Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

38 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 29/06/2012 - 12:06
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 64
Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Αντίγραφα δικογραφίας μπορεί να λάβει ο παθών-καταγγέλων εάν δε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής; Εάν π.χ κάποιος υποβάλλει μήνυση σε άλλον για ένα αδίκημα και δήλωσει ταυτόχρονα πολιτική αγωγή μπορεί να λάβει αντίγραφο της εκθ.προφ.μήνυσης-ενορκ.εξετ.μάρτυρα καθ'όσον δεν έχει κληθεί ο κατ/νος να απολογηθεί ή δεν έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου; Ακόμη, αντίγραφα ιατροδικαστικών εκθέσεων μπορεί να λάβει ο παθών στον οποίον χορηγήθηκαν οι παραγγελίες από ανακρ.υπαλλήλους είτε δηλώσει πολιτ. αγωγή ή όχι;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 4 ώρες
Member
Εγγραφή από: 12/09/2012 - 18:46
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 10
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Σε περίπτωση που έχουμε εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προανάκρισης κατ' άρθρο 243 παρ 2 ΚΠΔ για χρέη προς το Δημόσιο - οικονομικό έγκλημα, στην οποία ο εισαγγελέας διατάσσει να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία μετά τη λήψη απολογίας κατηγορουμένου, έχει ο καθ'ου η προανάκριση δικαίωμα λήψης αντιγράφων της δικογραφίας χωρίς να έχει κληθεί νομότυπα να προσέλθει για απολογία;

[edit time=1415738292]whisper[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Ακόμη και στη διαδικασία του αυτοφώρου, ο κατηγορούμενος πρέπει να απολογείται αφού του γνωστοποιηθούν οι σχετικές κατηγορίες όπως συμβαίνει και στην κύρια ανάκριση (άρθρα 273, 274) και του επιτραπεί η επικοινωνία με συνήγορο, η γνώση των εγγράφων της ανάκρισης και η λήψη αντιγράφων τους, αφού βέβαια προηγουμένως του έχουν γνωστοποιηθεί υποχρεωτικά από τον ανακριτικό υπάλληλο τα δικαιώματα αυτά (άρθρα 103, 104 και 100, 101 στα οποία το 104 παραπέμπει).

Ως προς την προθεσμία προς απολογία, εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα από τον κατηγορούμενο, δεν δύναται να ικσνοποιηθεί για πρακτικούς λόγους, η σχετική αίτηση του κατηγορούμενου πάντως καταχωρίζεται στην έκθεση εξέτασης του και δεν λαμβάνεται απολογία. Και τούτο διότι, στο μεσοδιάστημα των 48 ωρών της προθεσμίας πρέπει υποχρεωτικά να προσαχθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

[url=http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=LA58JZSGUFI...Βλ. σχετικά ΑΠ 221/2010 (Ζ, Ποινικές)[/url]

[i]"Κατά τις διατάξεις [b]των άρθρων 102 και 104 του ΚΠοινΔ, ο κατηγορούμενος, τόσο στην κύρια ανάκριση, όσο και στην προανάκριση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία έως 48 ωρών, πριν από την παρέλευση της οποίας δεν έχει υποχρέωση να απολογηθεί.[/b] Κατά το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ του ΚΠοινΔ, απόλυτη ακυρότητα που λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, και στον Άρειο Πάγο ακόμη, προκαλείται αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορούμενου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις, που επιβάλλει ο νόμος.

Όμως, η απόλυτη ακυρότητα η οποία δημιουργείται, σύμφωνα με τα άρθρα 102, 104 και 105 παρ. 2 ΚΠοινΔ, από τη λήψη υπόψη και την αξιολόγηση από το δικαστικό συμβούλιο της απολογίας, που λήφθηκε στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης (άρθρ. 243 παρ. 2 ΚΠοινΔ), από τον εξεταζόμενο ως μάρτυρα ύποπτο και στη συνέχεια από τον κατηγορούμενο για την ερευνώμενη αξιόποινη πράξη, δεν επέρχεται όταν ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του στη συνέχεια ενώπιον του ανακριτή, αναφέρεται και επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της καταθέσεώς του αυτής, θέλοντας να αποτελέσει οργανικό περιεχόμενο της ανακριτικής του απολογίας και να ενσωματωθεί με αυτή.

Είναι δε επιτρεπτή η αναφορά αυτή από τον κατηγορούμενο, στην ένορκη ή ανώμοτη κατάθεσή του, ως μάρτυρα και ως υπόπτου εξετασθέντος ή και ως κατηγορουμένου, σε τέτοια προανάκριση, δεδομένου ότι η απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη και της καταθέσεως αυτής δεν επέρχεται ευθέως, αφού ο νόμος (άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠοινΔ) δεν απαγγέλλει ακυρότητα, αλλά σε σχέση με τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει 48ωρη αναβολή ως ειδικότερη έκφραση του δικαιώματός του για δίκαιη δίκη που διασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ (Ολ.Α.Π. 2/1999).

Στην περίπτωση αυτή νομίμως λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται η κατάθεση αυτή ως αποδεικτικό μέσο και στην προδικαστική διαδικασία, αφού η παράλειψη ή ο αποκλεισμός από το δικαστικό συμβούλιο της καταθέσεως αυτής θα επέφερε έλλειψη ειδικής αιτιολογίας του βουλεύματος, το οποίο στην περίπτωση αυτή δεν θα λάμβανε υπόψη μέρος της απολογίας του κατηγορουμένου. Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, για να καταλήξει με το προσβαλλόμενο βούλευμα στην παραπεμπτική για τον κατηγορούμενο κρίση του, δεν έλαβε υπόψη του και δεν αξιολόγησε μεταξύ των άλλων αποδεικτικών μέσων και την από 5-4-2007 έκθεση εξετάσεώς του ως κατηγορουμένου, ενώπιον των προανακριτικών αστυνομικών υπαλλήλων της Υποδ/νσεως Ασφαλείας ..., ΑΑ και ΒΒ, [b] δοθείσα, κατά παράβαση του άρθρου 102 ΚΠοινΔ, χωρίς την παροχή της αιτηθείσας 48ωρης προθεσμίας προς απολογία, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής προανακρίσεως, κατά την οποία είχε καταστεί κατηγορούμενος,[/b] όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, που παραδεκτά εξετάζει ο Άρειος Πάγος για να διαπιστώσει την ύπαρξη και τη βασιμότητα ή μη λόγου αναιρέσεως, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αναιρεσείων κατηγορούμενος. Αντίθετα, κατά την επιακολουθήσασα κυρία ανάκριση ο κατηγορούμενος, στις από 7-4-2007 και από 30-11-2007 απολογίες του ενώπιον του Ανακριτή Βόλου, που έδωσε για την διωκόμενη αξιόποινη πράξη, με την παρουσία νομικού συμπαραστάτη, αναφέρθηκε ρητά και στο περιεχόμενο της παραπάνω προανακριτικής απολογίας του στην Υποδ/νση Ασφαλείας ..., ενώ κατά τη διαδικασία ενώπιον του πρωτοβαθμίου και του δευτεροβαθμίου Δικαστικού Συμβουλίου, δεν πρότεινε την ακυρότητα της άνω προανακριτικής του απολογίας..."[/i]

[edit time=1415776626]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 4 ώρες
Member
Εγγραφή από: 12/09/2012 - 18:46
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 10
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Σάκη κατ' αρχήν να σε ευχαριστήσω για την απάντησή σου.
Απλά η απορία μου έγκειται στο γεγονός ότι, η Υπηρεσία μου πρέπει να συλλάβει τον Χ για οικονομικό έγκλημα και αφού απολογηθεί να περάσει κανονικά τη διαδικασία του αυτοφώρου. Αν παρ'όλα αυτά, χωρίς να έχει συλληφθεί ο κατηγορούμενος, στείλει συνήγορο για να λάβει αντίγραφα, τότε έχει τέτοιο δικαίωμα;

Διότι όπως το σκέφτομαι εγώ, αν του δώσω αντίγραφα, θα μου φέρει μετά από μερικές ημέρες έγγραφη απολογία ο συνήγορος εξουσιοδοτημένος από τον κατηγορούμενο, όπως έχει το δικαίωμα, αλλά εγώ δε θα τον έχω για να περάσει αυτόφωρο κατά τα όσα διατάσσει ο εισαγγελέας. Ισχύουν τα ανωτέρω και εδώ;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Πάγια τακτική των περίσσότερων υπηρεσιών στις περιπτώσεις αυτές είναι να μην εκδίδουν κλήση προς τον κατηγορούμενο.

Σε περίπτωση όμως (οχι σπάνια ...) που ο κατηγορούμενος ενημερωθεί για την εκκρεμότητα του και για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του και διορίσει δικηγόρο ώστε να ασκήσει τα δικαιώματα του μέσω αυτού αυτού τότε έμείς οφείλουμε να του χοργήσουμε αντίγραφα και προθεσμία εφόσον ζητηθεί.

Οι περισσότεροι δικηγόροι λαμβάνουν τα αντίγραφα όχι γα να απολογηθούν αλλά προκειμένου να δούν το ύψος της οφειλής και να ξέρουν σε ποιόν εισαγγελέα να απευθυνθούν μετα την διοικητικη επίλυση.

Σε περίπτωση δε που τελικά προσκομίσουν απολογία εμείς δεν επανυποβάλλουμε την δικογραφία στον εισαγγελέα εφόσον αυτη δεν εκτελέσθηκε εξ'ολοκλήρου.

Η δικογραφία υποβάλλεται όταν συλληφθεί , όταν προβεί σε ρύθμιση , όταν παρέλθει το αυτόφωρο καθώς και όταν μετα απο επισταμένες αναζητήσεις δεν κατέστει δυνατος ο εντοπισμός του κατηγορούμενου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Το άρθρο 101 ορίζει ότι [i]"...Ο ανακριτής, [b]μόλις μετά την κλήτευση του να εμφανισθεί ή να οδηγηθεί σ΄ αυτόν ο κατηγορούμενος για ν΄ απολογηθεί[/b], του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου και των άλλων εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορος του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρισης..."[/i].

Συνάγεται -κατά τη γνώμη μου- ότι τα δικαιώματα μπορεί να ασκήσει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του αφού κλητευθεί προς απολογία ή, στην περίπτωση του αυτοφώρου, συλληφθεί και οδηγηθεί στον ανακριτικό υπάλληλο προκειμένου απολογηθεί.

Άρα δεν μπορούν να χορηγηθούν νομίμως τα αντίγραφα της δικογραφίας σε συνήγορο που πληροφορήθηκε εκ του πλαγίου την ποινική υπόθεση πελάτη του.
[edit time=1415794536]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Πολύ σωστά τα αναφέρεις φίλε σάκη πλήν όμως εκτός των άρτιων νομικών γνώσεων που επιβάλλεται να έχουμε το επάγγελμα που κάνουμε πρέπει να επιφέρει και κάποια ''πρακτικά'' αποτελέσματα , δηλαδή συλλήψεις...

Οι συλλήψεις φυσικά δεν πρέπει να γίνονται καταπατώντας κάθε αρχή δικαίου (ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα...) ωστόσο οι περίσσότερες υπηρεσίες ΔΕΝ εκδίδουν κλήση κατηγορουμένου σε πρόσωπο που πρόκειται να συλληφθεί για διαρκές αδίκημα ...ενω αυτό γίνεται για ευνόητους λόγους B-)

Ετσι λοιπόν οι δικογραφίες - παραγγελίες εισαγγελέα παραμένουν στο συρτάρι έως ότου πραγματοποιηθεί η σύλληψη, χωρίς φυσικά να εκδοθεί κλήση κατηγορουμένου ενώ αναζητείται διαρκώς σαν φυγόποινος.

Οπως γίνεται κατανοητό αυτό αντιβαίνει στην αρχή της νομιμότητας , αφού πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δικογραφία με πλήρη συγκέντρωση του προανακρτικού υλικού και ολοκληρωμένη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.
Αρα το μόνο που απομένει προκειμένου να εκτελεσθεί η παραγγελία είναι η κλήση του κατηγορουμένου κ η λήψη απολογίας αυτού, την οποία όμως [b]εσκεμμένα[/b] δεν εκδίδουμε...

Οταν λοιπόν προσέλθει ο συνήγορος στην υπηρεσία μας πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε κλήση προς τον κατηγορούμενο , εφόσον η προανάκριση έχει ολοκληρωθεί , μη έχοντας καμία δικαιολογία για περαιτέρω προανάκριση και επιπλέον υπαίτια καθυστέρηση.
[b]Ως προκύπτει απο το αρθρο 6 ΕΣΔΑ ο κατηγορούμενος ο οποίος αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί δικαιούται και επιβάλλεται να ενημερωθεί τον λόγω.[/b]

Σχετική και η υπ'αριθμ 3021/13/21-β από 23.4.01 διαταγή ΑΕΑ σύμφωνα με την οποία δεν είναι νόμιμη η παραπλανητική πρόσκληση διωκόμενου στο τμήμα, χωρίς γνωστοποίηση των λόγων της πρόσκλησης ενωσω οι αστυνομικοί γνώριζουν εκ των προτέρων την ύπαρξη των εκκρεμών διωκτικών. Αυτό αντιβαίνει ευθέως στο αρ 6Σ κ 108 του ΠΔ 141/91 με [b]πειθαρχική ευθύνη[/b] των αστυνομικών. (εκδοθείσα εξ'αφορμης του υπ'αριθμ 623/2001 έγγραφο ΣτΠ)

Συνοψίζοντας λοιπόν -[b]σε πρακτικό πάντα επίπεδο[/b]- σε τέτοιες παραγγελίες δεν εκδίδουμε κλήση προς τον κατηγορούμενο έωσότου συλληφθεί ή προσέλθει συνήγορος στην υπηρεσία . Αν προσέλθει συνήγορος εκδίδουμε κλήση κ χορηγούμε αντίγραφα στον συνήγορο χωρίς όμως να υποβάλλουμε την παραγγελια στον εισαγγελέα μετα απο τυχόν απολογία δια συνηγόρου. (προσωπικά ουδέποτε μου έχει προσκομίσει απολογία συνήγορος σε τέτοιες υποθέσεις.. ;))

[edit time=1415812834]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Συμφωνώ σε όλα όσα λες SREK. Εφόσον εκδοθεί κλήση και επιδοθεί νομότυπα, ο συνήγορος μπορεί να προσέλθει, και έχοντας εξουσιοδότηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μπορεί να λάβει αντίγραφα.

Για την διαταγη που αναφέρεις, οφείλω να ομολογήσω πως την έψαχνα πολύ καιρό !! ;)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 13/06/2011 - 00:20
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 19
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Μια ερώτηση και από μένα έχω μια δικογραφία για σωματικη βλάβη εξύβριση απειλή και μου ζητάει να πάρω εκεθση εξεταση χωρίς όρκο για παροχή εξηγήσεων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εάν και εφόσον ζητήσει αντίγραφα. Υπάρχει ενα CD (βιντεο) και φωτογραφίες μέσα στην δικογραφία. Τα δίνω και αυτά αντίγραφα η μόνο τα έγγραφα που έχει μέσα η δικογραφία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 13/03/2012 - 19:59
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 10
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Πρέπει να δώσεις όλο το αποδεικτικό υλικό άρα και τα ψηφιακά αρχεία.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Σχετικά με το εν λόγω ερώτημα φρονώ ότι θα ήταν καλό να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις
Α) περί του τι ακριβώς είναι τα CD που μας παραδίδουν οι πολίτες και στα οποία έχει καταγραφεί μια εγκληματική πράξη από τα οποία cd εξάγονται φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή καθώς επίσης και
Β) περί του τι ακριβώς είναι τα CD στα οποία περιέχονται φωτογραφίες που απεικονίζουν τον τόπο του εγκλήματος τα οποία μας αποστέλλει η ΔΕΕ .

[b]Α ) Aρχικά πολλοί από εμάς θεωρούν τα CD που μας παραδίδουν οι πολίτες και στα οποία έχει καταγραφεί μια εγκληματική πράξη ως πειστήρια .
[/b]
Αυτό είναι μια λανθασμένη άποψη εφόσον πειστήρια είναι είτε τα έγγραφα και τα αλλά αντικείμενα που βρεθήκαν σε δράστη που έχει συλληφθει και σχετίζονται με το έγκλημα που έχει διαπραχθει (280ΚΠΔ) είτε τα Αντικείμενα που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά, επίσης και αντικείμενα που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης (76ΠΚ)

Επίσης επιτρεπτή είναι η κατάσχεση ή μεσεγγύηση μόνον των πραγμάτων ή εγγράφων που σχετίζονται με το έγκλημα και γενικότερα των πειστηρίων τα οποία έχουν σχέση με την τέλεση των εγκλημάτων. Η καταγραφή από τρίτα πρόσωπα (εικονολήπτες Μ.Μ.Ε. ή άλλους ιδιώτες) με τεχνικά μέσα σε κασέτες, ταινίες, φωτογραφίες ή άλλο εξάρτημα των τελουμένων εγκληματικών πράξεων, δεν είναι πειστήρια, ούτε μπορεί να θεωρηθούν πειστήρια. Είναι απλώς αποδεικτικά μέσα τα οποία επιβεβαιώνουν την τέλεση των εγκλημάτων. Συνεπώς δεν είναι επιτρεπτή και νοητή η κατάσχεση ως πειστηρίων ,από τις αστυνομικές αρχές κασετών, ταινιών, φωτογραφιών ή άλλων εξαρτημάτων, στα οποία έχουν αποτυπωθεί, με τη χρήση τεχνικών μέσων (καμερών κ.λ.π.) από εικονολήπτες Μ.Μ.Ε. ή άλλους ιδιώτες, τελεσθέντα αυτόφωρα εγκλήματα. Δυνατή είναι μόνο η πρόσκληση για παράδοση αυτών.( 14 / 2007 ΓΝΜ Α.Π.)

Ανάμεσα στα αποδεικτικά μέσα, που απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 178 ΚΠοινΔ περιλαμβάνονται και τα έγγραφα, τα οποία ως αποδεικτικό μέσο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στην ποινική δίκη, είτε όταν αποτελούν συγχρόνως και το υλικό αντικείμενο ορισμένου εγκλήματος, όπως π.χ. μια δυσφημηστική επιστολή, ένα πλαστό έγγραφο, μια εκβιαστική επιστολή κλπ.(ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ) είτε όταν το διανοητικό τους περιεχόμενο τίθεται ως βάση περαιτέρω συλλογιστικής επεξεργασίας (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ). Και στις δύο περιπτώσεις τα έγγραφα πρέπει να διαβάζονται ενώπιον του δικαστηρίου, προκειμένου ο δικαστής να έχει άμεση προσωπική αντίληψη αυτών.
Σχετικά με τα έγγραφα, ως αποδεικτικό αυτό μέσο ο ΚΠοινΔ δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις. Κατά συνέπεια χρήσιμος είναι εδώ ο ορισμός του εγγράφου, που περιέχεται στο άρθρο 13 στοιχ. γ΄ ΠΚ, σύμφωνα με τον οποίο «έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός• έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο γράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφ’ όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία».
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το άρθρο 2 του ν. 1805/1988 διηύρυνε τον νομοθετικό ορισμό της παραδοσιακής έννοιας του εγγράφου, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται σ’ αυτή κάθε μέσο στο οποίο εγγράφονται ή αποθηκεύονται δεδομένα, όπως μαγνητοταινίες, σκληροί και εύκαμπτοι δίσκοι, χαρτί εκτυπωτή κλπ. Με άλλα λόγια η έννοια του παραδοσιακού εγγράφου διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας δύο νέες κατηγορίες εγγράφων. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ακόμα και τα μέσα, που χρησιμοποιούνται από υπολογιστή με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβασθούν άμεσα, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικά στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα ή σύμβολο ή τέλος ήχος, αυτοτελώς το καθένα ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους.

[b]Β) Ως προς τα CD στα οποία περιέχονται φωτογραφίες που απεικονίζουν τον τόπο του εγκλήματος σχετικό είναι το Άρθρο 181 ΚΠΔ - Απεικονίσεις και πειράματα.
[/b]
Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας εκείνος που την ενεργεί μπορεί να προβεί είτε ο ίδιος είτε με τη συνδρομή ειδικού υπαλλήλου ή εμπειρογνώμονα σε ιχνογραφήματα, [u]φωτογραφήσεις [/u]ή απεικονίσεις και ιδίως να πάρει δακτυλικά ή άλλα αποτυπώματα. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε πειράματα με περιεχόμενο την αναπαράσταση του εγκλήματος ή την εξακρίβωση άλλων περιστατικών που είναι χρήσιμα για την ανακάλυψη της αλήθειας. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων πρέπει να αποφεύγονται η προσβολή του θρησκευτικού, του εθνικού ή του ηθικού συναισθήματος, ή ο κίνδυνος να διαταραχθεί η δημόσια τάξη, καθώς και η δημοσιότητα.

Οπότε και οι φωτογραφίες που ελήφθησαν από τον τόπο του εγκλήματος είναι αποδεικτικά μέσα όπως προβλέπεται στο άρθρο 178 ΚΠΔ (Κυριότερα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία είναι: α) οι ενδείξεις. β) η αυτοψία. γ) η πραγματογνωμοσύνη. δ) η ομολογία του κατηγορουμένου. ε) οι μάρτυρες και στ) τα έγγραφα.) και [u]ΟΧΙ πειστήρια[/u] .

Τέλος βάσει του αρ 101.ΚΠΔ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ. 1. Ο ανακριτής, μόλις μετά την κλήτευσή του εμφανι¬σθεί ή οδηγηθεί σ' αυτόν ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητη¬ρίου και των άλλων εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνή¬γορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρι¬σης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουμένου και με δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης.

-Αρα από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα CD που περιέχονται στην δικογραφία είναι [b]ΕΓΓΡΑΦΑ [/b]και ως εκ τούτου χορηγούνται αντίγραφα αυτών στον κατηγορούμενο προκειμένου να έχει στη διάθεσή του κάθε αναγκαία πληροφορία για να ετοιμάσει την απολογία του ως ορίζεται στο αρ. 20Σ στο άρ 6 ΕΣΔΑ και στο 101 ΚΠΔ .

[u][b]ΠΡΟΣΟΧΗ όμως οι κατά τόπον αστυνομικές αρχές ΔΕΝ έχουν τις υλικοτεχνικές υποδομές για τη δημιουργία αντιγράφων των CD ενώ αρμόδια είναι αποκλειστικά η Δ/νση Εγκληματολογικών. Ερευνών (ΔΕΕ) .[/b][/u]

[u]Οπότε προκειμένου να μην καθυστέρηση η προδικασία και λόγω της ήδη περιορισμένης χρονικής διάρκειας που εκ του νόμου έχει (243ΚΠΔ-31ΚΠΔ) καλό θα ήταν να του χορηγούμε απλά φωτοαντίγραφα των εκτυπωθέντων φωτογραφιών εκ του CD που μας εχει αποστείλει η ΔΕΕ και ΟΧΙ αντίγραφο ολόκληρου του CD .[/u]

Σε περίπτωση τυχόν αρνησης του κατηγορουμένου να προχωρήσει στην απολογία ,λόγω μη χορήγησης όλων των στοιχείων της δικογραφίας ,μπορεί να προσφύγει στον καθ’ολα αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημ/κων, ο όποιος προΐσταται της προδικασίας προς επίλυση της διαφωνίας.(33ΚΠΔ)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 13/06/2011 - 00:20
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 19
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις και ειδικά τον Srek, να διευκρινήσω το CD και οι φωτογραφίες τις παρέδωσε ο μηνυτής και τον μεν cd ειναι βίντεο από τις κάμερες ασφαλειες του μαγαζιου οπου διαδραμτιστηκε το συμβαν και οι φωτογραφίες είναι από το μαγαζι. Αν το αντιγράψω μόνος μου το cd και βγάλω φωτοτυπιες τις φωτογραφίες και τις δώσω δεν υπάρχει πρόβλημα σωστα; Ευχαριστώ πάρα πολύ για την οποια απάντηση.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 14:06
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 8
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Eφόσον ο πολιτικώς ενάγων καταστεί διάδικος έχει το δικαίωμα 1) Να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην προδικασία με δύο συνηγόρους και στο ακροατήριο με τρεις Αρθ.96 ΚΠΔ , 2) Να παρίσταται με συνήγορο στις ανακριτικές πράξεις υπό τους όρους του άρθρου 97 ΚΠΔ , 3) Να διατυπώνει ερωτήσεις και παρατηρήσεις Αρθ.99 ΚΠΔ ,4) Να λαμβάνει γνώση των εγγράφων της ανάκρισης και να ζητά με έγγραφη αίτησή του και δική του δαπάνη αντίγραφα και μάλιστα νωρίτερα από τον κατηγορούμενο, αφού για την ενεργοποίηση του δικαιώματός του αρκει να κληθεί ο κατηγορούμενος σε απολογία ή να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής, χωρίς δε να απαιτείται να εμφανιστεί ο κατηγορούμενος ή να προσαχθεί στον ανακριτή Αρθ. 101, 108 ΚΠΔ , 5) Να υποβάλλει προτάσεις ή αιτήσεις στον ανακριτή και στο δικαστικό συμβούλιο Αρθ. 307 ΚΠΔ, 6) Να διορίζει τεχνικό σύμβουλο όταν διοριστεί πραγματογνώμονας 7) Να ζητά την εξαίρεση των δικαστικών αντιπροσώπων Αρθ. 16 παρ.1 ΚΠΔ, 8) Να ασκεί ένδικα μέσα Αρθ. 480 ΚΠΔ.
Αν πρόκειται για ανήλικο έχει όλα τα δικαιώματα των άρθ. 101, 104, 105 ΚΠΔ και αν ακόμα δεν παρίσταται ως πολιτικών ενάγων.. κοκ Αρθ. 108Α ΚΠΔ.
Στην προκαταρκτική εξέταση ο μηνυτής-πολιτικών ενάγων δεν έχει δικαίωμα λήψης αντιγράφων της δικογραφίας σε αυτό το στάδιο( Γνωμ.Εισ.Αρ.Παγ.4/2007). Υποστηρίζεται και η αντίθετη άποψη (Γνωμ.Εισ.Εφετ.Αθ. 34745/2005)
(Από σημειώσεις Ποινικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη -Λάμπρος Μαργαρίτης Καθ. ΑΠΘ - Πόπη Παπανδρέου Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Σύμφωνα με τα άρθρα 101 επ. και δη το άρθρο 108 Κ.Π.Δ, όπου αναφέρονται τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντα , ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του (μεταξύ των οποίων και η λήψη αντιγράφων των εγγράφων της δικογραφίας) από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.
[b]Ετσι σαφεστατα προκύπτει ότι ούτε ο υπό κατηγορίαν δύναται να λάβει αντίγραφα των εγγράφων της δικογραφίας, όσο ΔΙΑΡΚΕΙ η πρανάκριση κατ' ακολουθίαν ούτε και ο πολιτικώς ενάγων δύναται να λάβει οποιοδήποτε έγγραφο της δικογραφίας, έστω και αν το προσκόμισε ο ίδιος πριν κληθεί σε απολογία ή εκδοθεί εναντίον του κατηγορουμένου ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.[/b]

Σχετικά με την παροχή αντιγραφων δικογραφίας στον Πολιτικώς εναγοντα στο στάδιο της προκαταρκτικής, πράγματι έχουν εκδοθεί αντίθετες ΓΝΜΔ και συγκεκριμένα οι 30697/05 ΕΦ.ΑΘ κ 7/2007 ΑΠ με contra την 34745/2005 ΕΦ.ΑΘ Πλήν όμως βάσει της γενικότερης αρχής του δικαίου που ισχύει στην περίπτωση υπάρξεως περισσότερων πηγών δικαίου σε ένα θέμα , σύμφωνα με την οποία η νεότερη καταργεί την παλαιότερη αντίθετου περιεχομένου, ρητά ή σιωπηρά, η 34745/2005 ΕΦ.ΑΘ καταργήθηκε σιωπηρά απο την 7/2007 ΑΠ.[1488/2012ΑΠ]
Επίσης η ΓΝΜΔ ανώτερης εισαγγελικής αρχής καταργεί τυχών αντιθέτου περιεχομένου προγενέστερες ΓΝΜΔ κατώτερης εισαγγελικής αρχής που αναφέρονται στο ιδιο θέμα.

[edit time=1365365358]Srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 25/10/2012 - 22:17
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 27
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Αν υποβληθει μηνυση κατα αγνωστου και απο την προανακριση δεν ανακαλυφθουν τα στοιχεια του δραστη και συνεπως δεν κληθει σε απολογια καποιος ουτε εκδοθει ενταλμα εις βαρος κανενος τι γινεταιμε τη χορηγηση αντιγραφων;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 8 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Έχει αναπτυχθεί παρόμοια συζήτηση.
[url=http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/3203.h...
[edit time=1365529878]mentor[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Στην περίπτωση αυτη , που ειναι κ αρκετά συχνή , την αποφαση προκειμένου να χορηγηθουν τα έγγραφα την έχει ο αποκλειστικά ο Εισαγγελέας που εποπτεύει κ διευθύνη την προανάκριση (αρ33ΚΠΔ) σύμμφωνα με το αρ147ΚΠΔ

Άρθρο 147.
Αντίγραφα.
Αντίγραφα των αποφάσεων, των διατάξεων, των πρακτικών, των βουλευμάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής διαδικασίας δίνονται μετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης, ενώ σε οποιονδήποτε άλλον που έχει συμφέρον δίνονται με αίτησή του και με έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου ή του πταισματοδίκη.[u] Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 101,104, 107 και 108. σε οποιονδήποτε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον είναι δυνατόν να δοθούν αντίγραφα με ομόφωνη έγκριση του ανακριτή και του εισαγγελέα.
[/u]

Σε περίπτωση άρνησης του Εισαγγελέα στην προανάκριση ή διαφωνίας του ανακριτη με τον εισαγγελέα ή με τον διαδικο κατα την κυρια ανάκριση επιτρέπεται η προσφυγή στο δικαστικό συμβούλιο κατα αρ307ΚΠΔ

Άρθρο 307.
Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά
τη διάρκεια της ανάκρισης.
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το συμβούλιο των πλημμελειοδικών με πρόταση του εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή με αίτηση του ανακριτή αποφασίζει: α) όταν ο ανακριτής νομίζει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθεί με πρόταση των παραπάνω. β) όταν πρόκειται να κανονιστεί στην προδικασία ένα δύσκολο ζήτημα, όπως η κατάσχεση κ.λπ.. γ) [u]για όλες τις διαφορές που προκύπτουν στην προδικασία μεταξύ των διαδίκων ή μεταξύ αυτών και του εισαγγελέα[/u]. δ) για την αποπεράτωση ή την εξακολούθηση της ανάκρισης. «ε) για την προσφυγή του κατηγορουμένου κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης ή για την προσφυγή του κατηγορούμενου ή του εισαγγελέα κατά της διάταξης του ανακριτή που αφορά την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους»1 και στ) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 29/06/2012 - 12:06
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 64
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Eάν συλληφθεί δράστης αδικήματος στα όρια του αυτοφώρου ο πολιτικώς ενάγων δύναται να λάβει αντίγραφα από την στιγμή που οι αστυνομικοί ενεργώντας αστ.προανάκριση λάβουν απολογία του κατ/νου; Στη συνοπτική διαδικασία εφ'όσον συλληφθεί ο δράστης στα όρια του αυτοφώρου και δεν ληφθεί απολογία υπάρχει το δικαίωμα λήψης αντιγράφων από τον πολ.ενάγοντα;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Στην περίπτωση που συλληφθεί δράστης αυτόφωρου αδικήματος ο πολ. εναγ. ΔΕΝ δικαιούται να λάβει αντίγραφα πριν την απολογία του κατηγορουμένου εφόσον πρόκειται για αστυνομική προανάκριση δίχως να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ωστε να προσδιοριστεί ο κατηγορούμενος και το αδίκημα.
Σε περίπτωση δε που παρισταται αντίδικος και εκφράζει προθεση να παραστει ως πολιτικός εναγων θα πρέπει να ακολουθούμε την τακτική διαδικασία λαμβάνοντας κανονικά απολογια αφου αλλωστε θα λάβουμε και ενορκη κατάθεση του πολ.εναγ. - παθόντα ,εφαρμοζόμενης της Αρχής της ''Ισότητας των Όπλων'' μεταξύ των αντιδίκων. Ετσι θα του χορηγήσουμε αντίγραφα πριν απολογηθει ο κατηγορούμενος.

Επίσης σε περίπλοκες υποθέσεις που ειναι κατ'αντιδικια θα πρέπει να αποφευγεται η συνοπτικη για πολλους λόγους ενας εκ των οποίων είναι το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του κατηγορούμενου (αρ20Σ) ενω ειναι κ αιτία απόλυτης ακυρώτητας ( 171 παρ 1 εδαφ. δ ΚΠΔ)

Οι διατάξεις της πολιτικής αγωγής είναι ''δύσκολες'' στην εφαρμογή τους για τους αστ/κους για τον λόγο οτι οι περισσότεροι απο εμας δεν γνωρίζουμε ποτε αυτη ασκείται νομιμα.
Αυτο είναι εν μέρει φυσικό καθώς ακόμα και αποφάσεις ανώτερων δικαστηρίων αναιρούντε απο τον ΑΠ (βλ.617/2010ΑΠ-252/2006ΑΠ-116/2010ΑΠ) εξαιτίας κακής παράστασης πολιτικής αγωγής αφού είναι λόγος απόλυτης ακυρωτητας της διαδικασίας (171παρ.2 ΚΠΔ ) η οποια λαμβάνεται υπόψη από το ποινικό δικαστήριο αυτεπαγγέλτως για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης .
Ετσι υπάρχει κίνδυνος να δεχτούμε παράσταση πολ. αγωγής η οποία δεν νομιμοποιείται με επακόλουθο να χορηγήσουμε αντίγραφα σε κάποιον που ΔΕΝ δικαιούται να λάβει γνώση αυτών(241ΚΠΔ) και ετσι δικονομικά να υπάρξει κίνδυνος ακυρώτητας αν έτσι περιοριστούν τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου (171 παρ 1 εδαφ δ ΚΠΔ) ενω ποινικά παράβαση 252 ΠΚ.

Νομότυπη ειναι η παράσταση πολιτικής αγωγής οταν καταβληθεί το τέλος (50€) , ο πολ.εναγ. πρέπει να είναι ΑΜΕΣΑ παθων και όχι ΕΜΜΕΣΑ (π.χ στο έγκλημα της υπεξαίρεσης από Α.Ε, μόνον η ίδια η Α.Ε και όχι οι μέτοχοι κλπ., ενώ υπάρχουν αδικήματα στα οποία δε νοείται καν παράσταση πολιτικής αγωγής, διότι στρέφονται κατά του συνόλου π.χ περιβαλλοντικά εγκλήματα ρύπανσης.)Απαράδεκτη η παράσταση της πολιτικής αγωγής να ζητηθεί με τη φράση «θέλω να παραστώ» ή «θα παραστώ» (898/200/ΑΠ.) Πρέπει διευκρινίζεται στη δήλωση ότι πρόκειται για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή για αποζημίωση ενω η παράσταση πρεπει να δηλώνεται ρητά στο παρών και όχι στο μέλλον. Επίσης η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης, για την οποία παρίσταται κάποιος ως πολιτικώς ενάγων, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα της παράστασης ...'', σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 914 και 932 του Α.Κ. κατά την πρώτη των οποίων ''όποιος ζημιώνει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει'' και κατά τη δεύτερη, ''σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει, εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης'(βλ.116/2010ΑΠ).Μεταξύ των προϋποθέσεων της νομότυπης απόκτησης της ιδιότητας του πολιτικώς ενάγοντος είναι και ο διορισμός (υπό του δηλούντος) αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου αν αυτός που κάνει τη δήλωση δεν διαμένει μόνιμα εκεί (άρθρο 84 εδ. α Κ.Π.Δ.) -(βλ. και ΑΠ 533/2001, ΑΠ 1007/2001, ΑΠ 1538/2003, ΑΠ 2016/2003 ) Η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής του πολιτικώς ενάγοντος για τον διορισμό αντικλήτου δεν παραβιάζει το κατ' άρθρο 20 του Συντάγματος δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας, ούτε προσκρούει στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, που θεσπίζει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για μία δίκαιη δίκη, αφού σκοπός αυτής είναι η διευκόλυνση της συντόμευσης των επιδόσεων και, συνακόλουθα, της συντόμευσης της προδικασίας.Τελος κρίνεται απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου στην παράσταση πολιτικής αγωγής βάση του 39 § 3 κώδικα δικηγόρων (βλ159/2009 ΑΠ Συμβουλίο) .

Εκτος απο τον αμεσα και τον έμμεσα παθων ειναι και καποια αδικήματα για τα οποια δεν χωράει παράσταση πολ.αγωγης οπως στα εγκλήματα κατά του Κράτους που περιγράφονται στα άρθρα 134-197 Π.Κ., προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η κρατική εξουσία στις διάφορες εκφάνσεις της. Γι' αυτό οι σχετικές διατάξεις προστατεύουν αποκλειστικά το γενικό συμφέρον, έτσι ώστε η τυχόν προσβολή και ιδιωτικών συμφερόντων να εμφανίζεται ως έμμεση συνέπεια των πράξεων αυτών, η οποία δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης.
Επίσης Παράβαση άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Δεν νομιμοποιείται να παραστεί πολιτική αγωγή ο εργαζόμενος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Δεν υπάρχει αδικοπραξία.
Απαράδεκτη παράσταση πολιτικής αγωγής εταιρίας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων σε περίπτωση υπεξαίρεσης χρημάτων 375ΠΚ απο υπάλληλο της ο οποίος υπεξαίρεσε τα χρήματα τραπεζας που του εμπιστεύτηκαν να μεταφερει. Αμεσος παθών είναι ΜΟΝΟ η τράπεζα ενώ η εταιρία είναι ΕΜΜΕΣΑ παθουσα καθώς προσβαλεται μόνο η φήμη της. (252/2006ΑΠ)

[edit time=1415736445]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 29/06/2012 - 12:06
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 64
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ρωτήσω εκεί που γράφετε για ένορκη κατ/ση του πολ.ενάγων μήπως αυτή πρέπει να ληφθεί ανωμοτί; Επίσης μετά την απολογία του κατ/νου στην αστ. προανάκριση ο πολ.ενάγων μπορεί να λάβει και αντίγραφο αυτής;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Η [u][b]πρώτη [/b][/u]εξέταση του πολ.εναγ. γινεται ΠΑΝΤΑ [b]ΕΝΟΡΚΟΣ [/b]ακόμα και αν μας έχει δηλωσει προφορικα προηγουμένως οτι προτίθεται να παραστει ως πολ.εναγ.

Αυτο γιατι δεν μπορεί κάποιος να κατηγορεί κάποιον άλλον και να μην ορκίζεται με αποτέλεσμα να τιμωρείται για ψευδή ανωμοτί και οχι για ψευδορκία.
Το ίδιο συμβαίνει κ με τον κατηγορούμενο. Αν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση σε βάρος του παθοντα για ψεύδορκια κ ψευδή κατα μήνυση αυτή δεν περιέχεται στν απολογία του αλλά εξετάζεται ενόρκος .
Οι λοιπες συμπληρωματικες καταθεσεις δινονται ανωμοτι.

[edit time=1369333948]SREK[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

H συγκεκριμένη είναι από τις περιπτώσεις οπου το εθνικό δίκαιο συγκρούεται με το Ευρωπαικό και συγκεκριμένα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Συγκεκριμένα στο άρθρο 101 και 108 ΚΠΔ ορίζονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και του πολιτικού ενάγοντα στο στάδιο της προανάκρισης όπου αναφέρεται ότι οι διαδικοι έχουν δικαίωμα λήψης αντιγράφων πριν της λήψης της απολογίας .

Στο άρθρο 308 ΚΠΔ ορίζεται ότι στο τέλος της κύριας ανάκρισης δηλαδή στο τέλος ΟΛΩΝ των ανακριτικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της απολογίας) οι διάδικοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα ΟΛΗΣ της δικογραφίας .

Στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ όμως ουδεμία διάκριση ως προς τα υπερασπίστηκα δικαιώματα του κατηγορουμένου γίνεται ανάλογα με το στάδιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται , δηλαδή αν πρόκειται για προανάκριση ή για κύρια ανάκριση.

Τέλος στο άρθρο 28 του Συντάγματος ορίζεται ότι οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωση τους και την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου

Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται η διάκριση και ο περιορισμός των δικαιωμάτων των διαδίκων ανάλογα με το στάδιο της ποινικής διαδικασίας όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του ΚΠΔ (Ν1493/1950) έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ η οποία φυσικά υπερισχύει των νόμων.

Οπότε ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα λήψης της απολογίας που προηγουμένως έδωσε όπως επίσης το ίδιο δικαίωμα έχει κ ο πολιτικός ενάγοντας.
Αλλωστε δεν βρίσκω προσωπικά νόημα να απαγορεύσουμε στον κατηγορούμενο να λάβει αντίγραφο της απολογίας που ο ΙΔΙΟΣ προηγουμένως έδωσε , ενώ δεν κερδίζει κάτι η δικαιοσύνη από την απαγόρευση αυτή .

Με το ίδιο σκεπτικό η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων έχει αποφανθεί ότι είναι υποχρεωτική η λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου στο στάδιο της προανάκρισης ενω αυτό δεν αναφέρεται ως υποχρεωτική κατα το στάδιο αυτο (245ΚΠΔ) όπως και στο τέλος της κύριας ανάκρισης (270ΠΔ) καθώς σε αντίθετη περίπτωση περιορίζονται τα υπερασπίστηκα δικαιώματα του κατηγορουμένου (άρθρο 6 ΕΣΔΑ) όπως και το άρθρο 20Σ οπου προβλέπεται το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης.

Άρθρο 101 ΚΠΔ
Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης
"1. Ο ανακριτής, µόλις µετά την κλήτευσή του εµφανιστεί ή οδηγηθεί σ' αυτόν ο κατηγορούµενος για ν' απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόµενο του κατηγορητηρίου και των άλλων εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούµενο να µελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουµένου και µε δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης"

Άρθρο 108 ΚΠΔ
∆ικαιώµατα του πολιτικώς ενάγοντος
Ο πολιτικώς ενάγων έχει επίσης τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 101, 104, 105 και 106, τα δικαιώµατα αυτά µπορεί να τα ασκήσει από τη στιγµή που ο κατηγορούµενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί εναντίον του ένταλµα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.

Άρθρο 308 ΚΠΔ
Περάτωση της κύριας ανάκρισης
«4. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 ο ανακριτής οφείλει, πριν διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να γνωστοποιήσει στους διαδίκους ότι ολοκληρώθηκε η ανάκριση, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώµατα που τους παρέχονται µε τα άρθρα 101,
106, 107 και 108.»

Άρθρον 6 ΕΣΔΑ
3. Ειδικώτερον, πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα:
α) όπως πληροφορηθή, εν τη βραχυτέρα προθεσμία εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί και εν λεπτομερεία την φύσιν και τον λόγον της εναντίον του κατηγορίας.
β) όπως διαθέτη τον χρόνον και τας ανάγκας ευκολίας προς προετοιμασίαν της υπερασπίσεως του.

Άρθρο28Σ
1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 4 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 02/10/2012 - 19:46
Δημοσιεύσεις: 61
Βαθμοί: 107
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

[b]Η πρώτη εξέταση του πολ.εναγ. γινεται ΠΑΝΤΑ ΕΝΟΡΚΩΣ ακόμα και μας έχει δηλωσει προηγουμένως οτι προτίθεται να παραστει ως πολ.εναγ[/b];

SREK προβλέπεται πουθενα το παραπάνω από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

[b]Αλλο ένα δικονομικό θέμα στο οποίο οι απόψεις διιστανται και για το οποίο έχουν εκδοθεί αντίθετες απόφάσεις είναι κατά πόσο ο ψευδομηνυτής, δηλαδή αυτός που καταθέτει μήνυση με ψευδές περιεχόμενο, διαπράττει και ψευδορκία, εφόσον βεβαιώνει το περιεχόμενό της (την αλήθεια δηλαδή του περιεχομένου της) με όρκο[/b].

[u]Ουσιαστικά, δεν τίθεται ζήτημα, γιατί ο ΚΠΔ δεν προβλέπει υποχρέωση όρκισης κατά την κατάθεση της μήνυσης[/u], επιπλέον δε, όταν στην έγκλήση/μήνυση δηλώνεται και παράσταση πολιτικής αγωγής η όρκιση αντιβαίνει στο άρθρο 221 ΚΠΔ, καθώς ο πολιτικώς ενάγων εξετάζεται πάντοτε χωρίς όρκο.

Παρόλα αυτά, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γεγονός αποτελούσε η αντίθετη, παγιωμένη στην πράξη, τακτική, όπου ο καταθέτων την μήνυση ορκιζόταν, πρακτική [u]όμως αστήρικτη εντελώς στον νόμο[/u].

[u]Αυτή η άποψη (ότι δηλαδή διαπράττεται ψευδορκία) εξακολουθεί να ακολουθείται από τον Άρειο Πάγο [/u], με το σκεπτικό ότι παρόλο που δεν προβλέπεται από τον νόμο κατά την υποβολή της μήνυσης η ένορκη βεβαίωση του μηνυτή σχετικά με το αληθές του περιεχομένου της, πλην όμως, γενομένη αυτή, θεμελιώνει, εφόσον συντρέχουν και τα λοιπά στοιχεία, την αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 224, ενόψει και του ότι η κατά το άρθρο 221 εδ. δ’ ΚΠΔ απαγόρευση όρκισης του πολιτικώς ενάγοντος, είτε στην προδικασία είτε στην κύρια διαδικασία, [u]δεν είναι ταγμένη με ποινή ακυρότητας[/u], και λαμβάνεται συνεπώς υπόψη η ένορκη κατάθεσή του για τον σχηματισμό δικανικής πεποίθησης.

[b]Σχετικά με την πρώτη άποψη και δη οτι ο πολ.ενάγ. ΔΕΝ ορκίζεται ουτε κατα την ΑΡΧΙΚΗ υποβολή της έγκλησης έχει εκδοθεί η υπ'αριθμό 1716/2005 Διατ.ΕΦ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ[/b]

''. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η προσωπική μας θέση, ως προς το αν τελεί ψευδορκία αυτός που βεβαιώνει την αλήθεια του περιεχομένου της μηνύσεώς του με όρκο, κατά την υποβολή της ενώπιον του Εισαγγελέα, και όταν αυτό είναι ψευδές, είναι ότι δεν διαπράττει το ανωτέρω έγκλημα της ψευδορκίας. Και τούτο διότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν προβλέπει υποχρέωση όρκισης κατά την κατάθεση της μήνυσης. Τα όσα αντίθετα συμβαίνουν καθημερινά είναι αποτέλεσμα μιας παγιωμένης μεν, μη στηριζόμενης όμως στο νόμο εισαγγελικής και αστυνομικής πρακτικής. Και επιπλέον όταν στην έγκληση ή μήνυση δηλώνεται και παράσταση πολιτικής αγωγής, η όρκιση αυτών αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 221 ΚΠΔ, κατά την οποία ο πολιτικώς ενάγων εξετάζεται πάντοτε χωρίς όρκο (Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, σ. 194, 217, υποσημ. 4, Μαργαρίτη, Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης, σ. 183 επ., ΣυμβΠλημΘεσ 725/1990 Υπερ. 1991. 237, Διάταξη ΕισαγγΕφΙωαν 11/202, αδημοσίευτη) ''

[b]Όλως αντίθετη άποψη εκφράζεται στην υπ'αριθμο 757/1999 ΑΠ σύμφωνα με την οποία :[/b]

'' Ψευδορκία τελεί και ο ψευδομηνυτής, έστω και αν δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, όταν βεβαιώνει ενόρκως το ψευδές περιεχόμενο της έγκλησής του ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, στο οποίο την υποβάλλει, ως αληθινό, παρότι γνωρίζει, ότι είναι ψευδές. Και ναι μεν δεν προβλέπεται από το νόμο η κατά την υποβολή της μήνυσης ή της έγκλησης ένορκη βεβαίωση του μηνυτή για το αληθές του περιεχομένου της έγκλησής του, πλην, όμως, γενομένη, θεμελιώνει, συντρεχόντων και των λοιπών παραπάνω στοιχείων, το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα, αφού τούτο καθόλου δεν διαφέρει από την περίπτωση της ψευδούς ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα, ο οποίος, κατά το άρθρο 218 § 1 ΚΠΔ, βεβαιώνει, ότι θα πει όλη την αλήθεια, ενόψει και του ότι η κατ' άρθρο 221 δ' ΚΠΔ απαγόρευση της όρκισης, είτε στην προδικασία, είτε και στην κύρια διαδικασία, του πολιτικώς ενάγοντος, δεν είναι ταγμένη με ποινή ακυρότητας και λαμβάνεται υπόψη προς σχηματισμό δικανικής πεποίθησης η ένορκη κατάθεσή του, οπότε, με τον τρόπο αυτό, δυσχεραίνεται ή εμποδίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης ''

[b]Την αυτή άποψη ακολουθεί και η υπ'αριθμό 1089/2007 ΑΠ σύμφωνα με την οποία[/b] :

''Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδορκίας απαιτείται, α) ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ενώπιον αρμόδιας γιαυτή αρχής, β) περιεχόμενο της κατάθεσης με ψευδή πραγματικά γεγονότα και γ) άμεσος δόλος του δράστη (μάρτυρα), ο οποίος συνίσταται στη γνώση του ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθών, αλλά σκόπιμα τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέσει. Αρχή αρμόδια για ένορκη εξέταση είναι, κατά τα άρθρα 31 παρ.1, 33, 42 παρ.1 και 2 και 46 του Κ.Π.Δ., και ο Εισαγγελέας πλημμελειοδικών, ο οποίος, μετά την εγχείριση σ' αυτόν της μήνυσης ή της έγκλησης, ενεργεί ως πρώτη προανακριτική πράξη, για τη βεβαίωση της αξιόποινης πράξης, την ένορκη εξέταση του μηνυτή ή του εγκαλούντα, για την αλήθεια των αναφερόμενων στη μήνυση ή την έγκληση περιστατικών. Ετσι και ο ψευδομηνυτής διαπράττει ψευδορκία, όταν βεβαιώνει ενόρκως ενώπιον του εισαγγελέα, κατά την εγχείριση σ' αυτόν της μήνυσης ή της έγκλησης , το ψευδές περιεχόμενό της, ως αληθινό, παρότι γνωρίζει ότι είναι ψευδές.''

Την επικρατούσα άποψη, δηλαδή οτι ο πολ.ενάγ. αλλά κ ο εγκαλών ορκίζεται ή βεβαιώνει το περιεχόμενο της υποβληθείσας έγκλησης, συμμερίζονται και οι υπ'άριθμ. 19/2010 ΑΠ , 1716/2005 ΑΠ σύμφωνα με τις οποίες ο ψευδομάρτυρας καταδικάζεται για Ψευδορκία μάρτυρα και Ψευδής καταμήνυση.

Εφόσον λοιπόν η νομολογία αποδέχεται την δεύτερη άποψη, εστω και αν υπάρχουν αμφιβολίες για το ορθό της κρίσης , και εν τέλει καταδικάζει τον ψευδομάρτυρα για Ψευδορκία μάρτυρα και Ψευδής καταμήνυση ,[u] εμείς ως προανακριτικοί υπάλληλοι δεν έχουμε πολλά περιθόρια αμφισβήτησης των ανωτέρω αποφάσεων του ανωτάτου ακυρωτικού με αποτέλεσμα να αρκούμαστε να ενεργούμε σύμφωνα με την πάγια τακτική που προβλέπεται βάσει της νομολογίας[/u].

[u][b]Οπότε ορκίζουμε τον μηνυτή κατα την ΠΡΩΤΗ εξέταση του ενώπιον μας ακόμα και αν αργότερα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.
[/b][/u]

[edit time=1365708513]SREK[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 25/10/2012 - 22:17
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 27
Απ: Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

[quote name=SREK date=2013-04-11][b]Αλλο ένα δικονομικό θέμα στο οποίο οι απόψεις διιστανται και για το οποίο έχουν εκδοθεί αντίθετες απόφάσεις είναι κατά πόσο ο ψευδομηνυτής, δηλαδή αυτός που καταθέτει μήνυση με ψευδές περιεχόμενο, διαπράττει και ψευδορκία, εφόσον βεβαιώνει το περιεχόμενό της (την αλήθεια δηλαδή του περιεχομένου της) με όρκο[/b].

[u]Ουσιαστικά, δεν τίθεται ζήτημα, γιατί ο ΚΠΔ δεν προβλέπει υποχρέωση όρκισης κατά την κατάθεση της μήνυσης[/u], επιπλέον δε, όταν στην έγκλήση/μήνυση δηλώνεται και παράσταση πολιτικής αγωγής η όρκιση αντιβαίνει στο άρθρο 221 ΚΠΔ, καθώς ο πολιτικώς ενάγων εξετάζεται πάντοτε χωρίς όρκο.

Παρόλα αυτά, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γεγονός αποτελούσε η αντίθετη, παγιωμένη στην πράξη, τακτική, όπου ο καταθέτων την μήνυση ορκιζόταν, πρακτική [u]όμως αστήρικτη εντελώς στον νόμο[/u].

[u]Αυτή η άποψη (ότι δηλαδή διαπράττεται ψευδορκία) εξακολουθεί να ακολουθείται από τον Άρειο Πάγο [/u], με το σκεπτικό ότι παρόλο που δεν προβλέπεται από τον νόμο κατά την υποβολή της μήνυσης η ένορκη βεβαίωση του μηνυτή σχετικά με το αληθές του περιεχομένου της, πλην όμως, γενομένη αυτή, θεμελιώνει, εφόσον συντρέχουν και τα λοιπά στοιχεία, την αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 224, ενόψει και του ότι η κατά το άρθρο 221 εδ. δ’ ΚΠΔ απαγόρευση όρκισης του πολιτικώς ενάγοντος, είτε στην προδικασία είτε στην κύρια διαδικασία, [u]δεν είναι ταγμένη με ποινή ακυρότητας[/u], και λαμβάνεται συνεπώς υπόψη η ένορκη κατάθεσή του για τον σχηματισμό δικανικής πεποίθησης.

[b]Σχετικά με την πρώτη άποψη και δη οτι ο πολ.ενάγ. ΔΕΝ ορκίζεται ουτε κατα την ΑΡΧΙΚΗ υποβολή της έγκλησης έχει εκδοθεί η υπ'αριθμό 1716/2005 Διατ.ΕΦ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ[/b]

''. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η προσωπική μας θέση, ως προς το αν τελεί ψευδορκία αυτός που βεβαιώνει την αλήθεια του περιεχομένου της μηνύσεώς του με όρκο, κατά την υποβολή της ενώπιον του Εισαγγελέα, και όταν αυτό είναι ψευδές, είναι ότι δεν διαπράττει το ανωτέρω έγκλημα της ψευδορκίας. Και τούτο διότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν προβλέπει υποχρέωση όρκισης κατά την κατάθεση της μήνυσης. Τα όσα αντίθετα συμβαίνουν καθημερινά είναι αποτέλεσμα μιας παγιωμένης μεν, μη στηριζόμενης όμως στο νόμο εισαγγελικής και αστυνομικής πρακτικής. Και επιπλέον όταν στην έγκληση ή μήνυση δηλώνεται και παράσταση πολιτικής αγωγής, η όρκιση αυτών αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 221 ΚΠΔ, κατά την οποία ο πολιτικώς ενάγων εξετάζεται πάντοτε χωρίς όρκο (Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, σ. 194, 217, υποσημ. 4, Μαργαρίτη, Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης, σ. 183 επ., ΣυμβΠλημΘεσ 725/1990 Υπερ. 1991. 237, Διάταξη ΕισαγγΕφΙωαν 11/202, αδημοσίευτη) ''

[b]Όλως αντίθετη άποψη εκφράζεται στην υπ'αριθμο 757/1999 ΑΠ σύμφωνα με την οποία :[/b]

'' Ψευδορκία τελεί και ο ψευδομηνυτής, έστω και αν δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, όταν βεβαιώνει ενόρκως το ψευδές περιεχόμενο της έγκλησής του ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, στο οποίο την υποβάλλει, ως αληθινό, παρότι γνωρίζει, ότι είναι ψευδές. Και ναι μεν δεν προβλέπεται από το νόμο η κατά την υποβολή της μήνυσης ή της έγκλησης ένορκη βεβαίωση του μηνυτή για το αληθές του περιεχομένου της έγκλησής του, πλην, όμως, γενομένη, θεμελιώνει, συντρεχόντων και των λοιπών παραπάνω στοιχείων, το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα, αφού τούτο καθόλου δεν διαφέρει από την περίπτωση της ψευδούς ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα, ο οποίος, κατά το άρθρο 218 § 1 ΚΠΔ, βεβαιώνει, ότι θα πει όλη την αλήθεια, ενόψει και του ότι η κατ' άρθρο 221 δ' ΚΠΔ απαγόρευση της όρκισης, είτε στην προδικασία, είτε και στην κύρια διαδικασία, του πολιτικώς ενάγοντος, δεν είναι ταγμένη με ποινή ακυρότητας και λαμβάνεται υπόψη προς σχηματισμό δικανικής πεποίθησης η ένορκη κατάθεσή του, οπότε, με τον τρόπο αυτό, δυσχεραίνεται ή εμποδίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης ''

[b]Την αυτή άποψη ακολουθεί και η υπ'αριθμό 1089/2007 ΑΠ σύμφωνα με την οποία[/b] :

''Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδορκίας απαιτείται, α) ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ενώπιον αρμόδιας γιαυτή αρχής, β) περιεχόμενο της κατάθεσης με ψευδή πραγματικά γεγονότα και γ) άμεσος δόλος του δράστη (μάρτυρα), ο οποίος συνίσταται στη γνώση του ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθών, αλλά σκόπιμα τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέσει. Αρχή αρμόδια για ένορκη εξέταση είναι, κατά τα άρθρα 31 παρ.1, 33, 42 παρ.1 και 2 και 46 του Κ.Π.Δ., και ο Εισαγγελέας πλημμελειοδικών, ο οποίος, μετά την εγχείριση σ' αυτόν της μήνυσης ή της έγκλησης, ενεργεί ως πρώτη προανακριτική πράξη, για τη βεβαίωση της αξιόποινης πράξης, την ένορκη εξέταση του μηνυτή ή του εγκαλούντα, για την αλήθεια των αναφερόμενων στη μήνυση ή την έγκληση περιστατικών. Ετσι και ο ψευδομηνυτής διαπράττει ψευδορκία, όταν βεβαιώνει ενόρκως ενώπιον του εισαγγελέα, κατά την εγχείριση σ' αυτόν της μήνυσης ή της έγκλησης , το ψευδές περιεχόμενό της, ως αληθινό, παρότι γνωρίζει ότι είναι ψευδές.''

Την επικρατούσα άποψη, δηλαδή οτι ο πολ.ενάγ. αλλά κ ο εγκαλών ορκίζεται ή βεβαιώνει το περιεχόμενο της υποβληθείσας έγκλησης, συμμερίζονται και οι υπ'άριθμ. 19/2010 ΑΠ , 1716/2005 ΑΠ σύμφωνα με τις οποίες ο ψευδομάρτυρας καταδικάζεται για Ψευδορκία μάρτυρα και Ψευδής καταμήνυση.

Εφόσον λοιπόν η νομολογία αποδέχεται την δεύτερη άποψη, εστω και αν υπάρχουν αμφιβολίες για το ορθό της κρίσης , και εν τέλει καταδικάζει τον ψευδομάρτυρα για Ψευδορκία μάρτυρα και Ψευδής καταμήνυση ,[u] εμείς ως προανακριτικοί υπάλληλοι δεν έχουμε πολλά περιθόρια αμφισβήτησης των ανωτέρω αποφάσεων του ανωτάτου ακυρωτικού με αποτέλεσμα να αρκούμαστε να ενεργούμε σύμφωνα με την πάγια τακτική που προβλέπεται βάσει της νομολογίας[/u].

[u][b]Οπότε ορκίζουμε τον μηνυτή κατα την ΠΡΩΤΗ εξέταση του ενώπιον μας ακόμα και αν αργότερα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.
[/b][/u]

[edit time=1365708513]SREK[/edit][/quote]

Από όσα αναφέρονται σε όλες τις ανωτέρω διατάξεις και αποφάσεις, δεν προκύπτει πουθενά η υποχρέωση όρκισης του μηνυτή και ιδιαίτερα του πολιτικού ενάγοντος η οποία μάλιστα απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με το άρθρο 221 ΚΠΔ. Το γεγονός ότι η όρκιση του πολιτικού ενάγοντος κατά παράβαση του αρ. 221 ΚΠΔ δεν επιφέρει ακυρότητα δεν σημαίνει ότι είναι ορθή. Ουσιαστικά, εφόσον δεν υφίσταται ακυρότητα της διαδικασίας , σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τον όρκο του κατηγορουμένου, είτε ορκίσουμε είτε όχι τον πολιτικό ενάγοντα δεν έχει διαφορά ως προς την διαδικασία.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 4 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 06/02/2012 - 08:34
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 35
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Δηλαδή κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής αντίγραφα δεν παίρνει κανείς και κατά την προανάκριση ο μάρτυρας αν έχει δηλώσει πολιτική αγωγή και ο κατηγορούμενος αλλά και οι 2 όχι , όσο διαρκεί η προανάκριση και πριν κληθεί σε απολογία ή εκδοθεί εναντίον του κατηγορουμένου ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής. Σωστά ?Αν τώρα κάποιος ενεργεί προανάκριση και καλεί τηλεφωνικά τον κατηγορούμενο για λήψη απολογίας πως αποδεικνύεται ότι τον κάλεσε για να χορηγήσει τα αντίγραφα? Συντάσσουμε πρόσκληση προς αυτόν η κάτι άλλο?Επίσης όταν κατά την προκαταρκτική παίρνουμε από κάποιον χωρίς όρκο στο υπόδειγμα Δ-6α αναφέρεται ότι μπορεί να λάβει αντίγραφα.Του χορηγούμε?
[edit time=1366309179]rouminas[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 18/05/2011 - 22:11
Δημοσιεύσεις: 27
Βαθμοί: 99
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Γίνεται δικογραφία για τροχαίο ατύχημα σωματικών βλαβών από αμέλεια και αφού απολογηθεί ο κατηγορούμενος (μόλις τελειώσει την απολογία του) ζητάει και κάνει αίτηση για χορήγηση αντιγράφων της δικογραφίας. Επίσης μετά την εξέταση του κατηγορουμένου ζητάει αντίγραφα και ο παθών (ζητάει την ποινική δίωξη και την αστική αποζημίωσή του για τις ζημιές). Δίνουμε και στους δύο? Αν δικαιούται και ο παθών, του δίνουμε και την απολογία του κατηγορουμένου?
[edit time=1369311218]27101997[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 18/05/2011 - 22:11
Δημοσιεύσεις: 27
Βαθμοί: 99
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Ευχαριστώ πολύ SREK. Είναι πράγματι δαιδαλώδης και με πολλά αντιφατικά σημεία η υπαρχουσα νομοθεσία.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 28/09/2011 - 01:32
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 8
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

7/2007 ΑΠ.[1488/2012ΑΠ] καλημέρα,παρακαλώ πολύ αν είναι εύκολο να βρούμε την αναφερόμενη γνωμοδοτηση η οποία είναι ιδιαιτερα χρήσιμη ευχαριστω προκαταβολικά

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 4
Ετος: 2007
________________________________________

Όροι θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Περίληψη
Προκαταρκτική εξέταση - Πολιτική αγωγή -. Δεν μπορεί να παρέχεται στον πολιτικώς ενάγοντα το δικαίωμα να λαμβάνει στο στάδιο της προκαταρτικής εξέτασης αντίγραφα της δικογραφίας, κατά αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 31 §2 Κ.Π.Δ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3346/2005, τα οποία μπορεί να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς (ενδεχομένως του διασυρμού του καταμηνυομένου) πριν να διερευνηθεί επαρκώς το καταγγελλόμενο γεγονός και προκύψουν οι επαρκείς ενδείξεις που απαιτούνται για την κίνηση της ποινικής δίωξης.
________________________________________
Κείμενο Απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2007
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ Αριθ. Πρωτ. 1178/Γνωμ. 4 ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΗΛ. 2106411526
ΦΑΞ 2106411523
Προς
Την κα Προϊσταμένη του Πταισματοδικείου Αθηνών
Επί του ερωτήματος σας, εάν μετά την ισχύ του άρθρου 5§2 εδ. δ' του Ν. 3346/17-6-2005, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Κ.Π.Δ. και δόθηκε το δικαίωμα λήψης αντιγράφων στον μηνυόμενο ή εγκαλούμενο, δικαιούται κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου αυτού και σε συνδυασμό με το άρθρο 108 Κ.Π.Δ. να λαμβάνει αντίγραφα της προκαταρτικής δικογραφίας και ο δηλώσας παράσταση πολιτικής αγωγής αναφέρων-μηνυτής-εγκαλών, η γνώμη μας είναι η εξής:
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Π.Δ., όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 5 του Ν. 3346/2005 έχει ως εξής : «2. Η προκαταρτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241. Αν αυτή γίνεται ύστερα από μήνυση ή έγκληση κατά ορισμένου προσώπου ή αν κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής εξέτασης αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται πριν από σαράντα οκτώ ώρες για παροχή εξηγήσεως και εξετάζεται ανωμοτί. Έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο, να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή εξηγήσεων και να λάβει προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρτική εξέταση. Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσαγάγει άλλα αποδεικτικά μέσα προς αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του. Τα ως άνω δικαιώματα του μπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούμενος από συνήγορο που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ.2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρτική εξέταση.
Αυτός που ενεργεί την προκαταρτική εξέταση υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εξεταζόμενο για τα παραπάνω δικαιώματα του. Οι διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 περιπτώσεις γ1, δ' και ε' εφαρμόζονται αναλόγως.
Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του προσώπου αυτού που έγινε ενόρκως ή χωρίς τη δυνατότητα παράστασης με συνήγορο δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, αλλά παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας. Εφόσον ο μηνυόμενος ή εγκαλούμενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες κλητεύτηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προκαταρτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την εξέταση του».
Από την ανάγνωση του κειμένου της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Π.Δ., όπως έχει τώρα, προκύπτει ότι βούληση και στόχος του νομοθέτη είναι να ενισχύσει αφ' ενός τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων κίνησης της ποινικής διώξεως εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες ποινικές διώξεις και αφετέρου να μην υπονομευθεί το σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία αναγνωρισμένο και από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη φύση κάθε ανθρώπου απορρέον δικαίωμα σιωπής του κατηγορουμένου και αυτοενοχοποίησής του, ως ειδικότερης έκφρασης του δικαιώματος του για δίκαιη δίκη εκ του άρθρου 6§1 ΕΣΔΑ, 14 §§1,2 Ν.2462/97 (κύρωση του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα) και 223§4 Κ.Π.Δ. (ΑΠ 635/87 ΠοινΧρ ΛΖ7548). Περαιτέρω δε η προστασία αθώων πολιτών από τον άδικο στιγματισμό επιπόλαιων διώξεων (δείτε Α θ. Κονταξή, Κώδικας Ποιν. Δικονομίας υπ' άρθρο 31 σελ. 432-433 και 438 και Νικ. Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, σελ 96 και 230).
Από την πλευρά του αναφερόντος ή μηνυτού, ο οποίος δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, τα δικαιώματα του σαφώς προσδιορίζονται στο άρθρο 108 Κ.Π.Δ. και μπορεί να τα ασκήσει από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης ή βιαίας προσαγωγής.
Η εκ της διατάξεως αυτής προκύπτουσα μειονεξία του πολιτικώς ενάγοντος έναντι του καθού ενεργείται προκαταρτική εξέταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπερσκελίζει τα πλεονεκτήματα, που καθιερώνει η παραπάνω διάταξη του άρθρου 31§2 του Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 τον Ν. 3346/2005, η οποία εξασφαλίζει την αναγκαία εύλογη αναλογία μέσου και σκοπού στη δίωξη του εγκλήματος (Σύνταγμα, άρθρο 25§1, τελευταίο εδάφιο και επίσης Αργ. Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδοση 2'ϊ, σελ. 67-68, Θεοχάρη Δαλακούρα, Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, ΠοινΧρ. ΝΕΥ961).
Δεν μπορεί συνεπώς κατά τη γνώμη μου να έχει αναλογική εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 31 §2 Κ.Π.Δ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3346/2005 και για τον πολιτικώς ενάγοντα και να του παρέχεται ειδικότερα το δικαίωμα να λαμβάνει στο στάδιο της προκαταρτικής εξέτασης αντίγραφα της δικογραφίας, τα οποία μπορεί να εξυπηρετήσουν βεβαιότατα άλλους σκοπούς (ενδεχομένως του διασυρμού του καταμηνυομένου) πριν να διερευνηθεί επαρκώς το καταγγελλόμενο γεγονός και προκύψουν οι επαρκείς ενδείξεις που απαιτούνται για την κίνηση της ποινικής δίωξης.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος
Ε.Θ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 08/02/2012 - 11:54
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 101
Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Απ: Xoρήγηση αντιγράφων δικογραφίας

[quote name=rouminas date=2013-04-18]Δηλαδή κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής αντίγραφα δεν παίρνει κανείς και κατά την προανάκριση ο μάρτυρας αν έχει δηλώσει πολιτική αγωγή και ο κατηγορούμενος αλλά και οι 2 όχι , όσο διαρκεί η προανάκριση και πριν κληθεί σε απολογία ή εκδοθεί εναντίον του κατηγορουμένου ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής. Σωστά ?Αν τώρα κάποιος ενεργεί προανάκριση και καλεί τηλεφωνικά τον κατηγορούμενο για λήψη απολογίας πως αποδεικνύεται ότι τον κάλεσε για να χορηγήσει τα αντίγραφα? Συντάσσουμε πρόσκληση προς αυτόν η κάτι άλλο?Επίσης όταν κατά την προκαταρκτική παίρνουμε από κάποιον χωρίς όρκο στο υπόδειγμα Δ-6α αναφέρεται ότι μπορεί να λάβει αντίγραφα.Του χορηγούμε?
[/quote]

Στην προκαταρκτική αντίγραφα μπορεί να λάβει μονο ο ύποπτος πριν την εξέταση του κ κανένας άλλος .

Η κλήση ΔΕΝ γίνεται ΠΟΤΕ τηλεφωνικά αλλά ΠΑΝΤΑ με πρόσκληση πριν απο 48 ώρες (245ΚΠΔ) όπου αναγράφεται οπωσδηποτε ο λόγος που καλείτε ενωπιον μας (271ΚΠΔ)
[edit time=1366635312]Srek[/edit]

Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 103
Χαίρεται σε όλους. Έχω 2

Χαίρεται σε όλους. Έχω 2 ερωτήσεις:
1. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αίτηση για να χορηγήσω αντίγραφα της δικογραφίας στα πλαίσια της προκαταρκτικής;
2. Μπορεί να παραλάβει τ' αντίγραφα ο Δικηγόρος του δράστη από τη στιγμή που έχει εξουσιοδότηση, ώστε να μου υποβληθούν στη συνέχεια οι εξηγήσεις τους;

Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 103
Κανείς;

Κανείς;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/11/2013 - 12:32
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 6
Αντίγραφα Δικογραφίας

  Καλημέρα σας,
 
   Σε προκαταρκτική στην οποία χορηγήσαμε αντίγραφα δικογραφίας στον μηνυόμενο και προσήλθε στην Υπηρεσία και κατέθεσε προφορικά μας (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ), ζήτησε μετά το πέρας της διαδικασίας αντίγραφο των προφορικών εξηγήσεων που μας έδωσε.  Μπορούμε να του   χορηγήσουμε ή τον παραπέμπουμε στην Εισαγγελία;

Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 103


Μήπως εννοείς αντίγραφο της εκθεση; εξέτασης χωρίς όρκο;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/11/2013 - 12:32
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 6
ναι

ναι

Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 103
Όχι βέβαια δεν έχει δικαίωμα

Όχι βέβαια δεν έχει δικαίωμα να πάρει απο εμάς αντίγραφο της κατάθεσής του.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.