ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

16 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 18/05/2011 - 22:11
Δημοσιεύσεις: 27
Βαθμοί: 99
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

Υπάρχει έντυπο Έκθεσης Εξέτασης Ατόμου χωρίς όρκο Δ-6α (Ανωμοτί εξηγήσεις) με διερμηνέα? Γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει και αν προβλέπεται?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 11 μήνες 1 εβδομάδα
Elite Member
Εγγραφή από: 23/05/2011 - 20:10
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 42
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να παραδώσει γραπτό υπόμνημα αντί να εξεταστεί προφορικά?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

[quote name=g2306p date=2014-10-02]Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να παραδώσει γραπτό υπόμνημα αντί να εξεταστεί προφορικά?[/quote]

Δες παλαιότερη συζήτηση εδώ : [url]http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/11244....

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Hero
Εγγραφή από: 30/09/2014 - 16:30
Δημοσιεύσεις: 28
Βαθμοί: 126
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

Κατι σχετικο που ηθελα να ρωτησω ειναι το εξης : Εστω προκαταρτικη Εισαγγελεα με εντολη για ληψη καταθεσεων υποπτων Διευθυντη Δημοσιας Υπηρεσιας και Δημαρχου για πραξη που τελεστηκε το 2013, πλην ομως ο Διευθυντης ανωτερω Υπηρεσιας ειναι σε αναρρωτικη αδεια διαμενων πολυ μακρια απο υπηρεσια μας και Δημαρχος απο 01/09/2014 ειναι διαφορετικος μετα τις τελευταιες εκλογες! Απο ποιους θα ζητησουμε καταθεση τους πρωην ( συμφωνα με χρονο τελεσης) η τους νυν; Και ο αναπληρωτης ή ο εκτελων χρεη διευθυντου μπορει να κληθει τωρα ως υποπτος με δεδομενο οτι ο Διευθυντης ειναι σε αναρρωτικη η οχι;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 11 μήνες 1 εβδομάδα
Elite Member
Εγγραφή από: 23/05/2011 - 20:10
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 42
Απ: Απ: Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

[quote name=sakis01 date=2014-10-02][quote name=g2306p date=2014-10-02]Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να παραδώσει γραπτό υπόμνημα αντί να εξεταστεί προφορικά?[/quote]

Δες παλαιότερη συζήτηση εδώ : [url]http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/11244....

[/quote]
Ευχαριστώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 22/07/2011 - 10:13
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 27
Απ: Απ: Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

[quote name=achilleg date=2014-08-08][quote name=vagts date=2014-08-08]ποιες είναι συγκεκριμένα οι αλλαγές στα διακαιώματα?[/quote]

Ν.4236/14 , συγκεντρωμένα θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε καμία 10 μέρες και στον κατηγορούμενο εχει αλλαγές [/quote]

οι αλλαγες στα εντυπα που χρησιμοποιω ειναι:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ
(Άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ.)

Στην συνέχεια αφού εξηγήσαμε με σαφήνεια όλα τα δικαιώματα του, που προβλέπονται από το άρθρο 31 παρ. 2 και 99 Α του Κ.Ποιν.Δ. δηλαδή το δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο, το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, το δικαίωμα της ενημέρωσής του σχετικά με την πράξη που του αποδίδεται, το δικαίωμα της διερμηνείας και μετάφρασης, το δικαίωμα σιωπής ήτοι το δικαίωμα να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή εξηγήσεων, το δικαίωμα να λάβει προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση, το δικαίωμα να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας , ότι εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τμήμα του υλικού , αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απόλυτος απαραίτητη για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, και ότι ο ίδιος ή ο συνήγορος του έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόμενης παράλειψης ή άρνησης να του παρασχεθούν οι άνω πληροφορίες, το δικαίωμα να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσαγάγει άλλα αποδεικτικά μέσα προς αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του. Τα ως άνω δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούμενος από συνήγορο.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην συνέχεια, αφού εξηγήσαμε σ’ αυτόν/ήν σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Ποιν.Δ., με σαφήνεια όλα τα δικαιώματά του/της που προβλέπονται από τα άρθρα 97, 99Α, 100, 101, 102, 103, 104, 105 & 273 του Κωδ. Ποιν. Δικονομίας και ειδικότερα ότι έχει: α)το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο μετά του οποίου δεν μπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του σε καμία περίπτωση, β)το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ)το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ)το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, ε)το δικαίωμα σιωπής, στ)το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία μέχρι 48ωρών προ της παρέλευσης της οποίας δεν υποχρεούται σε απολογία και ότι δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας αυτής με αίτησή του/της, ζ)το δικαίωμα να παραδώσει την απολογία του/της γραπτή, η)το δικαίωμα να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του τα έγγραφα της ανάκρισης και του κατηγορητηρίου (πραγματικών περιστατικών-κατηγορίας), να του χορηγηθούν αντίγραφα αυτών με δική του/της δαπάνη και μετά από γραπτή αίτησή του/της και θ) ότι εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα στη δίκαια δίκη δεν θα του επιτραπεί η πρόσβαση σε τμήμα υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή είναι απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όπως στις περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει την εθνική ασφάλεια και ότι ο ίδιος ή ο συνήγορος του έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόμενης παράλειψης ή άρνησης να του παρασχεθούν οι άνω πληροφορίες.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

Θα το βρεις εδώ :

http://www.policenet.gr/portal/downloads/entypa-anakritika-ypodeigmata/5...

Άλλωστε στον ΚΠΔ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έντυπα αλλά μπορούμε να στνταξουμε κάθε φορά αυτό που χρειαζόμαστε ...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 18/05/2011 - 22:11
Δημοσιεύσεις: 27
Βαθμοί: 99
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

ευχαριστώ πολύ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 22/07/2011 - 10:13
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 27
Απ: Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

[quote name=SREK date=2014-08-08]Θα το βρεις εδώ :

http://www.policenet.gr/portal/downloads/entypa-anakritika-ypodeigmata/5...

Άλλωστε στον ΚΠΔ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έντυπα αλλά μπορούμε να στνταξουμε κάθε φορά αυτό που χρειαζόμαστε ...[/quote]

Τα δικαιώματα άλλαξαν και θέλουν αλλαγή

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/08/2011 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 40
Βαθμοί: 328
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

ποιες είναι συγκεκριμένα οι αλλαγές στα διακαιώματα?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

[quote name=SISK7 date=2014-10-02] Κατι σχετικο που ηθελα να ρωτησω ειναι το εξης : Εστω προκαταρτικη Εισαγγελεα με εντολη για ληψη καταθεσεων υποπτων Διευθυντη Δημοσιας Υπηρεσιας και Δημαρχου για πραξη που τελεστηκε το 2013, πλην ομως ο Διευθυντης ανωτερω Υπηρεσιας ειναι σε αναρρωτικη αδεια διαμενων πολυ μακρια απο υπηρεσια μας και Δημαρχος απο 01/09/2014 ειναι διαφορετικος μετα τις τελευταιες εκλογες! Απο ποιους θα ζητησουμε καταθεση τους πρωην ( συμφωνα με χρονο τελεσης) η τους νυν; Και ο αναπληρωτης ή ο εκτελων χρεη διευθυντου μπορει να κληθει τωρα ως υποπτος με δεδομενο οτι ο Διευθυντης ειναι σε αναρρωτικη η οχι; [/quote]

Από αυτούς που ήταν στα αξιώματα του Δημάρχου και του Διευθυντή κατά την τέλεση της πράξης, εφόσον η τέλεση της πράξης συνάπτεται στα καθήκοντά τους. Είναι ποινικά αδιάφορο αν η θητεία του Δημάρχου έληξε ή αν ο τότε Διευθυντής ευρίσκεται σε αναρρωτική ή συνταξιοδοτήθηκε ή απολύθηκε κλπ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 22/07/2011 - 10:13
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 27
Απ: Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

[quote name=vagts date=2014-08-08]ποιες είναι συγκεκριμένα οι αλλαγές στα διακαιώματα?[/quote]

Ν.4236/14 , συγκεντρωμένα θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε καμία 10 μέρες και στον κατηγορούμενο εχει αλλαγές

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Hero
Εγγραφή από: 30/09/2014 - 16:30
Δημοσιεύσεις: 28
Βαθμοί: 126
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

Εχω επισης τις εξεις αποριες: α) Αν κατα τη διενεργεια προκαταρκτικης εξετασης δοθει στον (μηνυομενο εγκαλουμενο κλπ) 48ωρη προθεσμια για εξηγησεις και αντιγραφα και στη συνεχεια προσελθει και ζητησει περισσοτερη σε χρονο προθεσμια, ποσο χρονο μπορουμε να του δωσουμε, υπο ποιες προυποθεσεις και απο που προβλεπονται αυτα; και β) αν καλεσουμε τον με προσκληση με νομοτυπη επιδοση στην Υπηρεσια και δεν προσελθει ή προσελθει, ζητησει 48ωρη προθεσμια και αντιγραφα, τα λαβει και στην συνεχεια δεν ερθει παλι για εξηγησεις μετα τη 48ωρη προθεσμια, ποιες δικονομικες ενεργειες κανουμε ως α.υ. ; Εξυπακουεται και απο που προβλεπονται αυτα! Ευχαριστω πολυ!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

[quote name=SISK7 date=2014-10-05] Εχω επισης τις εξεις αποριες: α) Αν κατα τη διενεργεια προκαταρκτικης εξετασης δοθει στον (μηνυομενο εγκαλουμενο κλπ) 48ωρη προθεσμια για εξηγησεις και αντιγραφα και στη συνεχεια προσελθει και ζητησει περισσοτερη σε χρονο προθεσμια, ποσο χρονο μπορουμε να του δωσουμε, υπο ποιες προυποθεσεις και απο που προβλεπονται αυτα; και β) αν καλεσουμε τον με προσκληση με νομοτυπη επιδοση στην Υπηρεσια και δεν προσελθει ή προσελθει, ζητησει 48ωρη προθεσμια και αντιγραφα, τα λαβει και στην συνεχεια δεν ερθει παλι για εξηγησεις μετα τη 48ωρη προθεσμια, ποιες δικονομικες ενεργειες κανουμε ως α.υ. ; Εξυπακουεται και απο που προβλεπονται αυτα! Ευχαριστω πολυ!![/quote]

α) η προσθεσμία παρατείνεται κατά την κρίση του ανακριτικού υπαλλήλου που διενεργεί την εξέταση, κατά το αρθ. 31 παρ. 2 ΚΠΔ

β) η παροχή εξηγήσεων δεν είναι υποχρεωτική, οπότε ο φερόμενος ως ύποπτος μπορεί να αρνηθεί εν όλω ή μέρει την παροχή εξηγήσεων. Μετά τη λήξη της προσθεσμίας, η δικογραφία επιστρέφεται στον εισαγγελέα, κανοντας μνεία ότι ο ύποπτος δεν προσήλθε.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Hero
Εγγραφή από: 30/09/2014 - 16:30
Δημοσιεύσεις: 28
Βαθμοί: 126
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

Επισης τον εγκαλουμενο μηνυομενο και γενικα ποσες φορες, με βαση την ισχυουσα νομοθεσια, θα πρεπει να τον καλεσουμε στην Υπηρεσία μας για ανωμοτι καταθεση; Με μια ειμαστε καλυμμενοι; Επειδη καποιοι συναδελφοι ισχυριζονται οτι πρεπει να τον καλεσουμε τρεις φορες σιγουρα! Επισης για να τον καλεσουμε για προκαταρκτικη συντασουμε τη κληση στο ονομα του Νομου ή κληση για προκαταρκτικη; Ευχαριιστω!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ

Τό μόνο σίγουρο είναι ότι συνάδελφοι που ισχυρίζονται ότι ο εγκαλούμενος πρέπει να κληθεί προς παροχή εξηγήσεων "σίγουρα τρεις φορές" έχουν μελετήσει ποινική δικονομία άλλου κράτους...

Για την κλήση, συντάσσεται υπόδειγμα Δ-6δ.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.