Άδεια εργασίας

13 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 78
Άδεια εργασίας

Μήπως κάποιος συνάδελφος γνωρίζει εάν εξαιρείται ο ιδιοκτήτης καταστήματος από την υποχρέωση για έκδοση άδειας εργασίας από την αστυνομία? Αν ναι που ακριβώς προβλέπεται και ποια είναι τα καταστήματα που υποχρεούνται να έχουν οι εργαζόμενοι την άδεια αυτή? Είναι μόνο όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 282/98 ή είναι όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος? Ευχαριστώ..

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 12/05/2011 - 16:54
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Απ: Άδεια εργασίας

ΝΟΜΟΣ Βάση το Π.Δ. 180/79 Άρθρο 4 ο οποίος τροποποιηθηκε με το Π.Δ. 282/98. Για του ιδιοκτήτες των εν λόγω καταστημάτων δεν απαιτείται άδεια εργασίας, μόνο το προσωπικό

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: Άδεια εργασίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.180 /1979
ΦΕΚ Α-46/ 10.3.1979
Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως.

Άρθρο 4
«1. Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής. Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόληση τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος.
Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε περίπτωση που θα ασκηθεί κατά του κατόχου δίωξη για τα αδικήματα που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, για τα αδικήματα της ίδιας παραγράφου.
Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί, με έγγραφο της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της, κατά περίπτωση».
2. «Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται υπό της οικείας Υπηρεσίας Ασφαλείας, κατόπιν υποβολής υπό του ενδιαφερομένου αιτήσεως μετ' αποσπάσματος του ποινικού μητρώου και δύο (2) φωτογραφιών. Απαγορεύεται η χορήγησης αδείας εις τους μη συμπληρώσαντος τον 18ον έτος της ηλικίας των, ως και εις τους καταδικασθέντες τελεσιδίκως, δι' εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εκ προθέσεως, δι' αδικήματα αφορώντα τα ήθη εν γένει, επί παρανομώ οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του νόμου «περί εμπορίας ναρκωτικών».
«3. Οι εργαζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Π.Κ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη».

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Member
Εγγραφή από: 15/05/2013 - 23:33
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 17
Απ: Άδεια εργασίας

Συναδερφε ο ιδιοκτήτης πρεπει να εφοδιαστεί με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος μονο εφόσον εργάζεται και ο ίδιος.αν δεν εργάζεται δεν έχει την υποχρέωση να έχει.σε ολά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσοι εργάζονται πρεπει να έχουν άδεια.π.χ. σερβιτόροι μάγειρες..ακόμα και κάποιος που δουλεύει ρεσεψιον σε ξενοδοχείο εφόσον σερβίρει στο μπαρ πρεπει να έχει άδεια..αυτά απο μένα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 78
Απ: Άδεια εργασίας

"Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόληση τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος" Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 12/05/2011 - 16:54
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Απ: Άδεια εργασίας

Απαντηση στον steeve 88 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16987

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 12/05/2011 - 16:54
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Απ: Άδεια εργασίας

Από τις διατάξεις των άρθρων 648 και 652 Α.Κ. και 6 του ν. 765/1943, που κυρώθηκε με την 324/1946 Π.Υ.Σ. και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 32 του Εισ.Ν.Α.Κ. προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και επί πλέον υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής του.
Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές και ειδικότερα, αν εκείνος που παρέχει τις υπηρεσίες του δεν υποβάλλεται σε καμιά νομική ή προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, υπό την ανωτέρω έννοια, υπάρχει σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 06/05/2011 - 09:46
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 88
Απ: Άδεια εργασίας

Άδεια απαιτείται για τους εργαζόμενους. Ο ιδιοκτήτης είναι εργοδότης και απασχολεί εργαζομένους, οπότε οι υπάλληλοι που απασχολεί οφείλουν να κατέχουν άδεια του Π.Δ.180/79 και αυτός να μην τους απασχολεί εάν αυτοί δεν κατέχουν. Ο ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να κατέχει άδεια, εκτός εάν εργάζεται σαν υπάλληλος σε άλλο κατάστημα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 78
Απ: Άδεια εργασίας

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις..Θα ήθελα να κάνω μια ακόμη ερώτηση. Τα καταστήματα εστίασης (ταβέρνες εστιατόρια), τα ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στο Π.Δ. 180/79 υπάγονται στην υποχρέωση της άδειας εργασίας?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 06/05/2011 - 09:46
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 88
Απ: Άδεια εργασίας

Μόνο στα είδη των καταστημάτων του Π.Δ.180-79

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 ώρες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2011 - 16:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 22
Τελικα με τον καινούριο νόμο

Τελικα με τον καινούριο νόμο του 2016 η αλλο νεότερο (η παλιότερο) υπάρχει περίπτωση να έχε καταργηθεί η υποχρέωση της έκδοση αδειας εργασιας; τελικα ο ιδιοκτήτης υποχρεούται η οχι να κατέχει και αυτός άδεια εργασίας; ρωτάω επειδή σε αλλα ποστ υπήρχαν σχόλια περί αντισυνταγματικοτητας κλπ και πως πλέον απαιτείται μονο έναρξη. Ευχαριστω

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
Review Team
Εγγραφή από: 02/01/2016 - 19:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 79
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναφορικά με την άδεια εργασίας, επειδή, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 6/2008 απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Π.Δ. 180/1979 όπως τροπ. και ισχύει, θεσπίστηκε η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.3938/2011 η οποία ισχύει ως έχει. Σχετικά με την υποχρέωση ή όχι εφοδιασμού των ιδιοκτητών καταστημάτων με την εν λόγω άδεια, δεν υφίσταται ρητή πρόβλεψη απαλλαγής των ιδίων σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διατάξεις.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 445
Από τη στιγμη που πρόκειται

Από τη στιγμη που πρόκειται για ποινικη διάταξη εφαρμοζεται η αρχη Nullum crimen nulla poena sine lege certa stricta η οποία προβλέπεται στο σύνταγμα και στον ποινικό κώδικα
Σύνταγμα των Ελλήνων
Άρθρο 7 παρ. 1 :
Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να
ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της»
 Ποινικός κώδικας
 Άρθρο 1 Καμμία ποινή χωρίς νόμο
Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος την είχε ρητά ορίσει πρίν από την τέλεσή τους.
 Άρθρο 14  Εννοια της αξιόποινης πράξης
Εγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο.
= = = = =

Σύμφωνα με την ρητή γραμματική διατύπωση, δράστες είναι ΜΟΝΟ:
- Όσοι απασχολούν προσωπικό χωρίς την προαναφερόμενη άδεια εργασίας (ιδιοκτητης)
- οι εργαζόμενοι χωρίς την άδεια αυτή (εργαζομενος)
 
Με βάση τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης θα τιμωρηθεί ΜΟΝΟ οταν ο υπάλληλος εργάζεται χωρίς να είναι εφοδιασμένος με άδεια
= = = = =
Ν.3938/2011
Άρθρο 17
Ρύθμιση Θεμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και θεμάτων υπηκόων τρίτων χωρών

1.Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια απαιτείται άδεια της αστυνομικής αρχής. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της αστυνομικής άδειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Όσοι απασχολούν προσωπικό χωρίς την προαναφερόμενη άδεια εργασίας, καθώς και οι εργαζόμενοι χωρίς την άδεια αυτή τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218 Α').»
=  = = = = =
Ν. 3904/2010
 
Αρθρο 31

8. Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1
του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 τιμωρούνται με κράτηση μέχρι πέντε (5) μηνών και
πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.