Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

9 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Elite Member
Εγγραφή από: 01/07/2013 - 16:02
Δημοσιεύσεις: 32
Βαθμοί: 68
Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

Αναζητείται ένα άτομο να συλληφθεί εντός ορίων του αυτοφώρου για διαρκές αδίκημα (π.χ. οφειλές προς το δημόσιο).
Έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 27/12/2011 - 02:26
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 27
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

Δεν το έχω σε ηλεκτρονική μορφή συνάδελφε ... συγνώμη :(

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 15 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 10
Ετος: 2009
Περίληψη
Έκταση εξουσίας πληρεξούσιου δικηγόρων στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και της προανάκρισης - Μεταπληρεξουσιότητα - Ανάμιξη ασκούμενων δικηγόρων -. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει δικαίωμα να υποβάλει για λογαριασμό του διαδίκου υπομνήματα ή αιτήσεις που κρίνει αναγκαίες για τον εντολέα του χωρίς να μπορεί να αναθέσει το δικαίωμα αυτό σε άλλον δικηγόρο. Ωστόσο μπορεί να αναθέσει σε άλλον δικηγόρο ή ασκούμενο δικηγόρο, τον οποίο θα πρέπει να έχει εφοδιάσει με σχετικό πληρεξούσιο, την κατάθεση των παραπάνω εγγράφων που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τον ίδιο. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως ενώπιον των προανακριτικών υπαλλήλων και να υποβάλλει διάφορα άλλα προφορικά αιτήματα, τα οποία αιτήματα δεν μπορεί να αναθέσει σε άλλον δικηγόρο, εκτός αν έχει δοθεί στον τελευταίο σχετικό δικαίωμα από τον διάδικο. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να αναθέσει σε άλλον δικηγόρο ή ασκούμενο να καταθέσει στους προανακριτικούς υπαλλήλους αίτηση που υπογράφει ο ίδιος προκειμένου να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση προς αυτούς. Ασκούμενοι δικηγόροι, εφ' όσον έχει δοθεί η ως άνω δυνατότητα, μπορούν να πράξουν τα ως άνω, ως απλά εκτελεστικά όργανα του πληρεξουσίου, χωρίς όμως να εκπροσωπούν τον διάδικο ή να έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν απόψεις.

Κείμενο Απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΙΣΑΓΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΤΗΛ. 2106411526

ΦΑΞ 2106411523

Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 4624

Αριθ. Εγκ. 10

Προς

Την Προϊσταμένη του Πταισματοδικείου Αθηνών

Απαντώντας στα ερωτήματα που αναφέρονται στο 1368/16-11-2009 έγγραφό σας για την έκταση της εξουσίας που έχει ο πληρεξούσιος δικηγόρος των διαδίκων σε ορισμένα θέματα στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και της προανακρίσεως σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το α. 96 του ΚΠΔ «1. Κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο. 2. "Ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου γίνεται: α) με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση κατά την απολογία του κατηγορουμένου ή στην κατάθεση του διαδίκου ως μάρτυρα ή β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδάφ. β και γ. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων, εφόσον αυτό μνημονεύεται ρητά".

Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο νόμιμα διορισμένος πληρεξούσιος δικηγόρος των διαδίκων στην προδικασία και συγκεκριμένα στην προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί τον διάδικο που τον διόρισε στα πλαίσια όσων ορίζουν οι σχετικές διατάξεις των α. 31 παρ. 2, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107 και 108 του Κ.Π.Δ. (Παπαδαμάκης Προκαταρκτική εξέταση - Προανάκριση: Μορφές και όρια της ερευνητικής δραστηριότητας Ποιν. Δ. 2008.337 και επ.).

Αυτός έχει το δικαίωμα να υποβάλει για λογαριασμό του διαδίκου υπομνήματα ή αιτήσεις που κρίνει ότι είναι αναγκαίες για τον εντολέα του. Το δικαίωμα του αυτό, που έχει αυστηρά προσωπικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να το αναθέσει σε άλλον δικηγόρο εκτός και του έχει δοθεί σχετικό δικαίωμα από τον διάδικο που τον διόρισε δηλ. του έχει δοθεί το δικαίωμα της μεταπληρεξουσιότητας (ΑΠ 634/2006 ΝΟΜΟΣ). Δικαιούται όμως τα έγγραφα αυτά που έχει συντάξει και υπογράψει ο ίδιος να τα αναθέσει μόνο για να τα καταθέσουν σε άλλον δικηγόρο ή ασκούμενο δικηγόρο τον οποίο θα πρέπει όμως να τον έχει εφοδιάσει με σχετικό πληρεξούσιο.

Επίσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των διαδίκων μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως ενώπιον των προανακριτικών υπαλλήλων και να υποβάλλει διάφορα άλλα προφορικά αιτήματα. Τέτοιο αίτημα μπορεί να είναι, εκτός των άλλων, και η πρόσβαση στο φάκελο της δικογραφίας και η μελέτη αυτού (ΕΔΔΑ 21.9.1993 υπόθεση Kremzow κατά Αυστρίας). Τα αιτήματα αυτά δεν μπορεί να τα αναθέσει σε άλλον δικηγόρο να τα υποβάλει και να τα υλοποιήσει εκτός και του έχει δοθεί σχετικό δικαίωμα από τον διάδικο που τον διόρισε δηλ. του έχει δοθεί το δικαίωμα της μεταπληρεξουσιότητας.

Τέλος ο πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να αναθέτει σε άλλον δικηγόρο ή ασκούμενο δικηγόρο να καταθέσει στους προανακριτικούς υπαλλήλους αίτηση που υπογράφει ο ίδιος προκειμένου να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας σύμφωνα με τα α. 101 και 108 του Κ.Π.Δ. (Ολ. ΑΠ 2/99 ΠΧ! 1999.811, ΕΔΔΑ Χορομίδης κατά Ελλάδος απόφαση της 27.4.2006 Ποιν. Δ. 2007. 177). Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα που χορηγούνται μπορεί να παραδίδονται στον δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο που προσκομίζει την σχετική αίτηση . Φυσικά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση προς αυτούς του αρχικού πληρεξουσίου των διαδίκων.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ανάμιξη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις των ασκούμενων δικηγόρων δεν αντίκειται στο α. 10 του Κώδικα Περί Δικηγόρων επειδή ο ασκούμενος δεν εκπροσωπεί κάποιο διάδικο αλλά απλά είναι εκτελεστικό όργανο του πληρεξουσίου των διαδίκων χωρίς να έχει την δυνατότητα να διατυπώσει απόψεις ή θέσεις για τον αρχικό εντολέα.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Αθανάσιος Κατσιρώδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών του Κράτους με την παράκληση να κοινοποιήσουν περαιτέρω την παρούσα στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Υπηρεσίας που διευθύνουν και στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της περιφερείας τους

Εισηγητές: Αθανάσιος Κατσιρώδης Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:44
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 80
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

Ευχαριστώ srek για την ανάρτηση της εγκυκλίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Elite Member
Εγγραφή από: 01/07/2013 - 16:02
Δημοσιεύσεις: 32
Βαθμοί: 68
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

ΚΑΝΕΙΣ??????

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 24/08/2012 - 08:58
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 112
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

οχι βεβαια δεν εχει κανενα δικαιωμα να λαβει αντιγραφα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 15 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

Αν η παραγγελία του εισαγγελέα ορίζει να ληφθεί απολογία του κατηγορουμένου και να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία θεωρητικά οφείλουμε να καλέσουμε εγγράφως τον κατηγορούμενο προκειμένου να απολογηθεί ενημερώνοντας τον παράλληλα για ΟΛΑ τα δικαιώματα που του παρέχει ο Νόμος και φυσικά θα προβούμε στην σύλληψη του σε συντρέχουσα περίπτωση.
Βέβαια σχεδόν πότε δεν εκδίδουμε κλήση αλλά απλά τον αναζητούμε ...
Ο κατηγορούμενος όμως σε περίπτωση που ενημερωθεί για την εκκρεμή σε βάρος του παραγγελία του εισαγγελέα, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει δικηγόρο προκειμένου να λάβει αντίγραφα αλλά και για να προσκομίσει την απολογία του.
(Προσοχή όμως ατην προανάκριση ο δικηγόρος εχει δικαίωμα ΜΟΝΟ να καταθέσει την απολογία ενω στην προκαταρκτική έχει δικαίωμα ακόμα και να υπογράψει τις εξηγήσεις!!!)
Ετσι λοιπόν ο δικηγόρος έχει κάθε δικαίωμα που παρέχεται στον κατηγορούμενο και ως εκ τούτου υποχρεούμαστε να του παρέχουμε αντίγραφα ολης της δικογραφίας παράλληλα με προθεσμια ώστε να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σε περίπτωση όμως που το αδίκημα είναι διαρκές ΔΙΧΩΣ παραγγελία εισαγγελέα πρακτικά ΔΕΝ καλούμε τον κατηγορούμενο για απολογία αλλά τον αναζητούμε ώστε να συλληφθεί χωρίς να εκδώσουμε κληση κατηγορουμένων αφου η δικογραφία είναι ακόμα ''ανοιχτή'' ενω ο κατηγορούμενος εξετάζεται τελευταίος...Επίσης ουδής γνωρίζει το τέλος των προανακριτικών πράξεων ..

Η διαφορά δηλαδή έγκειται στο χρονικό σημείο που περατώνεται η δικογραφία και απομένει ΜΟΝΟ η απολογία...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 27/12/2011 - 02:26
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 27
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

Σχετικά για όσα περισσότερα θέλει κάποιος να αναζητήσει την υπ΄αριθμ, 4624/Εγκ 10/11-12-2009 εγκύκλιο του κ.κ Εισαγγ. Αρείου πάγου .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:44
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 80
Απ: Αντίγραφα δικογραφίας από δικηγόρο σε αυτόφωρο

Triakosias μπορείς να μας παραθέσεις το κείμενο της γνωμοδότησης που ανέφερες;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.