Κινηση υπηρεσιακων οχημάτων

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/03/2011 - 10:32
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 20
Κινηση υπηρεσιακων οχημάτων

Γνωρίζει κάποιος τις προϋποθέσεις κίνησης των υπηρεσιακων οχημάτων εκτος αρμοδιότητας για εκτέλεση υπηρεσίας; Απο ποιον πρεπει να διαταχθεί κλπ; Υπάρχει κάπου το ΠΔ;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Κινηση υπηρεσιακων οχημάτων

Τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας διέπονται από τον Κανονισμό Χρήσης και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου (Ν.Δ.2396/1953).
Ενώ όλα τα οχήματα του δημοσίου δεν πρέπει να κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία , τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.
Για να κινηθεί ένα όχημα της ΕΛ.ΑΣ πρέπει να έχει την έγκριση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας που ανήκει και αυτό πιστοποιείται με τη διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης που απαραιτήτως πρέπει να έχει μαζί του ο οδηγός του σε κάθε κίνηση (ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010).

[b]Η σχετική Νομοθεσία[/b]
Ο αρχικός νόμος ([url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFluE...Ν.Δ.2396/1953 ΦΕΚ-Α/8-5-1953 "Περί Κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου[/url]") για την κίνηση κ.λ.π. των κρατικών, δημοτικών και κοινοτικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα.
Όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον ως άνω νόμο με τους νόμους :
α) [url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZv...Ν.3320/2005 ΦΕΚ 48/23.02.2005 "Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.[/url]" και
β) [url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ4...Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)[/url]
που αφορούν κυρίως τους δυνάμενους να μεταφέρονται με τα κρατικά, δημοτικά, κοινοτικά κ.λ.π. αυτοκίνητα και ιδίως αυτές που αφορούν τον τρόπο προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα αυτά, κ.α.

γ)[url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2... ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) "Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα"[/url] (δεν γνωρίζουμε αν έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα).

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.