Όρκος Αλλόθρησκων

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 4 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 10/08/2011 - 03:13
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 90
Όρκος Αλλόθρησκων

Σε ένορκη Χριστιανού Καθολικού, υπάρχει επίσημος όρκος της θρησκείας του στον οποίο να τον ορκίζουμε;

Αν ναι ποιο είναι το ιερό βιβλίο στο οποίο ορκίζονται;

Αν διαθέτει κάποιος σχετικό αρχείο με οδηγίες ή αντιστοίχιση θρησκείας-όρκου-ιερού βιβλίου πιστεύω θα τους διευκόλυνε όλους...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 8 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: Όρκος Αλλόθρησκων

Δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον τύπο του Καθολικού όρκου που ζητάς. Λογικά ο τύπος των όρκων όλων των θρησκειών ή δογμάτων θα πρέπει να είχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε όλες τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές. Δεν το γνωρίζουμε όμως αν έχει γίνει.

Ενημερωτικά....
Ο όρκος αλλόθρησκων έχει καταργηθεί με τον τύπο που δινόταν παλαιότερα.
Με το άρθρο 109 του Ν.4055/2012 (Α-51) καταργήθηκε ο όρκος αλλόθρησκων που προβλεπόταν από το άρθρο 220 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

[b]Τι ισχύει [/b]

[b]Άρθρο 218
Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο[/b]
«1. Κάθε μάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να ορκιστεί δημόσια. Προς τούτο ερωτάται, αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο.
2. Ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε».
3. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με αυτόν τον τύπο.
4. Ο πολιτικός όρκος δίνεται ως διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότιθα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε».
5. Ο άλαλος μάρτυρας που γνωρίζει να γράφει ορκίζεται, γράφοντας και υπογράφοντας τον άνω όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει δηλώνει τον όρκο της προηγούμενης παραγράφου, με την βοήθεια διερμηνέα.
6. Οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος ορκίζονται διαβεβαιώνοντας στην ιερωσύνη τους.».

[b]
Άρθρο 219 Κ.Π.Δ.
Όρκος των μαρτύρων στην προδικασία[/b]
1. Στην προδικασία οι μάρτυρες δίνουν πάντοτε τον όρκο του άρθρου 218 τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 221 και 222.
2. Αν κατά την διάρκεια της κύριας ανάκρισης ο ανακριτής θεωρεί πιθανώς αδύνατη την εμφάνιση κάποιου μάρτυρα στο ακροατήριο, οφείλει να καλέσει τον κατηγορούμενο και τον πολιτικώς ενάγοντα ή τους συνηγόρους τους να παραστούν στην ένορκη εξέταση του μάρτυρα. Η κλήση πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία που κρίνει ο ανακριτής αναγκαία για την εμφάνισή τους.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.