Προθεσμίες για Προανάκριση - Προκαταρκτική εξέταση

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 18/07/2011 - 01:10
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 6
Προθεσμίες για Προανάκριση - Προκαταρκτική εξέταση

Τί ισχύει σχετικά με :
α) την προθεσμία για προανάκριση ύστερα από παραγγελία εισαγγελέα
β) την προθεσμία για προανάκριση χωρίς παραγγελία εισαγγελέα (αρ. 243 παρ. 2 Π.Κ.)
γ) την προθεσμία για προκαταρκτική εξέταση ύστερα από παραγγελία εισαγγελέα
δ) την προθεσμία όταν η δικογραφία διαβιβάζεται σε άλλο Α.Τ. για τις υπόλοιπες-περαιτέρω ενέργειές του
ε) την προθεσμία για σύλληψη οφειλέτη (προανάκριση - παράβαση του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.1882/90 - αυτόφωρο) ύστερα από παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 8 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: Προθεσμίες για Προανάκριση - Προκαταρκτική εξέταση

[quote]α) την προθεσμία για προανάκριση ύστερα από παραγγελία εισαγγελέα [/quote]

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγγελία για διενέργεια προανάκρισης μέχρι την περάτωσή της κατά το άρθρο 245 δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. (άρθρο 243 παρ.4 Κ.Π.Δ.)

[quote]β) την προθεσμία για προανάκριση χωρίς παραγγελία εισαγγελέα (αρ. 243 παρ. 2 Π.Κ.Δ.) [/quote]

Αν από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, όλοι οι κατά τα άρθρα 33 και 34 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις προανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν.(αρ. 243 παρ. 2 Π.Κ.)
Αν οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των μαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουμένων από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος μετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία με εκτελε¬σμένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε μία εφετειακή περιφέρεια. (αρ. 243 παρ. 3 Π.Κ.Δ.)

[quote]γ) την προθεσμία για προκαταρκτική εξέταση ύστερα από παραγγελία εισαγγελέα [/quote]

Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατά το άρθρο 36 πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής μέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.(αρ. 31 παρ. 3 Π.Κ.Δ.)

[quote]δ) την προθεσμία όταν η δικογραφία διαβιβάζεται σε άλλο Α.Τ. για τις υπόλοιπες-περαιτέρω ενέργειές του [/quote]

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγγελία για διενέργεια προανάκρισης μέχρι την περάτωσή της κατά το άρθρο 245 δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. (άρθρο 243 παρ.4 Κ.Π.Δ.)

[quote]ε) την προθεσμία για σύλληψη οφειλέτη (προανάκριση - παράβαση του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.1882/90 - αυτόφωρο) ύστερα από παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος [/quote]
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 για τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής των άρθρων 17,18 &19 του Ν.2523/97 καθώς και του άρθρου 25 του Ν.1882/1990, διευρύνθηκε η δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας του αυτοφώρου (διαρκές αυτόφωρο).
Η εκτέλεση Εισαγγελικής παραγγελίας πρέπει να είναι άμεση. (άρθρο 9 του Ν. 1756/88 - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων)

[info]Σχέση δικαστικών και αστυνομικών αρχών δες το άρθρο 9 του Ν. 1756/88 (ΦΕΚ 35 - Α' της 26/2/88), «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 9
Σχέση δικαστικών και αστυνομικών αρχών.
1. Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνομικά καθήκοντα υποχρεούνται:
α) να εκτελούν αμέσως και απροφασίστως τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών και να παρέχουν τη βοήθειά τους σ' αυτές.
β) να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του λειτουργήματός τους.
2. Υποχρέωση συνδρομής έχουν και τα όργανα των ενόπλων δυνάμεων.
3. Η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων του εδαφίου α' της παραγράφου 1 συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται κατά το πειθαρχικό δίκαιο του σώματος στο οποίο ανήκει το όργανο.
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου της υπηρεσίας του αστυνομικού οργάνου ενεργεί στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωση του αδικήματος και ασκεί την πειθαρχική δίωξη[/info]

[info]ΝΟΜΟΣ 1481/1984 ΦΕΚ Α΄ 152 / 1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης"
Άρθρο 18
1. Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης έχει υποχρέωση να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις και να συμμορφώνεται στις σχετικές εντολές των αρμόδιων δικαστών. Οι σχέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τις δικαστικές αρχές, όταν ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και δημόσιου κατήγορου, ρυθμίζονται από τον οργανισμό δικαστηρίων και τον κώδικα ποινικής δικονομίας.
2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εκτελούν μόνο τα έργα που σχετίζονται με την αποστολή του, όπως την καθορίζει ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός.
3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δεν επιδίδουν δικόγραφα αστικών υποθέσεων. Τα έγγραφα ποινικής διαδικασίας που αφορούν αστυνομικό ή πυροσβεστικό προσωπικό επιδίδονται με διαταγή του διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης ή αντίστοιχης υπηρεσίας στη δύναμη της οποίας ανήκει ο κλητευόμενος.[/info]

[edit time=1365973032]mentor[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 4 χρήστες.