ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 7 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 02/10/2012 - 19:46
Δημοσιεύσεις: 61
Βαθμοί: 107
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ

Πως ενεργούμε κατ’ οίκον έρευνα όταν ο ένοικος απουσιάζει από την οικία του; Από ότι γνωρίζω χρησιμοποιούμε κλειδαρά και ένα γείτονα ως μάρτυρα. Με το πέρας της έρευνας αφήνουμε- θυροκολλούμε κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι στο οίκημα διενεργήθηκε έρευνα; Ποια είναι η διαδικασία; Δικαιολογείται να προκαλέσουμε εκτεταμένες φθορές στην πόρτα προκειμένου να εισέλθουμε στο χώρο (πόρτα ασφαλείας με σιδερένιες μπάρες);

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην κατ’οικον έρευνα είναι αυτές του 253-256 ΚΠΔ όπου γίνεται σαφές ο τρόπος και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του ιδιαίτερα επαχθές μέσου της κατ’οικον έρευνας

Όταν απουσιάζει ο ένοικος προσκαλείται ένας μάρτυρας (προσοχή όμως ΔΕΝ υποχρεούτω να παρευρεθεί άρα ΔΕΝ στοιχειοθετείται απείθεια) και ανοίγουμε την πόρτα με κλειδαρα που θα προσλάβουμε δαπάνη δημοσίου.

Οι απαραίτητες φθορές που προβλέπεται να γίνουν καλύπτονται από το αρ 20 ΠΚ όπου και αίρεται το άδικο της πράξης του 381 ΠΚ.

Η κατ’οικον έρευνα διενεργείται εφαρμοζόμενης της αρχής της αναλογικότητας που θεσπίστηκε με το αρ 25 Σ.

Έτσι και οι φθορές πρέπει να είναι οι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και όχι επαχθέστερες από ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Δηλαδή αν υπάρχει μέσο λιγότερο επαχθές όπως λχ μικροπαραβίαση του παραθύρου ή είσοδος απο ανασφάλιστο παράθυρο σίγουρα προτιμάται αυτη η λύση απο ανεπανόρθωτη φθορά μιας πόρτας ασφαλείας μεγάλης αξιας (με μπάρες).

Στο τέλος της διενεργηθήσας έρευνας επιδίδεται ατελώς στον ένοικο αντίγραφο αυτής (255ΚΠΔ) ενώ δεν προβλέπεται καμία θυροκόλληση.

Οσο αναφορά την ‘’ασφάλιση’’ της οικίας μετα την κατ’οικον έρευνα είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρκετές και διαφορετικές απαντήσεις καμία όμως δεν προκύπτει ρητά από διάταξη νόμου.

Πολλά νομικά συγγράμματα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ασφάλιση της οικίας αυτή φυλάσσετε μεχρι την προσέλευση του ενοίκου ή κάποιου οικείου του, προς αποφυγή αφαίρεσης αντικειμένων.

Αλλή λύση -η οποία όμως είναι χρονοβόρα πολύπλοκη και σπάνια αν όχι πρακτικά ανεφάρμοστη- είναι αυτή της σφράγισης της οικίας κατά την εκούσια διαδικασία του 826 ΚΠολΔ σύμφωνα με την οποία Σφράγιση είναι το κλείσιμο ορισμένου χώρου κατά τρόπο που να εμποδίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του, έτσι που κατά προέκταση να εμποδίζεται η αφαίρεση αντικειμένων που έχουν εγκλειστεί εκεί, παρά μόνο με την παραβίαση των ανάγλυφων σφραγίδων, με τις οποίες βεβαιώνεται αυτό το κλείσιμο. Ο σφραγισμένος χώρος είναι κατά κανόνα ακίνητο πράγμα, όπως λχ οικία, κατάστημα, δωμάτιο γραφείου, αποθήκη, κλπ. Δεν αποκλείεται όμως να είναι κινητό πράγμα, όπως χρηματοκιβώτιο, αρχειοθήκη, κιβώτιο, συρτάρια γραφείου, κλπ. Στόχος του νόμου είναι να περιφρουρηθεί η περιουσία προσώπου που δεν είναι σε θέση να επιμεληθεί αμέσως για τη διαφύλαξη της.
Η διαδικασία για να διαταχθεί η σφράγιση, ως υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας, δε στηρίζεται οπωσδήποτε σε προηγούμενη αίτηση. Ο ειρηνοδίκης, ευθύς ως πληροφορηθεί το γεγονός, που συνιστά τον κίνδυνο, ως προϋπόθεση της σφρά¬γισης, θα σπεύσει, και μάλιστα δίχως να τηρήσει την προδικασία του άρθρου 748 § 5, να εκδώσει διαταγή σφράγισης). Μάλιστα, αν ο κίνδυνος είναι ανεπίδεκτος αναβολής, θα πρέπει ο ειρηνοδίκης να σπεύσει να επιθέσει τις σφραγίδες, δίχως προηγούμενη αυτοτελή γραπτή καταχώριση της σχετικής δια¬ταγής, την οποία θα καταχωρίσει για πρώτη φορά στην έκθεση που θα συντάξει για την επίθεση των σφραγίδων.
Οπωσδήποτε όμως η σχετική διαδικασία μπορεί να τεθεί σε κίνηση και με αίτηση (όχι αναγκαίως γραπτή) οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η αυτεπαγγέλτως.
(Η διαδικασία είναι αυτή που εφαρμόζεται και στους αιφνίδιους θανάτους. )

[edit time=1374266344]SREK[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 4 χρήστες.