ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 14/12/2013 - 12:39
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 10
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Ψάχνω να βρώ την κύρωση για τη λειτουργεία Λούνα Πάρκ χωρίς άδεια.
Η απαιτούμενη άδεια είναι η Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ψυχαγωγικών Παιδειών του αρ.81 Ν.3463/2006.
Η κύρωση είναι των άρθρων 1 παρ.1 και 7 παρ.1 του Α.Ν 446/37 ( Α' 23) ''Περί Θεάτρων'' -Πλημ/μα;;;
Προβλέπεται κάποια διαδικασία σφράγισης για τα άνευ αδείας λειτουργούντα και από ποια αρχή ;;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Σχετική Νομοθεσία :
α) άρθρο 1 ν. 2323/1995, όπως τροπ. και ισχύει σήμερα
β) π.δ. υπ' αριθμ. 12/2005 & 254/2005
γ) άρθρα 80 και 81 ΚΔΚ (ν. 3463/2006)

Από την επισκόπηση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά και την επισυναπτόμενη απάντηση του ΥΠ.ΟΙΚ, στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκύπτει ότι είναι πλημμέλημα.

Ως προς τη σφράγιση ισχύει η συνήθης για τα ΚΥΕ διαδικασία (βλ. άρθρα 80, 81 ΚΔΚ).

Σημειωτέον ότι στη Βουλή ψηφίζεται τις προσεχείς ημέρες ολική τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου (βλ. εδώ [url]http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou...), όπου στο άρθρο 38 του Σχ.Ν προβλέπονται ρητώς ποινικές κυρώσεις σε βαθμό πλημμελήματος για την άσκηση δραστηριότητας υπαιθρίου εμπορίου άνευ άδειας.
[edit time=1398846250]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:44
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 80
Απ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Οι παραβάσεις του Ν.2323/1995 επιφέρουν διοικητικό πρόστιμο. Από ποιά διάταξη προκύπτει ότι έχουν και ποινικές κυρώσεις σε βαθμό πλημμελήματος;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

[quote name=maraton date=2014-04-30]Οι παραβάσεις του Ν.2323/1995 επιφέρουν διοικητικό πρόστιμο. Από ποιά διάταξη προκύπτει ότι έχουν και ποινικές κυρώσεις σε βαθμό πλημμελήματος;[/quote]

Κοίτα το επισυναπτόμενο που έχω αναρτήσει

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:44
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 80
Απ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται μνεία στο Ν.Δ.136/1946 ΄΄Αγορανομικός Κώδικας΄΄, διάταξη η οποία έχει καταργηθεί με το άρθρο 48 του Ν.4177/2013.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

[quote name=maraton date=2014-04-30]Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται μνεία στο Ν.Δ.136/1946 ΄΄Αγορανομικός Κώδικας΄΄, διάταξη η οποία έχει καταργηθεί με το άρθρο 48 του Ν.4177/2013.[/quote]

Το νομοθέτημα έχει όντως καταργηθεί. Οι κυρώσεις του όμως διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των νέων υπουργικών αποφάσεων (αρθ. 48§1 ν. 4177/2013).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2323/1995 "Για όλες τις δραστηριότητες του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα (άρα και οι ποινικές κυρώσεις). Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές-αστιατρικές και οι αστυνομικές διατάξεις, καθώς και όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)."

Συνεπώς δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία για την ποινική κύρωση.

[edit time=1398953986]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.