ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 7 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 09/05/2011 - 15:50
Δημοσιεύσεις: 22
Βαθμοί: 75
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Καλή Χρονιά σε όλους! Θα ήθελα να ρωτήσω. Μήνυση σε βάρος στρατιωτικού και μόνο, πάει ανεξαρτήτως αδικήματος στον Εισαγγελέα του εκάστοτε Σώματος;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Νομίζω ότι οι απαντήσεις σου βρίσκονται στα παρακάτω άρθρα του ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
(ν. 2287/1995 - ΦΕΚ 20/Α/1-2-1995)

Άρθρο 193
Δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων
1.Στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων υπάγονται όσοι είναι στρατιωτικοί κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, καθώς και οι αιχμάλωτοι πολέμου.
2.Οι στρατιωτικοί δεν υπάγονται στα στρατιωτικά αλλά στα κοινά ποινικά δικαστήρια για:
α) μη στρατιωτικά εγκλήματα, που διαπράττουν κατά τη διάρκεια της άδειας, αργίας ή διαθεσιμότητας, όταν αυτές υπερβαίνουν τους τρεις μήνες ή κατά τη διάρκεια της λιποταξίας, β) πλημμελήματα και πταίσματα που διαπράττουν στο ακροατήριο οποιοδήποτε κοινού ποινικού δικαστηρίου, αν αυτά δικασθούν αμέσως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.,
γ) παραβάσεις των νόμων για τη διεξαγωγή των δημόσιων εκλογών ή δημοψηφίσματος,
δ) τα εγκλήματα της ναυταπάτης, πειρατείας και μονομαχίας, καθώς και τα εγκλήματα που τελούνται κατά τη διάρκεια της μονομαχίας,
ε) παραβάσεις του τελωνειακού και δασικού κώδικα και των νόμων περί Θήρας και αλιείας,
στ) παραβάσεις των φορολογικών νόμων και του αγορανομικού κώδικα, με εξαίρεση τις πράξεις του άρθρου 154 του Κώδικα αυτού,
ζ) κακουργήματα και πλημμελήματα που με ειδικούς νόμους υπάγονται στα εφετεία, η) εγκλήματα που διαπράττουν σε βάρος οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν τα όργανα αυτά εκτελούν τα καθήκοντά τους ή για λόγους που έχουν αχέση με αυτά.

Άρθρο 194
Αρμοδιότητα των στρατοδικείων
1.Οι στρατιωτικοί υπάγονται:
α) του στρατού ξηράς, στην αρμοδιότητα του στρατοδικείου,
β) του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος, στην αρμοδιότητα του ναυτοδικείου.
γ) της πολεμικής αεροπορίας, στην αρμοδιότητα του αεροδικείου
2.Οι στρατιωτικοί, που ανήκουν στα κοινά σώματα των ενόπλων δυνάμεων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του στρατοδικείου του κλάδου των ενόπλων δυνάμεων
στον οποίο υπηρετούσαν κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης. Όσοι από αυτούς υπηρετούν στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ή οε υπηρεσίες υπαγόμενες σε αυτό υπάγονται στην αρμοδιότητα του στρατοδικείου.
3.Οι αιχμάλωτοι πολέμου υπάγονται στο στρατοδικείο του κλάδου των ενόπλων δυνάμεων που έχει την ευθύνη της φύλαξής τους κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης.

Άρθρο 195
Συμμετοχή στρατιωτικών και ιδιωτών
Αν στο έγκλημα συμμετέχουν στρατιωτικοί και ιδιώτες, αρμόδια είναι:
α) τα κοινά ποινικά δικαστήρια, αν το έγκλημα είναι του κοινού ποινικού δικαίου.
β) τα στρατοδικεία για τους στρατιωτικούς και τα κοινά ποινικά δικαστήρια για τους ιδιώτες, αν το έγκλημα είναι στρατιωτικό.

Άρθρο 196
Συμμετοχή στρατιωτικών διαφορετικών κλάδων
1.Αν οι συμμέτοχοι σε έγκλημα υπάγονται σε στρατοδικεία διαφορετικών κλάδων, αρμόδιο για όλους είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται ο συμμέτοχος του οποίου η πράξη επισύρει τη βαρύτερη ποινή και αν δεν μπορεί να γίνει διάκριση με βάση τη βαρύτητα της ποινής, το στρατοδικείο του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε πρώτα την ποινική δίωξη και σε περίπτωση ταυτόχρονης άσκησης, κατά σειρά το στρατοδικείο, ναυτοδικείο και αεροδικείο.
2.Αν το έγκλημα τελέσθηκε σε τόπο που βρίσκεται σε θέση που πολιορκείται, όλοι οι συμμέτοχοι υπάγονται στο στρατοδικείο του κλάδου στον οποίο ανήκει αυτός που ασκεί τη διοίκηση.

Άρθρο 197
Αρμοδιότητα επί συναφών, κατ' εξακολούθηση και διαρκών εγκλημάτων
1.Αν συρρέουν εγκλήματα που υπάγονται άλλα σε στρατιωτικά δικαστήρια και άλλα στα κοινά ποινικά δικαστήρια, δικάζονται από το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για το βαρύτερο έγκλημα. Κατ' εξαίρεση, η λιποταξία δικάζεται πάντα από τα στρατιωτικά δικαστήρια.
2.Λν από τις μερικότερες πράξεις ενός κατ' εξακολούθηση εγκλήματος, άλλες τελέσθηκαν σε χρόνο που ο δράστης ήταν στρατιωτικός και άλλες σε χρόνο που ήταν ιδιώτης, δικάζουν για όλες τα κοινά ποινικά δικαστήρια. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στα διαρκή εγκλήματα.

Άρθρο 200
1.Στο χώρο δικαιοδοσίας των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων, ο εισαγγελέας του στρατοδικείου έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και του δημοσίου κατηγόρου και ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με εκείνες του εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου κατά περίπτωση. Προκαταρκτική εξέταση μπορούν να αναθέτουν στα πρόσωπα της παρ. 1 του επόμενου άρθρου.
2.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή επί λιμενικών ο Υπουργός: Εμπορικής Ναυτιλίας έχει το δικαίωμα να παραγγέλει την ποινική δίωξη κάθε αξιόποινης πράξης.

Άρθρο 201
Προανάκριση
1.Προανάκριση για τα εγκλήματα αρμοδιότητας των στρατοδικείων ενεργούν αξιωματικοί με παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα του στρατοδικείου, ο οποίος κατ’ εξαίρεση μπορεί να αναθέτει την ενέργεια προανάκρισης και σε γενικό ή ειδικό προανακριτικό υπάλληλο (άρθρα 33 και 34 ΚΠΔ), εκτός από τους πταισματοδίκες και ειρηνοδίκες.
2.Οι προανακριτικοί υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι διοικητές σωμάτων με διοικητική αυτοτέλεια ή οι αξιωματικοί τους οποίους αυτοί ορίζουν, ενεργούν προανάκριση, χωρίς παραγγελία του εισαγγελέα, για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι στρατιωτικοί:
α) Αν είναι αυτόφωρα.
β) Αν από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος να ματαιωθεί η δυσχερανθεί η βεβαίωση του εγκλήματος ή η ανακάλυψη του δράστη ή η αποκατάσταση της βλάβης.
Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιούν με το ταχύτερο δυνατό μέσο τον αρμόδιο εισαγγελέα του στρατοδικείου και ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του. Ο συλλαμβανόμενος για αυτόφωρο έγκλημα αποστέλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα του στρατοδικείου χωρίς αναβολή και πάντως μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το Σύνταγμα, μαζί με τη σχετική δικογραφία.
3.Η προανάκριση και η ανάκριση γίνεται με την παρουσία γραμματέα. Ως γραμματέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί δικαστικός γραμματέας ή άλλος στρατιωτικός ή υπάλληλος της στρατιωτικής υπηρεσίας και σε περίπτωση που αυτοί δεν υπάρχουν, ενήλικος ιδιώτης κατάλληλος κατά την κρίση του ανακριτή.

Άρθρο 202
Σύλληψη ή προσωρινή κράτηση στρατιωτικού
Σε περίπτωση σύλληψης ή προσωρινής κράτησης στρατιωτικού που είναι σε ενέργεια, ειδοποιείται αμέσως από τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή στρατοδικείου ή από την ανακριτική αρχή, η υπηρεσία όπου υπηρετεί ή το αρμόδιο γενικό επιτελείο ή η πλησιέστερη στρατιωτική αρχή.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 7 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 09/05/2011 - 15:50
Δημοσιεύσεις: 22
Βαθμοί: 75
Απ: ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

H προανάκριση για αυτοκτονία στρατιωτικού που πάει;

Ευχαριστώ!

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 494
Απ: ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Καλησπέρα και καλή χρονιά. Αν δεν εμπλέκεται η στρατονομία άποψή μου κάνεις εσύ κανονικά την προανάκριση και την υποβάλλεις στον στρατιωτικό εισαγγέλεα.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.