ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2168/93

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 13/05/2011 - 19:05
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 4
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2168/93

Έχει κανένας κατανοήσει το πνεύμα του νομοθέτη στην παρακάτω τροποποίηση του Ν. 2168/93 (άρθρο 59 του Ν. 4249/24-03-2014) :

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
Άρθρο 59
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του
ν. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως προστέθηκε με την παρ. 7
του άρθρου 10 του ν. 3944/2011 (Α΄ 67), αντικαθίσταται
με εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να
καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού
όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται
κάθε φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει
ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος
της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνο.
μικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο
των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της. Μετά
την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος
του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με
δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε
τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από
την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της
άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων
τελών.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2168/93

Bλέπε εδώ : http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/1168.html

Βέβαια το παράδοξο στην τροποποίηση αυτη ειναι οτι έχουμε νέο λόγο ''αρσης του αδίκου'' καθώς έστω αν δύο άτομα τέλεσαν την ίδια παράβαση (ληγμένο κυνηγετικό ΕΝΤΟΣ διετιας) τους οποίους κατέλαβε και τους δυο εν τω πράττεσθαι η αστυνομική αρχή (η οπλοκατοχή ειναι ΑΥΤΟΦΩΡΟ διαρκές) ο έχων το χρηματικό ποσο για την ανανέωση ΔΕΝ θα συλληφθεί ΑΡΑ δεν θα δικαστεί ενω ο ΜΗ εχων θα συλληφθει και θα οδηγήθει ενώπον του δικαστηρίου.

[quote]''Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνο. μικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της''[/quote]

Τροποποιήσεις που σαφώς στοχέυουν στην είσπραξη χρηματων και οχι στην καταδίκη των παραβατών ως οφείλει ένα κράτος δικαίου ενω φυσικά αντίκεινται στο Σύνταγμα (αρ 2 , 5 , 20 , 25 Σ ισότητα, προστασία προσωπικότητας , ευνομία και αρχή αναλογικότητας ).

Εφόσον όμως παρέλθει η διετία οποιος [b]καταληφθεί [/b]απο την αστυνομική αρχή ΔΕΝ θα μπορεί εκ των υστέρων να προβεί στην ανανέωση .

[quote]''Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας,[b] ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή [/b]υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών''[/quote]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.