ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

18 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 9 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 79
ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εντοπίζεται και οδηγείται στην Υπηρεσία, από εποχούμενη περιπολία όχημα (δίκυκλο στην προκειμένη περίπτωση) του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο Α. Στο POL το όχημα αυτό έχει την ένδειξη "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ". Οδηγός του οχήματος είναι άλλο άτομο Β, το οποίο αναφέρει ότι το όχημα το πήρε από τρίτο άτομο Γ χωρίς μεταβίβαση ή υπεύθυνη δήλωση. Το πρόβλημα όμως γίνεται μεγαλύτερο γιατί οι Α (ιδιοκτήτης ως φαίνεται στο σύστημα) και Γ (ενδιάμεσος ιδιοκτήτης) είναι πεθαμένοι....Επιπλέον το όχημα φέρει κανονικά πινακίδα κυκλοφορίας (δεν είναι μοτοποδήλατο αλλά μοτοσικλέτα).
Ερωτήσεις: α) Τι ακριβώς σημαίνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ; β) Γιατί το όχημα έχει πινακίδα κυκλοφορίας που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στην εφορία (επίσης δεν φαίνεται απώλεια πινακίδας στο POL), γ) Σε ποιόν αποδίδεται το όχημα το οποίο έχει ακινητοποιηθεί;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Με την Οριστική διαγραφή κατατίθενται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ-νση Συγκοινωνιών.

Μετά τη διαγραφή αυτή το όχημα απαγορεύεται να μεταβιβασθεί και να επανακυκλοφορήσει στην Ελλάδα ως αυτοκίνητο. Τα εξαρτήματα του καταστραφέντος ή διαλυθέντος αυτοκινήτου οχήματος ή ρυμουλκουμένου δύναται να πωληθούν μόνο ως ανταλλακτικά.

Εξέτασε τις διαδικασίες μια-μια αρχίζοντας απο τη Δ-νση Συγκοινωνιών που έχει διαγραφεί.

Σχετικά
[url=http://www.yme.gov.gr/?getwhat=1&oid=344&id=&tid=344#1]Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό[/url]

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αριθ. ΣΤ/29884 της 9/13 Δεκ. 1977
(ΦΕΚ Β΄ 1288)
Περί διαγραφής αχρηστευόμενων, διαλυόμενων ή εξαγόμενων στο Εξωτερικό αυτοκινήτων οχη-μάτων και ρυμουλκουμένων.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 93 παρ. 1 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Νόμ. 614/77 καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 20505/ 18.8.1977 απόφασή μας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ακολούθως τη διαδικασία δια-γραφής από τα μητρώα των αχρηστευομένων, διαλυόμενων ή εξαγόμενων οριστικώς στην αλλοδαπή αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων.
1.Σε περίπτωση αχρηστεύσεως (καταστροφής) ή διαλύσεως αυτοκινήτου οχήματος ή ρυμουλκουμένου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου αυτού, στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, περί της επισυμβάσης αχρηστεύσεως ή καταστροφής ή διαλύσεως αυτού, επί ενσφραγίστου χάρτου του Ν.Δ. 105/1969, εντός δύο μηνών από τον χρόνο κατά τον οποίο επήλθε αυτή.
Μαζί με τη δήλωση παραδίδεται στην Υπηρεσία η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος καθώς και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο βιβλιάριο.
Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών η Υπηρεσία προβαίνει στην οριστική διαγραφή του οχήματος από τα τηρούμενα μητρώα αυτής.
Μετά τη διαγραφή αυτή το όχημα απαγορεύεται να μεταβιβασθεί και να επανακυκλοφορήσει στην Ελλάδα ως αυτοκίνητο. Τα εξαρτήματα του καταστραφέντος ή διαλυθέντος αυτοκινήτου οχήματος ή ρυμουλκουμένου δύναται να πωληθούν μόνο ως ανταλλακτικά.
2.Σε περίπτωση οριστικής εξαγωγής αυτοκινήτου οχήματος ή ρυμουλκουμένου στο Εξωτερικό, λόγω πωλήσεως αυτού σε αλλοδαπό, για την οριστική διαγραφή τούτου από τα μητρώα, απαιτείται η υποβολή, στη αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, της συνταχθείσης πράξεως μεταβιβάσεως και η παράδοση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων αναγνωρίσεως.
Γενικά για τη διαγραφή εξαγόμενου οριστικώς στην αλλοδαπή τέτοιου οχήματος από τον κάτοχο αυτού, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δηλώσεως επί ενσφραγίστου χάρτου του Ν.Δ. 105/1969, περί της οριστικής εξαγωγής αυτού στην αλλοδαπή και η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων αναγνωρίσεως αυτού.
3.Η διαγραφή του οχήματος γίνεται με σχετική πράξη, απευθυνόμενη στον ενδιαφερόμενο και κοι-νοποιούμενη στην αρμόδια Οικονομική Εφορία, Ε.Μ.Μ. και στην Στατιστική Υπηρεσία.
Από κάθε Υπηρεσία Συγκοινωνιών αποστέλλεται, ανά δεκαπενθήμερο, στη Μηχανογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου, έντυπη κατάσταση των οριστικώς διαγραφέντων οχημάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 08/02/2012 - 11:54
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 101
Απ: ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

H ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ Η΄ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΗΣ (ΠΛΑΣΤΗ) ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 9 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 79
Απ: ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η πινακίδα είναι νόμιμη.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 2 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 08/02/2012 - 11:54
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 101
Απ: ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΨΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΑΝ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΤΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 24/10/2015 - 23:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
οριστική διαγραφή αγνοούμενου οχήματος

από το 1986 είχα ένα RENAULT 4L που μετά το είχα μεταβιβάσει στον αδελφό μου, και αργότερα μου το ξαναμεταβίβασε πίσω στη δική μου κυριότητα. Το είχα μέχρι που αγόρασα ένα καινούριο αυτοκίνητο το 2007 και τότε συγκατοικούσα με τους γονείς μου στη μονοκατοικία τους που είχε και αυλή με χώρο πάρκινγκ. Το 2007 λοιπόν κατέβασα οριστικά τις πινακίδες από το  παλιό εκείνο RENAULT 4L το οποίο προσπάθησα να πουλήσω αλλά δεν το αγόραζε κανείς. Κατέθεσα τις πινακίδες στην εφορία και το αυτοκίνητο αυτό το είχα στην αυλή της μονοκατοικίας των γονιών μου. Ο πατέρας μου ήθελε να το ξεφωρτωθεί και με έπεισε και το δώσαμε την ίδια χρονιά (το 2007) σε κάτι Ρομά παλιατζήδες, έτσι όπως ήταν χωρίς πινακίδες. Αυτοί μας είπαν ότι το παίρνουν για ανταλλακτικά και παλιοσίδερα. Ούτε που τους ξέραμε ποιοι ήταν. Το αυτοκίνητο από τότε δεν το ξαναείδαμε ποτέ αλλά ούτε και τους Ρομά παλιατζήδες που το πήραν τους ξαναείδαμε ποτέ. Τώρα το αυτοκίνητο φαίνεται ότι είναι ακόμη σε ακινησία μέσα στο ΤΑΧΙS net. Θα ήθελα να ξέρω τι μπορώ να κάνω για να το διαγράψω οριστικά. Η περιοχή που βρίσκομαι είναι η Ρόδος και οι πινακίδες το 2007 είχαν κατατεθεί στη ΔΟΥ Ρόδου και από τότε δεν τις ξαναπήραμε ποτέ. Το καταθετήριο χαρτί που μου είχε δώσει η εφορία τότε το έχω χάσει δεν το έχω. Τι μπορώ να κάνω για να διαγράψω οριστικά αυτό το όχημα το οποίο είχε πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα το 1986. Είχε εισαχθεί τότε μεταχειρισμένο από το εξωτερικό. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο παλιό από το 1986...εννοείται ότι λογικά δεν πρέπει να υπάρχει πια...
Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία όπως την παραθέτετε και πιο πάνω, είναι υποχρεωτική η παράδοση του οχήματος σε κέντρα ανακύκλωσης όπου αυτά υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς τότε που έγινε αυτό που περιγράφω παραπάνω για το εν λόγω αυτοκίνητο, εμείς είχαμε μεσάνυχτα για τη νομοθεσία αυτή και δεν ξέρω αν ίσχυε κάν τότε....στην πραγματικότητα αυτό το αυτοκίνητο αγνοείται χωρίς πινακίδες από το 2007...Υπάρχει τρόπος να διαγραφεί οριστικά; Και αν ναι τι πρέπει να κάνω σήμερα; Μπορώ να το διαγράψω απλά με μια υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία συγκοινωνιών; Μήπως πρέπει να προσκομίσω και τους γονείς μου ως μάρτυρες; Μπορώ να κάνω ένορκη κατάθεση; Θα γίνει δεκτή; Υπάρχει νομική οδός που μπορώ να ακολουθήσω; Θα εκτιμούσα αν ξέρατε κάτι γι αυτό να με πληροφορήσετε. Ευχαριστώ πολύ!!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 1 μήνας
Εγγραφή από: 08/06/2016 - 14:04
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟ 2005 ,  ΠΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΕΒΓΑΛΕΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ. Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 24/10/2015 - 23:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Καμία λύση προς το παρόν

Τίποτα ακόμη με αυτό το θέμα δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση προς το παρόν που να καλύπτει αυτή την περίπτωση δυστυχώς...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 22/02/2017 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 16
Αν υπάρχει κέντρο της ΕΔΟΕ

Αν υπάρχει κέντρο της ΕΔΟΕ στη Ρόδο τότε το μόνο που μπορείς να κάνεις (απαραίτητα) είναι να βεβαιωθείς ότι το όχημα φαίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ. Αν αργότερα υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση για την περίπτωση αυτή (που είναι πολύ συνηθισμένη και ταλαιπωρεί πολύ κόσμο ειδικά υπερήλικες), μόνο τότε θα μπορέσεις να το διαγράψεις οριστικά.
Αν δεν υπάρχει κέντρο της ΕΔΟΕ, τότε διαγράφεται το όχημα από την Δ/νση Μ&Ε (σύμφωνα με Υ.Α. αριθ.ΣΤ/29884 της 9/13 Δεκ. 1977 (ΦΕΚ Β' 1288) όπως ισχύει).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 24/10/2015 - 23:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
δυστυχώς υπάρχει κέντρο ΕΔΟΕ στη Ρόδο

Δυστυχώς υπάρχει κέντρο ΕΔΟΕ στη Ρόδο και έτσι δεν μπορώ να διαγράψω το όχημα απλά με υπεύθυνη δήλωση από τη διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών μόνο..επίσης η νέα τροπολογία που διαγράφει κανείς το παλαιό όχημα μόνο με υπεύθυνη δήλωση ισχύει μόνο για οχήματα που έχουν καταστραφεί χωρίς πιστοποίηση μέχρι το 2004 αρχές του χρόνου νομίζω Μάρτιο δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Και η δική μου περίπτωση είναι αργότερα...και δεν εμπίπτει..

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 1 μήνας
Εγγραφή από: 01/04/2016 - 17:20
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Εξαγωγή

Θέλω να κάνω μια ερώτηση εαν ξέρει κανείς , βρίσκομαι στο εξωτερικό και πριν λίγους μήνες πήρα το αυτοκίνητο μου από την Ελλάδα , το άλλαξα νούμερα οπως έπρεπε και σύμφωνα με τους εδώ νόμους , από εδώ γίνανε όλα οπως πρέπει και ρωτουσα πάντα τη θα πρέπει να κάνω και όταν όλα τελείωσαν και πήρα τα νούμερα από εδώ ρώτησα εαν θα πρέπει να κάνω κάτι στην Ελλάδα και μου είπανε τίποτα το μόνο εαν μου ζητήσουν της πινακίδες να της στείλω στην Ελλάδα και μου της έδωσαν . Δεν ξέρω εαν πράγματι διαγράφηκε από την Ελλάδα και εαν όχι τη θα πρέπει να κάνω ?.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 22/02/2017 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 16
eεξαγωγή οχήματος

Χωρίς να σε πανικοβάλω, έχεις σοβαρό πρόβλημα από τρεις μεριές αφου το όχημα θα διαγραφεί λόγω επαναταξινόμησης στο εξωτερικό μόνο μετά από αίτησή σου στη Δ/νση Μ&Ε που έχει το φάκελο του οχήματος: α) από τέλη κυκλοφορίας, β) από φορολογία εισοδήματος αφου δεν θα το δηλώσεις και γ) σαν ανασφάλιστο όχημα. Δηλαδή, όσο η άδεια κυκλοφορίας φαίνεται σε ισχύ στο μητρώο του ΥΜΕ, θα χρεώνεσαι με διπλά τέλη κ.λπ. Σε όποια χώρα το επαναταξινόμησες (Γερμανία? κη Κύπρος), είναι υποχρεωμένοι να στείλουν την άδεια στο ΥΜΕ. (Θα πρέπει να τηλεφωνήσεις στο Γραφείο Αδειών που έβγαλες την άδεια).
Επειδή η διαδικασία ίσως αργήσει, θα πρέπει να στείλεις με αιτησή σου για οριστική διαγραφή αντίγραφο της νέας άδειας του οχήματος μαζί με τις κρατικές πινακίδες αναγνώρισης στη Δ/νση Μ&Ε΄και βεβαίωση από την ΔΟΥ που ανήκεις ότι δεν οφείλεις τέλη κυκλοφορίας.   
Για σιγουριά, κάνεις εξουσιοδότηση στο πλησιέστερο προξενείο (με σφραγίδα της Χάγης) σε κάποιον (συγγενή, φίλο ή λογιστή) να κάνει την αίτηση και να καταθέσει πινακίδες και βεβαίωση.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 22/02/2017 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 16
Για τα δίκυκλα (όχι

Για τα δίκυκλα (όχι μοτοποδήλατα) για τα οποία είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπ.Μετ&Επ., οι προϋποθέσεις για να διαγραφεί οριστικά (με δικαίωμα επανακυκλοφορίας μόνο αν περάσει ΚΤΕΟ μέσα σε ένα έτος) δίνονται απο την Υπ.Αποφ. Συγκοινωνιών Αριθ. ΣΤ/29884 της 9/13 Δεκ 1977 (ΦΕΚ Β'1288) (θα ψάξω να την βρώ αν μπορέσω). 
Η τελευταία άδεια που εκδόθηκε απο την αρμόδια Δ/νση Μ&Ε (που έχει και τον φάκελο του οχήματος ο οποίος θα πρέπει να αντιπαραβληθεί με το G-link του ΥΜΕ για την ορθότητα των εγγραφων αν το όχημα ταξινομήθηκε πριν το 1995 πριν δηλαδη την εφαρμοφή των Ειδικών Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας) προσδιορίζει τους κληρονόμους - υπεύθυνους για την κυκλοφορία του οχήματος.
Για να διαγραφεί το όχημα, ο φορολογούμενος, είτε παρέδωσε την πινακίδα στη Δ/νση Μ&Ε είτε είχε πριν τεθεί σε ακινησία στην Δ.Ο.Υ που ανήκε οπότε ζήτησε με αίτησή του την αποστολή των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες αναγνώρισης) μαζί με βεβαίωση ότι δεν οφείλει τέλη κυκλοφορίας  στην Δ/νση Μ&Ε που είχε τον φάκελο του οχήματος για οριστική διαγραφή.
Αν είναι πολύ παλαιό όχημα, πιθανόν να μην έχει καταγραφεί η επαναταξινόμηση του οχήματος και θα πρέπει να ελεγχθεί ο φάκελος στην αρμόδια Δ/νση Μ&Ε για το πως βρέθηκε με την κρατική πινακίδα. (Ίσως δήλωσε απώλεια με την αίτηση διαγραφής).
Αν οι κληρονόμοι πούλησαν το όχημα για ανταλλακτικά και ο αγοραστής το κυκλοφόρησε τότε αν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στο φάκελο του οχήματος στο όνομά του, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος. Αν δεν έχει εκδοθεί άδεια, τότε για τα τέλη κυκλοφορίας και την συνακόλουθη φορολογική παράβαση, χρεώνονται οι κληρονόμοι οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν μήνυση (ιδιωτική διαφορά). Θα πρέπει δηλαδή να ενημερωθεί και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
Το όχημα θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί στο Τελωνείο ή τον ΟΔΔΥ και αν προκύψει ιδιοκτήτης θα πρέπει να το αποδείξει στις αρμόδιες αρχές.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 23/02/2017 - 22:50
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
οριστικη διαγραφη

  Γεια σας ! Εχω την ιδια περιπτωση με τον φιλο στη ροδο που ειχε το ΡΕΝΩ . Ειχα καταθεσει πινακιδες  και αδεια το 1996-7 για καποια αυτοκινητα . το ενα τουμπαρισμενο ,το αλλο απο πολλες σαπιλες ,ειχε διαλυσει. και τα αφησα σενα οικοπεδο που ειχα και κατοικουσα . Το 2000 μου επαιρνε η τραπεζα το σπιτη και το αφησα και εφυγα,και τα αυτοκινητα τα παρατησα.. Σημερα  η εφορια λεει οτι για να γινει οριστικη διαγραφη πρεπει να εχω τα κουφαρια  των  αυτοκινητων. Αυτα ομως δεν υπαρχουν ,διοτι ουτε για λαμαρινα δεν θα εβγαζαν απο την σκουρια ,και παραλληλα τα κλεψαν ολα οτι ειχε μεινη στο σπιτη ,που δεν ειχα παρει [ γενητριες κλπ αλουμινια . Τι μπορω να κανω ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 22/02/2017 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 16
οριστικη διαγραφη

Μια λεπτομέρεια: η εφορία δεν είναι αρμόδια. Από την εφορία πρέπει να επιβεβαιώσης ότι οι ακινησίες έχουν περαστεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Οχημάτων της Γεν.Γραμ.Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Αρμόδια είναι η αρχή που έβγαλε την άδεια, δηλαδή η Δ/νση Μ&Ε που έχει και τον σχετικό φάκελο καθε οχήματος. Από το 2006 που άρχισαν να λειτουργούν τα κέντρα της ΕΔΟΕ (σταδιακά ανα νομό), η αρμοδιότητα για την διαγραφή Επιβατικών Ι.Χ. και Φορτηγών με μεικτό βάρος μικρότερο από 3.500 κιλά πέρασε, μερικώς, από τις ΔΜΕ στα κέντρα της ΕΔΟΕ που εκδίδουν Πιστοποιητικά Καταστροφής μόνο αν έχουν, τουλάχιστον, το σασσί με τον αριθμό πλαισίου.
Ειναι πολύ συνηθισμένο πρόβλημα αφού όλοι βάζαμε τα οχήματα που είχαν τελειώσει τον κύκλο ζωής τους σε ακινησία στην εφορία και αφήναμε για το μέλλον την απλή αίτηση διαγραφής στο συγκοινωνιών.
Κάποιος πρέπει να ρωτήσει κάποιο τελωνείο που γνωρίζει το θέμα αν είναι νόμιμο να δηλώσουμε εξαγωγή προκειμένου να διαγραφεί το όχημα από πάνω μας αλλά να μην βγεί 'σίδερο' αφου δεν υπάρχει ούτε φτερό. Η αίτηση εξαγωγής, αν δώσει το ο.κ. το τελωνείο,  θα γίνει στο αρμόδιο περιφεριακό γραφείο της Δ/νσης Μ&Ε αφου με αίτηση ζητήσουμε από την εφορία να στείλει την άδεια (και τις κρατικές πινακίδες αναγνώρισης αν υπάρχουν ή βεβαίωση ότι τις έχουν καταστρέψει) και βεβαίωση ότι το όχημα δεν οφείλει τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών μέχρι το έτος που τέθηκε σε ακινησία.
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 24/10/2015 - 23:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Ουτε αυτό γίνεται δυστυχώς

Η αρμόδια αρχή για να διαγράψει το αυτοκινητο ζητάει τα μεταφρασμένα στα Ελληνικά τα νέα πιστοποιητικά κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στη χώρα που εξήχθηκε...και φυσικά αν αυτοκίνητο δεν υπάρχει δεν υπάρχουν και αυτά τα χαρτιά οπότε ούτε αυτό είναι δυνατόν...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 24/03/2019 - 20:03
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Είχα ένα αυτοκίνητο και παρέδωσα τις πινακίδες τέλος του2011

Είχα ένα αυτοκίνητο και παρέδωσα τις πινακίδες τέλος του 2011 και το είχα δώσει πριν κάνα 4 περίπου χρόνια για παλιοσίδερα. Το αυτοκίνητο το είχα παραδώσει τότε για οικονομικούς λόγους και χρωστούσα κάποια τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν μπει στην εφορία. Πριν λίγες μέρες μου είπε ένας έμπορας αυτοκινήτων ότι έκανα λάθος που έδωσα το αυτοκίνητο για παλιοσίδερα χωρις να δηλώσω καταστροφή. τι πρέπει να κάνω;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 24/03/2019 - 20:03
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Συγνώμη λάθος έγραψα εδώ

Συγνώμη λάθος έγραψα εδώ

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.