ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 18/05/2011 - 22:11
Δημοσιεύσεις: 27
Βαθμοί: 99
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ξέρει κανεις εαν στην περιπτωση που υπάρχει συμβάν θανατηφόρο (τροχαίο, αιφνίδιος, ατυχημα, αυτοκτονια) , αν προβλεπεται απο καποια διαταξη ή κανονισμό, να επιλαμβάνεται της προανακρισης μόνο αξιωματικος?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 εβδομάδες 16 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 11/05/2011 - 16:48
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 52
Απ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Προανάκριση άρθρο 243 Κ.Π.Δ. Η προανάκριση ενεργείται από οποιανδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Για λεπτομέρειες διάβασε το άρθρο.

[edit time=1353946853]monomahos[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Συμφωνούμε με την απάντηση του "monomahos". Στα σοβαρά συμβάντα- αδικήματα (π.χ. θανατηφόρα τροχαία, ανθρωποκτωνίες κ.λ.π.) της προανακρίσεως επιλαμβάνεται ο ίδιος ο διοικητής Αξιωματικό ο οποίος καθοδηγεί και τις επιμέρους ενέργειες των προανακριτικών υπαλλήλων του με οδηγίες , συμβουλές κ.λ.π.. Σε άλλη περίπτωση υπάρχει επίβλεψη και γίνεται μάλιστα και σχετική μνεία γιαυτό στη σηματική αναφορά.Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το άρθρο 25 του Π.Δ.141/1991.

[b]Άρθρο 25 Π.Δ.141/1991[/b]
[info]Διοικητές Αστυνομικών Τμημάτων
1. Οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα εξής καθήκοντα: ....
2..
δ) Σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων μεταβαίνουν αμέσως επί τόπου και, εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητάς τους επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, επιμελούνται για την προανάκριση και αναφέρουν στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Υπηρεσία που επιλαμβάνεται.
Όταν πρόκειται για αδικήματα τα οποία, ως εκ του τρόπου, των μέσων και των συνθηκών διάπραξής τους, απαιτούν παρατεταμένη ενέργεια για την ανακάλυψη των δραστών και τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, ειδοποιούν το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλειας για να αναλάβει την υπόθεση.[/info]

[b]Άρθρο 243 Κ.Π.Δ.[/b]
[info]Πότε και ποιόν ενεργείται
1. «Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα».
2. «Αν από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, όλοι οι κατά τα άρθρα 33 και 34 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις προανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.».
3. «Ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν του τους μάρτυρες για εξέταση και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των μαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουμένων από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος μετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία με εκτελε¬σμένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε μία εφετειακή περιφέρεια. Ανακριτικός υπάλληλος που παραβιάζει τις ανωτέρω διατάξεις τιμωρείται πειθαρχικά, σύμφωνα με τις πειθαρχικές διατάξεις από τις οποίες διέπεται, ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητάς του».
4. « Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγγελία για διενέργεια προανάκρισης μέχρι την περάτωσή της κατά το άρθρο 245 δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα εφετών»[/info]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.