας πολυ δυνατα με ιαχες και κραυγες και εφοσον η υπευθυνη του καταστηματος δεν τους εκανε μια πολιτισμενη παρατηρηση αναγκαστηκα να το κανω εγω ως εξης: 
"Βρε παιδια σας παρακαλω, λιγο πιο σιγα, Ενοχλουμαι και ταρασσομαι." 
Ενας απο την παρεα μου απηντησε πως ο χωρος ειναι ιδιωτικος και μπορουν να εκφραζονται οπως θελουν. Του ανταπαντησα πως ο χωρος ειναι δημοσιος, μου ανταπαντησε πως δημοσιος χωρος ειναι μονον οι δρομοι και καπου εκει εληξε η καπως εντονη συζητηση μας.
Μετα απο 35 λεπτα η παρεα αποχωρησε αλλα η υπευθυνη της βαρδιας "κατηγγειλε" το περιστατικο στην ιδιοκτητρια η οποια την επομενη ημερα με βρηκε και μου ζητησε να μην ξαναερθω εφοσον ενοχλουμαι απο τις φωνασκιες, γελωτες, ιαχες, κραυγες και αν θελω να ερχομαι να μην ξανακαθησω στο τραπεζι της επιλογης μου προφανως για να με τιμωρησει.
Παρακαλω ζητω τη συνδρομη, συμβουλη σας αν καποιος γνωριζει τη νομοθεσια περι του θεματος και πως πρεπει να αντιδρασω.
Επαναλαμβανω πως ειναι πολυ ελαχιατες οι περιπτωσεις που μπορει να εμφανιστει πελατης καθημενος και πολυ σπανια ανω των δυο ατομων τις συγκεκριμενεςωρες που συχναζω.
Αποστολος

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.