ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

8 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/07/2011 - 18:05
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 58
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν τα παρκα που τοποθετουνται σε πλατειες με καρουζελ και αλλα διαφορα παιχνιδια για τις γιορτινες μερες, χρειάζονται άδεια από τον Δήμο και τι παράβαση ειναι.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 04/02/2012 - 14:29
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 22
Απ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Επειδή με απασχόλησε κι εμένα το θέμα, άνοιξα τα μάτια μου από αυτό που κατέβασα από το internet. Έτσι... για να μην μας πιάνουν κορόιδα ούτε οι Δήμοι που εκδίδουν μόνο άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ούτε οι πανηγυρτζήδες!!!!!!!!!!!

Λούνα Παρκ δίχως άδεια» - Σελίδα 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΕΝΤΕΛΗ
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 16:34
Σελίδα 2 από 4

Γ.- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.- Η αδειοδότηση και ο έλεγχος των επιχειρήσεων στάσιμου εμπορίου, στις δραστηριότητες του οποίου περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο (όπως λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, καλλιτεχνικές δραστηριότητες) διέπεται από τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.3377/2005 «Κανόνες εξυγίανσης εμπορίου», το Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)», καθώς και από τις υπ’ αριθμόν Κ1/2113/1995 «Ρύθμιση υπαίθριου (πλανόδιου και στάσιμου) εμπορίου» (ΦΕΚ Β΄786/1995 - οράτε ιδίως την παρ. 4 του ΚΕΦ. ΣΤ΄ αυτής - και Κ1-164/2011 (ΦΕΚ Β΄275/2011 ΟΔΓ 2006/123/ΕΚ- Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά - οράτε τις παρ. 11, 12, 13 του άρθρου 1 αυτής) υπουργικές αποφάσεις, διά των οποίων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου για την χορήγηση της αδείας στάσιμου εμπορίου και για την χορήγηση αδείας λειτουργίας και εγκατάστασης με ψυχαγωγικά παιχνίδια.

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία η διαδικασία έχει ως εξής :

1α. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους καθορίζει και οριοθετεί τον αριθμό αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζει ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων (παρ. 6 άρθρου 1 ν. 3377/2005). Για την χορήγηση της σχετικής ως άνω αδείας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο δήμο αίτηση μετά των προβλεπόμενων από το Π.Δ. 254/2005 δικαιολογητικών, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση Κ-164/17-01-2011 (ΦΕΚ Β 275/2011).

1β. Εν συνεχεία ο ενδιαφερόμενος προκειμένου για την χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων λούνα παρκ, οφείλει σύμφωνα με την Κ1/2113/1995 (ΦΕΚ Β΄786/1995) υπουργική απόφαση να υποβάλει τα όσα δικαιολογητικά προβλέπονται σε αυτήν. Κατόπιν της υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών η αρμόδια δημοτική κοινότητα χορηγεί ή μη την προέγκριση, εν συνεχεία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Κ1/2113/1995 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄786/1995). Κατόπιν της θετικής γνωματεύσεως του ως άνω Συμβουλίου, εκδίδεται από το Δήμαρχο εντός δέκα (10) ημερών η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της αιτούμενης δραστηριότητας.

Η εκδοθείσα άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη και ανανεώνεται κατόπιν ελέγχου.

Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά – διαδικασία για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων λούνα παρκ, βλέπετε και σε ενημερωτικό έντυπο του Δήμου Αθηναίων.

1γ. Οι μισθώσεις των Ο.Τ.Α. ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του Ν.3463 συνδυασμό με το Π.Δ. 270/1981 περί δημοπρασιών. Επιπλέον σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαγορεύεται απολύτως η μόνιμη εγκατάσταση στα οικόπεδα που καταλαμβάνονται από κοινόχρηστους χώρους του εγκεκριμένου σχεδίου.

Δ.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Απο τον συντονιστή αφαιρέθηκε μικρό απόσπασμα κειμένου με δεδομένα που δεν ενδιαφέρουν το παρών forun]

[edit time=1387478965]mentor[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/07/2011 - 18:05
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 58
Απ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Που γράφει ότι το άρθρο 81 του Ν. 3463/2006 είναι πλημμελήμα;Αλλοι μου λένε ότι η έλλειψη αδειας για τα Λουνα Παρκ είναι Διοικητικο Πρόστιμο 1000 ευρω και παει στο Ν. περί Υπαιθριου Εμπορίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 4 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 26/10/2011 - 14:06
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 132
Απ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ν. 2323/1995 σε συνδυασμό με Ν. 3377/2005 (πταίσμα + διοικ. πρόστιμο).

[edit time=1387402035]krypteia[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/07/2011 - 18:05
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 58
Απ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ευχαριστω πολύ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 15:48
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 159
Απ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Πολύ σωστά σας ενημέρωσαν. Τα λούνα πάρκ υπάγονται στο υπαίθριο εμπόριο και η έλλειψη άδειας τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1000 ευρώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 30/09/2014 - 16:30
Δημοσιεύσεις: 28
Βαθμοί: 126
Τωρα τι ισχυει για τα λουνα

Τωρα τι ισχυει για τα λουνα παρκ και τα καρουζελ στις πλατειες για τις χριστουγεννιατικες εκδηλωσεις! Τι παραβαση εχουμε;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.