Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

15 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/12/2011 - 19:48
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 25
Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα για το οποίο δεν έχω κατανοήσει πλήρως και ακριβώς τι ισχύει και τι προβλέπει η ποινική δικονομία αλλά το σημαντικότερο τι εφαρμόζουμε στην πράξη.Το ερώτημα είναι σχετικά με την εξέταση ενός υπόπτου στα πλαίσια της προανάκρισης. Γνωρίζω ότι ο όρος ύποπτος αναφέρεται στον ΚΠΔ μόνο στο άρθρο 31 που είναι η προκαταρκτική εξέταση. Όταν διενεργούμε προκαταρκτική εξέταση και είναι να εξετάσουμε κάποιον ύποπτο συντάσσουμε την έκθεση εξέτασης χωρίς όρκο για παροχή εξηγήσεων (υπόδειγμα Δ-6α). Οταν διενεργούμε προανάκριση πχ για μια κλοπή σε οικία και απο τις έρευνες, έχουμε καταλήξει σε κάποιο άτομο που μπορεί να εμπλέκεται στην υπόθεση και τον οδηγήσουμε στην Υπηρεσία μας για να τον εξετάσουμε ως ύποπτο τέλεσης της πράξης στο σημείο αυτό, τι έκθεση θα συντάξουμε? την έκθεση εξέτασης χωρίς όρκο (υπόδειγμα Δ-6) Γιατί αυτή εφαρμόζεται στους μάρτυρες του άρθρου 221 ΚΠΔ.
Σας ευχαριστώ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι νομικά ορθό να εξεταστεί ύποπτος ή κατηγορούμενος για αδίκημα κατά την προανάκριση δύχως προηγουμένως να του γνωστοποιηθούν τα δικαιώματα του όπως αυτά ορίζονται ρητά στά άρθρα 96-105ΚΠΔ.

Η κατάθεση χωρίς όρκο που αναφέρεις χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις του άρθρου 221 ΚΠΔ και σε ΚΑΜΙΑ άλλη περίπτωση αφού δεν αναφέρονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

ΔΕΝ δύναται να αφαιρεθούν τα δικαιώματα του κατηγορούμενου που αφορούν το δικαίωμα της Δικαίωμα παραστάσεως, Δικαίωμα διορισμού συνηγόρου , Δικαίωμα πληροφορήσεως, Δικαίωμα παροχής επαρκούς προθεσμίας προετοιμασίας της υπερασπίσεως αφού αυτό αντιβαίνει ευθέως το αρ 20 του Συντάγματος (1729/1999 ΓΝΜΔ ΕΙΣΠΡΘΕΣΣΑΛ )

Σχετ : 150 / 2010 ΑΠ
Η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ μέρους του Δικαστηρίου της μαρτυρικής κατάθεσης που δόθηκε πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα γιατί αφορά στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου και ειδικότερα το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, γιατί το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ευθέως και αμέσως και αξιολόγησε σε βάρος του κατηγορουμένου την εξέτασή του ως μάρτυρα η οποία έγινε πριν αυτός αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου με κάποιον από τους τρόπους που προ-βλέπει το άρθρο 72 του ΚΠΔ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Ο κατηγορούμενος - ύποπτος εξετάζεται ΠΑΝΤΑ μετα απο προηγούμενη γνωστοποίηση των δικαιωμάτων του .
Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία η όποια κατάθεση ΔΕΝ λαμκβάνεται υπ'οψιν (αρ31παρ2 ''Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του προσώπου αυτού που έγινε ενόρκως ή χωρίς τη δυνατότητα παράστασης με συνήγορο δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, αλλά παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας. '')

Αν όμως ληφθεί υπ'οψιν στο ακροατήριο υπάρχει απόλυτη ακυρότητα κατα το αρ 171παρ1 εδαφ δ ''δ) την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόμος. ''

Βλέπε και 105 ΚΠΔ ''Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα άλλα εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31''

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

[quote name=sakis01 date=2014-07-08]Επεκτείνοντας λίγο ακόμα τη σκέψη του SREK, προσθέτω τα ακόλουθα :

Η άποψη αυτή δικαιολογείται ως εξής :
Στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα (όπως εν προκειμένω η κλοπή), η έγκληση δεν αποτελεί δικονομική προϋπόθεση για την έγερση της ποινικής δίωξης ή για την διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης. [u]Συνεπώς, αν παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου δράστης αυτοφώρου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος και ομολογήσει την πράξη του, ο ανακριτικός υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να τον συλλάβει (άρθρο 275 παρ.1 ΚΠΔ)[/u], αφού, κατά το άρθρο 243 ΚΠΔ, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες "...για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης..."

[edit time=1404898073]sakis01[/edit][/quote]

Προκειμένου να μην παρερμηνευθουν τα γραφόμενα μου φρονώ οτι πρέπει να αποσαφηνηστει οτι ΠΡΩΤΑ εξακριβώνουμε αν τελέσθηκε πράγματι αξιόποινη πράξη και ΜΕΤΑ συλλαμβάνουμε τον δράστη αν συντρέχουν οι δικονομικές προυποθέσεις (όρια αυτοφώρου).

Θα ήταν εντελώς παράλογο άλλωστε να συλλάβουμε κάποιον ή έστω να λάβουμε απολογία για έγκλημα που μπορεί ΟΥΔΕΠΟΤΕ να τελέστηκε !!!

Για παράδειγμα δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάποιον για ανθρωποκτονία κατ'ομολογία του δίχως να εξακριβωθεί αν πράγματι τελέστηκε ο φόνος. Θα δικαστεί κάποιος ή θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για έγκλημα της φαντασίας του ???

Λογικές σκέψεις δίχως να απαιτείται άμεση παραπομπή σε νομικές διατάξεις ;)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Βεβαίως και πρέπει να εξακριβωθεί αν όντως τελέσθηκε η αυθορμήτως ομολογούμενη πράξη. Η διάταξη του άρθρου 243 που ανέφερα, είναι σαφής "...για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης...".

Μιας όμως και κάνουμε λογικές σκέψεις, ας σκεφτούμε πόσο παράλογο είναι (και συνάμα παράνομο), να έχεις το δράστη στα χέρια σου και να τον αφήσεις να φύγει, λόγω αδυναμίας ευρέσεως του παθόντα (αν υπάρχει) ή κάποιου μάρτυρα (αν υπάρχει ή αν ευρεθεί εγκαίρως) ή στοιχείων κατάλληλων που να αποδεικνύουν τα λεγόμενα του...

Άλλωστε, ο μόνος αρμόδιος να κρίνει αν τελέστηκε το αποδιδόμενο αδίκημα από τον φερόμενο ως ύποπτο ή τι είδους αδίκημα τελέστηκε και από ποιον, είναι το δικαστήριο και όχι η προανακριτική Αρχή, ούτε ο Εισαγγελέας.

[edit time=1404972043]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/12/2011 - 19:48
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 25
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Σας ευχαριστώ για την πληρέστατη πληροφόρηση σχετικά με το θέμα. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες νέες διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση σας. Στην προκειμένη περίπτωση ,στο στάδιο της προανάκρισης ποια είναι η καλύτερη και νομικά ορθή τακτική να ακολουθήσουμε? να υποβάλουμε στον εισαγγελέα όλη την σχηματισθείσα δικογραφία με τα οποιαδήποτε στοιχεία έχουμε συγκεντρώσει, ακόμα και αυτά που υποδεικνύουν κάποιον σαν ύποπτο ώστε να μας την γυρίσει σαν προκαταρκτική εξέταση και να ενεργήσουμε σχετικά? από την στιγμή που δεν μπορεί να εξεταστεί ύποπτος ή κατηγορούμενος για αδίκημα κατά την προανάκριση δίχως να του γνωστοποιηθούν τα δικαιώματα στα άρθρα 96-105 ΚΠΔ, αν εμείς τηρήσουμε τα άρθρα 96-105 ΚΠΔ τότε ο ύποπτος πως θα εξεταστεί ?τι έκθεση θα συντάξουμε?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 13:58
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 50
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Προσωπικά όποτε βρέθηκα σε αυτή την θέση και για να μην υπάρχει περίπτωση ακυρότητας, έπαιρνα μια κατάθεση αστυνομικού που μου κατέθετε τί είπε ο ύποπτος, κατά την προφορική εξέτασή του.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 09/07/2011 - 13:02
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 140
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Όταν διενεργείται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, βάσει του αρθ. 243 παρ. 2 ΚποινΔ, τότε εφαρμόζουμε το αρθ 221 ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ αναφέρει ποιοι εξετάζονται ανωμοτί.
Εάν έχουμε ύποπτο τότε ανάλογα με τα στοιχεία: Είτε λαμβάνουμε απολογία κατηγορουμένου, εφόσον όμως ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ το κατηγορητήριο και στην οποία έχει ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ είτε εάν δεν μπορούμε να "δέσουμε'' το κατηγορητήριο λαμβάνουμε ένορκη εξέταση μάρτυρα. Εάν μετά στην πορεία της υπόθεσης αποκαλυφθεί ότι ο μάρτυρας που εξετάσθηκε ενόρκως είναι κατηγορούμενος, τότε η εξέτασή του μπαίνει στο αρχείο της Εισαγγελίας.
Εφόσον λάβουμε παράτυπα ανωμοτί μαρτυρική εξέταση στην προανάκριση, τότε έχουμε ΣΧΕΤΙΚΗ ακυρότητα γιατί καταστρατηγήσαμε το αρθ. 221 και ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ γιατί παραβιάσαμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου σύμφωνα και με το αρθ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΆΛΛΟ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΚΠοινΔ με έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα και άλλη η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 243 ΠΑΡ. 2 ΚΠοινΔ βάσει αυτοφώρου αδικήματος (πλημ/μα ή κακούργημα) ή λόγω κινδύνου εκ της αναβολής.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Υπαστυνόμος Β' (Ν.Δ. 649/1970)
Γενικός Γραμματέας 'Ενωσης Αστυνομικών Θεσ/νίκης

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

[quote name=THEOFILOS date=2014-07-02] Όταν διενεργείται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, βάσει του αρθ. 243 παρ. 2 ΚποινΔ, τότε εφαρμόζουμε το αρθ 221 ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ αναφέρει ποιοι εξετάζονται ανωμοτί.
Εάν έχουμε ύποπτο τότε ανάλογα με τα στοιχεία: Είτε λαμβάνουμε απολογία κατηγορουμένου, εφόσον όμως ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ το κατηγορητήριο και στην οποία έχει ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ είτε εάν δεν μπορούμε να "δέσουμε'' το κατηγορητήριο λαμβάνουμε ένορκη εξέταση μάρτυρα. Εάν μετά στην πορεία της υπόθεσης αποκαλυφθεί ότι ο μάρτυρας που εξετάσθηκε ενόρκως είναι κατηγορούμενος, τότε η εξέτασή του μπαίνει στο αρχείο της Εισαγγελίας.
Εφόσον λάβουμε παράτυπα ανωμοτί μαρτυρική εξέταση στην προανάκριση, τότε έχουμε ΣΧΕΤΙΚΗ ακυρότητα γιατί καταστρατηγήσαμε το αρθ. 221 και ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ γιατί παραβιάσαμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου σύμφωνα και με το αρθ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΆΛΛΟ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΚΠοινΔ με έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα και άλλη η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 243 ΠΑΡ. 2 ΚΠοινΔ βάσει αυτοφώρου αδικήματος (πλημ/μα ή κακούργημα) ή λόγω κινδύνου εκ της αναβολής.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Υπαστυνόμος Β' (Ν.Δ. 649/1970)
Γενικός Γραμματέας 'Ενωσης Αστυνομικών Θεσ/νίκης[/quote]

Πολύ σωστός ο THEOFILOS. Συμφωνώ απολύτως.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Αυτά που αναφέρει ο THEOFILOS είναι απολύτως σωστά !

Εκβαθένοντας λίγο στην ανάλυση του θέματος παραθέτω κάποιες αξιόλογα αποσπάσματα απο την μέχρι σήμερα σχηματιθείσα νομολογία .

ΠΕφΠατρών 225/2006 και ΑΠ 324/2011
[u]Απαγορεύεται η αποδεικτική αξιοποίηση για την καταδίκη του κατηγορουμένου της μαρτυρικής κατάθεσης ή της απολογίας συγκατηγορουμένου καθώς επίσης και των μαρτυρικών καταθέσεων άλλων προσώπων, τα οποία ως μοναδική πηγή πληροφόρησής τους έχουν τον συγκατηγορούμενο.
[/u] Δεν παραβιάζεται η διάταξη του άρθρου 211Α ΚΠΔ όταν το δικαστήριο για τον σχηματισμό της κρίσης του για την ενοχή του κατηγορουμένου δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη μαρτυρική κατάθεση ή την απολογία του συγκατηγορουμένου, αλλά συνδυαστικά τόσο σε αυτή όσο και στις καταθέσεις άλλων μαρτύρων καθώς και στα αναγνωστέα έγγραφα.

Απαγορεύεται κατά το 211ΚΠΔ η ανάγνωση κατάθεσης αστυνομικού που μεταφέρει στη διαδικασία στο ακροατήριο όσα άκουσε ως εξ` ακοής μάρτυρας και ιδίως ως ο εξετάσας ατύπως και προφορικώς μάλιστα τον κατηγορούμενο μετά τη σύλληψή του και μάλιστα «μέχρι που πήγαν στο τμήμα», μεταφέρει αποκλειστικά άκυρη κατάθεση κατηγορουμένου και συγκατηγορουμένου διότι το περιεχόμενο της μαρτυρίας του μάρτυρα αστυνομικού είναι στην περίπτωση αυτή ή η μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία κατηγορουμένου και συγκατηγορουμένου μετά τη σύλληψη που είναι όμως άκυρη διότι έπρεπε να εξετασθούν ως τέτοιοι δηλ. ως κατηγορούμενοι και να συνταχθούν και οι σχετικές ανακριτικές εκθέσεις όπως ο νόμος επιτάσσει, αφού διαφορετικά επέρχεται «μαρτυροποίηση» του κατηγορουμένου.

[b]Αρα η ''χωροφυλακίστικη'' ;) καθημερινή πρακτική να μεταφέρει ο αστ/κος με ένορκη κατάθεση του όσα άκουσε απο τον κατηγορούμενο ΔΕΝ βρίσκει έρεισμα στο Νόμο[/b]

ΣυμβΑΠ 389/2011
Η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ μέρους του Συμβουλίου των μαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες δόθηκαν πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα, διότι αφορά στο δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησής του.

1315/2006 ΑΠ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσειόντων για κατ` εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία από κοινού σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και για ηθική αυτουργία σ` αυτήν κατά τη διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων.
Περιστατικά. [u]Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από την ανάγνωση και αποδεικτική αξιοποίηση ανωμοτί καταθέσεων του κατηγορουμένου που είχαν ληφθεί στην ροδικασία, εφόσον αυτή έγινε προς υπεράσπισπη αυτού[/u]. . Απόρριψη ισχυρισμού για παράβαση της διάταξης του άρθρου 211 Α ΚΠΔ, εφόσον το δικαστήριο δε στηρίχθηκε αποκλειστικά στις απολογίες των συγκατηγορουμένων του αναιρεσείοντος. [u]Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από τη λήψη υπόψη κατάθεσης που λήφτηκε στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης από τον εξεταζόμενο ως μάρτυρα ύποπτο και στη συνέχει κατηγορούμενο,[b] εφόσον ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του στη συνέχεια ενώπιον του ανακριτή επιβεβαιώνει το
περιεχόμενο της κατάθεσης αυτής[/b].[/u]

ΑΠ 1432/2008 συμβούλιο
"δεν λαμβάνονται υπόψη προς επιβάρυνση της θέσης των κατηγορούμενων, οι δοθείσες από αυτούς, πριν από την απόκτηση της ιδιότητας του κατηγορουμένου (72 Κ.Π.Δ.), μαρτυρικές καταθέσεις κατά την προκαταρκτική εξέταση ([u]στο βαθμό που δεν παραπέμπουν οι ίδιοι σ'αυτές με την απολογία τους[/u])"-

710/2003 ΑΠ
Ακυρότητα. Δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει λόγο αναίρεσης του βουλεύματος η λήψη υπόψη από το δικαστικό συμβούλιο της κατάθεσης που έδωσε ο κατηγορούμενος ως μάρτυρας στα πλαίσια της προανάκρισης εκτός άν ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του στον ανακριτή επιβεβαίωνει το περιεχόμενό της

800/2008 ΑΠ
Με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 2408/1996, αντικαταστάθηκε το άρθρο 105 του ΚΠΔ ως ακολούθως: "Όταν ενεργείται προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ.2 του παρόντος, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 103 και 104. Η κατά παράβαση του παρόντος εξέταση είναι άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31". Κατά το δεύτερο αυτό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 ΚΠΔ (όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3160/2003 και στη συνέχεια με το άρθρο 5 του ν.3346/05), αν όμως έγινε έγγραφη εξέταση του υπόπτου, η εξέταση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, αλλά παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας". Έτσι, με τη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, καθίσταται πλέον υποχρεωτικό εκείνος που έχει συλληφθεί ως δράστης ή σε βάρος του οποίου υπάρχουν υπόνοιες ότι ενέχεται στην πράξη για την οποία διεξάγεται προανάκριση, χωρίς προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία, να εξετάζεται σύμφωνα με ό, τι ισχύει για την εξέταση κάθε κατηγορουμένου, ώστε να αποκλείεται "η μαρτυροποίησή" του και να διασφαλίζεται το υπερασπιστικό του δικαίωμα, ενώ, με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου του ίδιου άρθρου ορίζεται ρητά ότι η κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου εξέταση του δράστη, που έχει συλληφθεί ή του υπαιτίου, είναι άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παραπάνω διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 31 ΚΠΔ. Και ναι μεν, η τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 31 παρ.2 εδ. δεύτερο του ΚΠΔ, δεν απαγγέλλει ακυρότητα της κατά παράβαση αυτής αναγνώσεως και αξιολογήσεως της ανώμοτης καταθέσεως του υπόπτου, όμως η διάταξη αυτή έχει θεσπισθεί προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου ο οποίος έχει δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποιήσεώς του, ως ειδικότερη έκφραση του δικαιώματός του για "δίκαιη δίωξη", που του διασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ (ν.δ. 53/1974), καθώς και του δικαιώματός του από το άρθρο 223 παρ.4 ΚΠΔ να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. Επομένως, βάσει της διατάξεως αυτής, δεν είναι επιτρεπτό να αξιολογηθούν σε βάρος του όσα τυχόν επιβαρυντικά στοιχεία έχει καταθέσει γι' αυτόν κατά την ανώμοτη εξέτασή του κατά την διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανακρίσεως.
[b]Συνακόλουθα, μόνον η κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων των άρθρων 31 παρ.2 εδ. β' και 105 παρ.2 εδάφ. β' του ΚΠΔ, ανάγνωση και αποδεικτική αξιολόγηση σε βάρος του κατηγορουμένου της ανώμοτης καταθέσεως του, που δόθηκε κατά το στάδιο της αυτεπάγγελτης προανακρίσεως, εφόσον έγινε κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο μετά τις 4-6-1996, επάγεται απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 παρ.1 περ. δ' ΚΠΔ και θεμελιώνει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ΚΠΔ (Ολ. Α.Π. 2/1999, Ολ ΑΠ 1/204),[u] όχι δε και η ύπαρξη αυτής στη σχηματισθείσα δικογραφία και η μη παραμονή της στο αρχείο της εισαγγελίας, εφόσον αυτή, όταν δεν αναγιγνώσκεται ή δεν αξιολογείται από το Δικαστήριο, δεν επηρρεάζει καθ'οιονδήποτε τρόπο την άσκηση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου[/u].[/b]
[b]Επομένως, ο δεύτερος λόγος της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, κατά το μέρος, με το οποίο η αναιρεσείουσα προβάλλει την πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, γιατί, παρά το νόμο, δεν τέθηκε στο αρχείο της εισαγγελίας ούτε και αφαιρέθηκε από τη σχηματισθείσα δικογραφία, αλλά παρέμεινε σε αυτήν, (χωρίς όμως να αναγνωσθεί στο ακροατήριο), η από 6-2-2001 ένορκη κατάθεσή της που δόθηκε κατά το στάδιο της αυτεπάγγελτης προανακρίσεως, που ενεργήθηκε σε βάρος της για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση και με την οποία φέρεται να ομολογεί ότι διέπραξε τα αδικήματα αυτά, και έτσι στερήθηκε των υπερασπιστικών δικαιωμάτων της σιωπής και της δίκαιης δίκης, είναι απαράδεκτος και απορριπτέος, [/b]

[u][b]ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
[/u][/b]
[b]Απο τα ανωτέρω συνάγεται οτι η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος προστάζει, σε περίπτωση αμφιβολίας περι ενοχής, την λήψη ένορκης εξέτασης του υπόπτου ΚΑΙ όχι ανωμοτί .
Αυτή μένει στην δικογραφία και αν ο μετέπειτα κατηγορούμενος την επικαλεστεί πλέον στην απολογία του αυτή λαμβάνεται κανονικά υπ'οψιν .
Σε κάθε άλλη περίπτωση παραμένει στην δικογραφία ΔΙΧΩΣ να ληφθει υπ'οψιν απο το ακροατήριο .
Αν όμως ληφθεί τότε έχουμε απόλυτη ακυρότητα .[/b]

[b]Eπίσης γίνεται σαφές οτι σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί οποιαδήποτε απο μέρους μας λανθασμένη δικονομική ενέργεια να προκαλέσει ακυρότητα της διαδικασίας αφου ο τελευταίος λόγος ανήκει ΠΑΝΤΑ στο δικαστήριο[/b] . ;-D

[edit time=1404313434]srek[/edit]

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 εβδομάδες 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 493
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Θα συμφωνήσω με τους ανωτέρω.
Θέλω να ρωτήσω αν έχει κάποιος συνάδελφος το νέο έγγραφο για τα δικαιιώματα του κατηγορουμένου ή υπόπτου σύμφωνα με το 99Α του Κ.Π.Δ.;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων – Αρθρο 99 ΚΠΔ

Στ………………………, σήμερα την ……… του μήνα …………………… του έτους ……………, ημέρα της εβδομάδας …………………… και ώρα ..………, εγώ ο-η …………………………………………………………………, που υπηρετώ στ………… ………………………………………….. παρουσία και του κάτωθι προσυπογεγραμμένου................................................... που προσλήφθηκε ως β’ ανακριτικός υπάλληλος κάτοικοι αμφότεροι ..........................................................., κοινοποίηση στ…………………………………………………………………. του …………………, τα ακόλουθα δικαιώματα κατά το άρθρο 99 ΚΠΔ:

Α. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Έχετε το δικαίωμα να ομιλήσετε εμπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να σας βοηθήσει να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον δικηγόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από την αστυνομία.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε το λόγο της σύλληψης ή κράτησής σας, καθώς και την πράξη που φέρεσθε ή κατηγορείσθε ότι έχετε διαπράξει.

Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εάν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυνομίας ή των άλλων αρμόδιων αρχών, έχετε δικαίωμα βοήθειας από διερμηνέα, δωρεάν. Ο διερμηνέας μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωμα σε μετάφραση τουλάχιστον των σχετικών τμημάτων ουσιωδών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης κάθε δικαστικής εντολής για τη σύλληψη ή την κράτησή σας,
κάθε κατηγορίας ή κατηγορητηρίου και κάθε απόφασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας παρασχεθεί προφορική μετάφραση ή περίληψη.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ
Κατά την εξέτασή σας από την αστυνομία ή τις άλλες αρμόδιες αρχές δεν έχετε υποχρέωση να απαντήσετε σε ερωτήσεις για φερόμενο αδίκημα. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε επί του ζητήματος αυτού.

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Κατά τη σύλληψη και κράτησή σας, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά έγγραφα που χρειάζεστε για να προσβάλετε τη σύλληψη ή κράτηση. Εάν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δικαστήριο, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό που είναι υπέρ ή εις βάρος σας.

ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Ή ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ
Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά την αστυνομία εάν επιθυμείτε να ενημερωθεί κάποιο πρόσωπο για την κράτησή σας, για παράδειγμα ένα μέλος της οικογένειάς σας ή ο εργοδότης σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα ενημέρωσης άλλων προσώπων για την κράτησή σας μπορεί να περιορισθεί προσωρινά. Σε τέτοια περίπτωση, η αστυνομία θα σας ενημερώσει σχετικά. Εάν είστε αλλοδαπός, ενημερώστε σχετικά την αστυνομία εάν επιθυμείτε να ενημερωθεί για την κράτησή σας η προξενική αρχή ή η πρεσβεία της χώρας σας. Παρακαλείσθε επίσης, να ενημερώσετε την αστυνομία εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με έναν υπάλληλο της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας σας.

Ζ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, έχετε δικαίωμα να τύχετε επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε την αστυνομία εάν έχετε ανάγκη τέτοιας περίθαλψης.

Η. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Μετά τη σύλληψή σας ενδέχεται να στερηθείτε της ελευθερίας σας ή να κρατηθείτε για ανώτατο χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μηνών. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής πρέπει να απολυθείτε. Ζητείστε από τον δικηγόρο σας ή από τον δικαστή πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής της σύλληψής σας, επανεξέτασης της κράτησης ή υποβολής αίτησης για προσωρινή απόλυση.

Για πίστωση συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Καθόυ η κοινοποίηση Ο/Η Β Ανακριτικός Υπάλληλος Ο/Η Ανακριτικός Υπάλληλος

[edit time=1404406106]srek[/edit]

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 εβδομάδες 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 493
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Srek , σε ευχαριστώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 2 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 29/10/2012 - 18:32
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 36
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Αν έρθει ένας στο τμήμα και σου πει ότι είχε διαπράξει κλοπή από έναν άλλο με τον οποιο είχε διάφορες και επειδή μετάνιωσε για την πράξη του έρθει και σου παραδώσει τα κλοπιμαία.χωρίς όμως μέχρι εκείνη την στιγμή να έχει έρθει ο παθών να καταθέσει για την σε βάρος του κλοπή. Τι ενέργειες κανείς?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Οσο περίεργο και να φαίνεται δεν είναι [b]ΚΑΘΟΛΟΥ [/b]σπάνια περίπτωση .

Η απαντηση προκύπτει απο τα ανωτέρω σε συνδιασμό με το άρθρο 72 ΚΠΔ
«Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.»

Γίνεται σαφές οτι πρέπει να έχει προηγηθεί ανάκριση - προανάκριση για να αποδοθεί η κατηγορία σε κάποιο πρόσωπο , έστω και αν αυτο ομολογεί αυθορμήτως την άδικη πράξη που τέλεσε .

Οπότε ευθύς μόλις καταθέσει ενόρκως ενεργούμε προανάκριση (243ΚΠΔ) εξετάζοντας το αληθές της ομολογίας του .

Θα ήταν εντελώς παράλογο άλλωστε να συλλάβουμε κάποιον ή έστω να λάβουμε απολογία για έγκλημα που μπορεί [b]ΟΥΔΕΠΟΤΕ [/b]να τελέστηκε !!!

Αν εξακριβωθεί το έγκλημα συντάσσουμε όλες τις αναγκαίες προανακριτικές πράξεις και φυσικά απολογία .
Η αρχική ένορκη κατάθεση του υποβάλλεται με την υπόλοιπη δικογραφία πλήν όμως ο εισαγγελέας ΔΕΝ θα την λάβει υπ'οψιν για τους λόγους που αναφέραμε.

Παρέλκει βέβαια να αναφερθεί οτι αυτά ισχύουν για τα εγκληματα που χρειάζεται προηγουμένως να εξακριβωθεί το αληθές της ομολογίας (αν υπάρχει έγκλημα) και όχι για τα εγκλήματα κατοχής όπου μας παραδίδονται παρανόμως κατεχόμενα αντικείμενα (ναρκωτικών , όπλα ) οπότε έχουμε [b]ΑΜΕΣΗ[/b] σύλληψη ...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Εξέταση υπόπτου κατα την προανάκριση

Επεκτείνοντας λίγο ακόμα τη σκέψη του SREK, προσθέτω τα ακόλουθα :

Εάν ο δράστης προσέλθει εντός ορίων αυτοφώρου και ομολογήσει τη διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί η υποβολή προηγούμενης έγκλησης από τον παθόντα, πρέπει να συλληφθεί.

Η άποψη αυτή δικαιολογείται ως εξής :
Στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα (όπως εν προκειμένω η κλοπή), η έγκληση δεν αποτελεί δικονομική προϋπόθεση για την έγερση της ποινικής δίωξης ή για την διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης. Συνεπώς, αν παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου δράστης αυτοφώρου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος και ομολογήσει την πράξη του, ο ανακριτικός υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να τον συλλάβει (άρθρο 275 παρ.1 ΚΠΔ), αφού, κατά το άρθρο 243 ΚΠΔ, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες "...για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης..."

Άλλωστε, ακόμα και κατ' έγκληση να διώκεται ένα αδίκημα, η υποχρέωση του άρθρου 243 παραμένει ακέραια (υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 275 ΚΠΔ, ως προς τη σύλληψη του δράστη) και προς τούτο, ο ποινικός νομοθέτης προνόησε και στο άρθρο 50 ΚΠΔ ορίζεται ότι "...αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας...".

[edit time=1404898073]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.