ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

14 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Μήπως γνωρίζει κάποιος ονομαστικά τα διαρκή εγκλήματα;

Εικόνα repper
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 09/11/2012 - 07:33
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 56
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Για παράδειγμα σύσταση συμμορίας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 11 μήνες 5 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 03/11/2012 - 10:35
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 11
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Συνάδελφε, ένα έγκλημα είναι διαρκές, όταν η παράνομη κατάσταση από την εγκληματική πράξη διατηρείται.Τα πιο βασικά του Ποινικού Κώδικα είναι:
1) Εσχάτη προδοσία (άρθρο 134)
2) Απόδραση κρατουμένου (άρθρο 173)
3) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187)
4) Κατοχή εκρηκτικών υλών (άρθρο 272)
5) Αρπαγή (άρθρο 322)
6) Αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324)
7) Παράνομη κατακράτηση (άρθρο 325)
8) Ακούσια και εκούσια απαγωγή (άρθρα 327-328)
9) Διατάραξη οικιακής ειρήνης (άρθρο 334)
10) Πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348)
11) Σωματεμπορία (άρθρο 351)
12) Παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή (άρθρο 358)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/04/2012 - 15:57
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Παιδιά η παραβίαση δικαστικής απόφασης 232Α είναι διαρκές;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 7 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 15:48
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 159
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ανάλογα την απόφαση αλλά συνήθως είναι διαρκές.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ευχαριστώπαιδιά!!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Συνοπτικά διαρκές είναι Α) τα εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας Β) εγκλήματα συμμετοχής Γ) εγκληματα Κατοχής και Δ) εγκλήματα παράλειψης.

Εικόνα annamaria
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 09/07/2011 - 15:43
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 29
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Το διαρκές έγκλημα είναι εν τω πράτεσθαι εφόσον διαρκεί-διατηρείται η παράνομη κατάσταση. (Χωραφάς 166 και 200, Τούση 67, Ζησιάδη Α΄188, Ανδρουλιδάκη «Μελέται» σελ. 53, Μπουρόπουλος ΚΠΔ Τόμ. Α΄σελ. 317 κ.ά.).

• Άρθρο 173 Π.Κ.: Απόδραση κρατουμένου. (Γνωμ. Εισ. Α.Π. Σταμάτη 1/84 Πχρ ΛΔ΄98, Ανδρουλιδάκης Πρχ ΙΕ΄338).
• Άρθρο 176 Π.Κ.: Ο φέρων παρανόμως παράσημα, τίτλο, στολή ή άλλο διακριτικό σημείο για όσο χρόνο φέρονται.
• Άρθρο 187 Π.Κ.: Η εγκληματική οργάνωση μέχρι τη διάλυσή της. (Μπουρόπουλος β΄155, 157, Γάφος α΄150).
• Άρθρο 232Α΄Π.Κ.: Παραβίαση δικαστικής απόφασης. Είναι μεικτό έγκλημα. Άλλοτε στιγμιαίο δια ενέργειας (λ.χ. όταν η δικαστική απόφαση προβλέπει σε κάποιον να μη διέλθει σε οδό δουλείας και αυτός διέρχεται) και άλλοτε διαρκές (λ.χ. όταν το αδίκημα τελείται δια παραλείψεως του γονέα να εμφανίσει το τέκνο στο ορισθέντα από την απόφαση χώρο επικοινωνίας και να παραδώσει αυτό στον έτερο γονέα, προκειμένου ν’ ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας του. Εδώ ο χρόνος τέλεσης είναι ολόκληρος εκείνος που ορίστηκε από την απόφαση ότι πρέπει να λάβει χώρα η επικοινωνία π.χ. κάθε Σάββατο από ώρες 17.00 έως 20.00 και το αδίκημα διαρκεί όσο και ο χρόνος της υποχρέωσης και είναι αυτόφωρο μέχρι το μεταμεσονύκτιο (23.59΄) της επομένης της λήξεως). ( Γνωμ. 5/92 της 3-10-1992 Εισ. Πρωτ. Αθην., Γνωμ. 10/97 της 18-8-1997 Εισ. Πρωτ. Αθην. ).
• Άρθρο 246 Π.Κ.: Παράνομη μη καταβολή ολικά ή εν μέρει χρημάτων ή πραγμάτων από υπάλληλο που είναι υπόχρεος εκ της υπηρεσίας για τη παράδοση αυτών.
• Άρθρο 288 παρ. 2 Π.Κ.: Παράλειψη οφειλομένης βοήθειας.
• Άρθρο 306 Π.Κ.: Έκθεση.
• Άρθρο 322 Π.Κ.: Αρπαγή. (ΑΠ 905/81 Πχρ ΛΒ΄162).
• Άρθρο 324 Π.Κ.: Αρπαγή ανηλίκων. (ΑΠ 1043/83 Πχρ ΛΔ΄71).
• Άρθρο 325 Π.Κ.: Παράνομη κατακράτηση.
• Άρθρο 326 Π.Κ.: Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα.
• Άρθρο 327 Π.Κ.: Ακούσια απαγωγή. (ΑΠ 147/30 Θεμ. ΜΑ΄ 508).
• Άρθρο 328 Π.Κ.: Εκούσια απαγωγή.
• Άρθρο 334 Π.Κ.: Η παραμονή κατά τη διατάραξη της οικιακής ειρήνης. (Χωραφάς (1996) 165, Μπουρόπουλος β΄575.5).
• Άρθρο 350 Π.Κ.: Εκμετάλλευση πόρνης. (ΑΠ 342/68).
• Άρθρο 351 Π.Κ.: Η κατακράτηση στη σωματεμπορία. (Μαγκάκης 158).
• Άρθρο 354 Π.Κ.: Η δια υποβολής τέκνου προσβολή της οικογενειακής τάξεως. (Στάικος α΄171).
• Άρθρο 358 Π.Κ.: Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή. (ΑΠ 998/81).
• Άρθρο 359 Π.Κ.: Εγκατάλειψη εγκύου. (ΑΠ 643/86 Πχρ ΛΣΤ΄712).
• Άρθρο 372 Π.Κ.: Επί κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, φωταερίου, ύδατος με συνεχή αφαίρεση δια λαθραίας προσαρμογής σύρματος ή σελήνης του μέσου (μετρητής, στύλος ΔΕΗ, σωλήνος νερού κ.ά.) (Στάικος α΄172, Κωνσταντάρας 1946 σελ. 35 σημ. 2).
• Άρθρο 394 Π.Κ.: Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
• Άρθρο 11 Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.): Η παράνομη τοποθέτηση πινακίδων-επιγραφών στο οδικό δίκτυο της Χώρας και εντός των πόλεων και η υπό τούτων εν γένει διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών. (553/Εγκ. 3 από 13-3-2008 παραγγ. Εισαγ. Αρείου Πάγου, 4422/Εγκ. 9 από 13-11-2009 παραγγ. Εισαγ. Αρείου Πάγου).
• Άρθρο 11 παρ. 7 και 9 Ν.2696/1999 ή άρθ. 1 παρ……, και άρθ. 10 Ν.2946/2001 : Η τοιχοκόλληση προγραμμάτων ή αγγελιών σε μέρη απαγορευμένα. (Ζησιάδης α΄188, Κορφιάτης «κατ’ εξακ.» 71 σημ. 28).
• Άρθρα 5,6 Ν.5351/32: Η παράλειψη δηλώσεως ανευρέσεως Αρχαίου πέραν του διμήνου με σκοπό τη παράνομη ιδιοποίηση αυτού και η κατοχή αυτού. (Πλημ. Ρόδου 27/68 Πχρ ΙΗ΄180).
• Άρθρο : Η κατοχή εκρηκτικών υλών ή μηχανημάτων. (ΑΠ 1144/79 Πχρ 224).
• Άρθρο : Η παράνομη κατοχή όπλου. (Εφετ. Πατρ. 293/51 Πχρ Α΄521, Βουγιούκας «παραδόσεις» 49, Πλημ. Δράμ. 184/56, Σταμάτης α΄160 σημ. 196).
• Άρθρο : Η παράνομη οπλοφορία. (Ανδρουλιδάκης Πχρ ΙΕ΄337).
• Άρθρο 30 παρ. 10 Αγορ. Κώδ.: Η κατοχή ψευδούς ζυγού. (ΑΠ 1349/?????????).
• Άρθρο : Η κατοχή λαθραίου. (Εφετ. Αθην. 1612/82 Δνη 1984 σελ. 523).
• Άρθρο : Η λιποταξία. (Γνωμ. Επιτρ. Λαρίσης Πχρ ια΄435, Δ.Σ.Α. 54/75 Πχρ κε΄239).
• Άρθρο του Α.Ν.690/45: Παρακράτηση δεδουλευμένων. (ΑΠ 380/65 Πχρ ΙΣΤ΄38).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Καλή η κατάσταση πλην όμως διατηρώ έντονες αμφιβολίες ως προς το 394 ΠΚ κ ως προς την μη καταβολή δεδουλευμένων .

Επίσης αν έχετε την 1/1984 γνμ ΑΠ σχετικά με την αποδραση κρατουμενου θα την ήθελα ..
[edit time=1406719191]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 4 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

[quote name=SREK date=2014-07-30]
Επίσης αν έχετε την 1/1984 γνμ ΑΠ σχετικά με την αποδραση κρατουμενου θα την ήθελα ..[/quote]

[url]http://www.eisap.gr/sites/default/files/consulations/%CE%93%CE%9D%CE%A9%...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 4 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Συμφωνώ με το SREK για τη μη καταβολή δεδουλευμένων (καθώς και τη μη καταβολή δώρου). Τα εγκλήματα αυτά, που περιγράφονται στις διατάξεις του α.ν. 690/1945 είναι γνήσια εγκλήματα παράλειψης και κατά την κρατούσα νομολογιακή άποψη στιγμιαία. Η αποδοχή της άποψης περί στιγμιαίου εγκλήματος σημαίνει ότι αυτό συντελείται [b]τη δήλη ημέρα[/b] κατά την οποία ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το μισθό (δηλαδή κατά κανόνα – ελλείψει αντίθετης συμφωνίας ή ρύθμισης από το νόμο- με βάση την ΑΚ 655 μετά την παροχή της εργασίας), η αυτόφωρη διαδικασία μπορεί να κινηθεί εφόσον ο τελευταίος συλληφθεί μέχρι και την επόμενη ημέρα από την δήλη αυτή ημέρα και η πενταετής παραγραφή (ΠΚ 111 παρ. 2) αρχίζει από τη δήλη αυτή ημέρα που ο εργοδότης κατέστη υπερήμερος χωρίς να είναι αναγκαία όχλησή του. Προσωπικά, έχω δει να αντιμετωπίζεται και ως στιγμιαίο και ως διαρκές πάντως, ανάλογα με την άποψη του εισαγγελέα.

Σε γενικές γραμμές καλή η λίστα, αλλά θέλει ενημέρωση τόσο γιατί έχουν καταργηθεί - τροποποιηθεί πολλές από τις κυρωτικές διατάξεις, όσο και γιατί στηρίζεται εν πολλοίς στη νομολογία αρκετά παλαιών αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ανατραπεί από νεότερες. Καλή προσπάθεια πάντως.
[edit time=1406704141]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 4 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΔΙΑΡΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Διχογνωμία επίσης υπάρχει και για τα ακόλουθα αδικήματα :

- Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων (αρθ. 21 παρ. 10 εδ. α΄ Ν 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 3943/2011)

- Η ανυποταξία (αρθ. 51 παρ. 1 Ν 3421/2005)

- Η μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο (αρθ. 3 Ν 3943/2011)

- Τα αδικήματα δια του τύπου τελούμενα (αρθ. 242 παρ. 3 ΚΠΔ)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 06/09/2014 - 19:19
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 6
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ : Γνωμ. 5/92 της 3-10-1992 Εισ. Πρωτ. Αθην., Γνωμ. 10/97 της 18-8-1997 Εισ. Πρωτ. Αθην., ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 232Α Π.Κ.??

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 1 εβδομάδα
Elite Member
Εγγραφή από: 20/10/2012 - 13:56
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 64
Το 394 Π.Κ. ο Χαραλαμπάκης το

Το 394 Π.Κ. ο Χαραλαμπάκης το αναφέρει ως στιγμιαίο και λέει οτι είναι αυτόφωρο μόνο όσο είναι αυτόφωρη η πράξη από την οποία προήλθε το αντικείμενο, π.χ. η κλοπή

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.