Αναστολή λειτουργίας Αστυνομικού σταθμού

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Εγγραφή από: 26/08/2011 - 15:15
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 1
Αναστολή λειτουργίας Αστυνομικού σταθμού

Βάση ποιας νομοθεσίας μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής να διατάξει προφορικά την αναστολή λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού και το υπάρχον προσωπικό να μετακινηθεί για εκτέλεση υπηρεσίας στην προϊστάμενη υπηρεσία του Αστυνομικού Τμήματος; Είναι νόμιμη αυτή η διαταγή όταν το προσωπικό δεν επιθυμεί την μετακίνηση εκτός της οργανικής του θέσης;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Αναστολή λειτουργίας Αστυνομικού σταθμού

Για το θέμα αυτό αποφασίζει μόνο ο Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-armodiotetes-organon/...Υ.Α.7004/3/60/2012[/url] "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.", στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα για τη ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιώντης Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και κάθε ειδικότερου θέματος για την αστυνομική δύναμη, την άσκηση των καθηκόντων και τη συντήρηση του υλικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 Ν. 1590/1986 Α΄ 49). Επίσης για την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση αστυνομικών Υπηρεσιών κατώτερων του Τμήματος (άρθρο 11 παρ. 4 Ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 Ν. 1590/1986), την έκδοση αποφάσεων ίδρυσης και λειτουργίας αστυνομικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση προσωρινών αναγκών τάξης και ασφάλειας (άρθρο 11 παρ. 5 Ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 Ν. 1590/1986).

Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει δικαίωμα να μετακινήσει το προσωπικό της Διεύθυνσή του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Διεύθυνσή του σε οποιαδήποτε άλλη όταν αυτός κρίνει σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Π.Δ.100/2003.

[edit time=1348665549]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.