Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις...

27 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις...

Παιδιά ποια νομοθεσία υφίσταται σχετικά με ωράρια μαγαζιών γενικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα βιβλιοπωλείο, ψιλικατζίδικο, κουρεία,μαγαζί με ρούχα, petshop μαγαζιά που τυπώνουν σφραγίδες και φτιάχνουν υπογραφές και διάφορα τέτοιου τύπου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 26/10/2011 - 14:06
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 132
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Παράβαση του α. 23 παρ. 7 του Ν.1957/91, όπως τροποποιήθηκε
από το α. 12/Ν. 3377/2005 σε συνδ. με Κ.Υ.Α. 1162/1997 παρ.1 εδ. β’ και δ’ και παρ. 3 σε συνδ. με Ν.2224/94, Ν.Δ. 1037/71 και α. 8 Ν. 2207/94, ως τροποποιήθηκε από το α. 31 του Ν. 3904/2010. ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 31/05/2011 - 23:14
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 9
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Παράβαση ωραρίου καταστημάτων …(καθημερινές μέχρι 21:00 και Σάββατο μέχρι 20:00) Αρθρο 23 παρ.1, 3 Ν.2224/94 σε συνδ. με άρθρ. 42§7 Ν.1892/90 ως η παρ. 7 αντικ. από άρθρ. 8 Ν.2207/1994. [b]Πλημμέλημα[/b]
[u][/u]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 13/05/2011 - 21:30
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 78
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Τελικα πταισμα ή πλημμελημα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 26/10/2011 - 14:06
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 132
Απ: Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσ

[quote name=manos311311 date=2014-08-12]Παράβαση ωραρίου καταστημάτων …(καθημερινές μέχρι 21:00 και Σάββατο μέχρι 20:00) Αρθρο 23 παρ.1, 3 Ν.2224/94 σε συνδ. με άρθρ. 42§7 Ν.1892/90 ως η παρ. 7 αντικ. από άρθρ. 8 Ν.2207/1994. [b]Πλημμέλημα[/b]
[u][/u][/quote]

Ο Ν. 2207/1994 τροποποιήθηκε με τον Ν. 3904/2010 - ΠΤΑΙΣΜΑ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Βρε Μάνο θα μας τρελάνεις. Στην πιο πάνω ανάρτηση μας είπες ότι 2224/1994 έχει καταλήξει να τιμωρείται ως πλημμέλημα. Τώρα μας λες για τον 2207/1994. Κάτι δεν πάει καλά. Μη με παρεξηγήσεις Το λέω έτσι για να δώσω ένα ενδιαφέρον στο θέμα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 31/05/2011 - 23:14
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 9
Απ: Απ: Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κ

[quote name=krypteia date=2014-08-12][quote name=manos311311 date=2014-08-12]Παράβαση ωραρίου καταστημάτων …(καθημερινές μέχρι 21:00 και Σάββατο μέχρι 20:00) Αρθρο 23 παρ.1, 3 Ν.2224/94 σε συνδ. με άρθρ. 42§7 Ν.1892/90 ως η παρ. 7 αντικ. από άρθρ. 8 Ν.2207/1994. [b]Πλημμέλημα[/b]
[u][/u][/quote]

Ο Ν. 2207/1994 τροποποιήθηκε με τον Ν. 3904/2010 - ΠΤΑΙΣΜΑ.

[/quote]

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 Ν.3907/2010 ορίζεται «5. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.δ. 1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»
Εμάς μας ενδιαφέρει ο Ν.2224/94 ο οποίος έχει καταλήξει να τιμωρείται σαν πλημμέλημα. Εξάλλου, το άρθρο 4 « Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων» του Ν.Δ.1037/71 καταργήθηκε από 1.9.1990 με το άρθρο 42 παρ.8α του Ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1957/1991 (Α 114).
Επομένως συνάδελφε εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πλημμέλημα παρά τα επιχειρήματα που παραθέτει η krypteia.

[b]Άρθρου 31 Ν.3907/2010.[/b]
1. Όλες οι σε βαθμό πλημμελήματος αξιόποινες πράξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), τιμωρούνται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εκτός από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτώσεις α΄, β΄ και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίες εξακολουθούν να τιμωρούνται ως πλημμελήματα, με τις αναφερόμενες στις οικείες διατάξεις ποινές.
2. Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2170/1993, τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
3. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275 Β΄) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
4. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και όλων των υπουργικών αποφάσεων, που ερείδονται ως προς την ποινική κύρωση στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓΠΛΔ/1911, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 (ΦΕΚ 200 Β΄) ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. ΓΠΛΔ/1911 ή του ως άνω κωδικοποιητικού βασιλικού διατάγματος, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
5. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.δ. 1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
6. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
7. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2734/ 1999 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
8. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 τιμωρούνται με κράτηση μέχρι πέντε (5) μηνών και πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
9. Παρεπόμενες ποινές ή διοικητικές κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται σε όλες τις ως άνω διατάξεις νόμων, των παραγράφων 1 έως 8, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

[u][/u]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Μήπως υπάρχει κάποιος που να έχει κάποιον [b]πίνακα με τις κυρώσεις που προβλέπονται για διάφορα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος όταν δεν έχουν άδεια;[/b][u][/u]
[edit time=1408096197]grafarrara[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 26/10/2011 - 14:06
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 132
Απ: Απ: Απ: Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικ

[quote name=manos311311 date=2014-08-14][quote name=krypteia date=2014-08-12][quote name=manos311311 date=2014-08-12]Παράβαση ωραρίου καταστημάτων …(καθημερινές μέχρι 21:00 και Σάββατο μέχρι 20:00) Αρθρο 23 παρ.1, 3 Ν.2224/94 σε συνδ. με άρθρ. 42§7 Ν.1892/90 ως η παρ. 7 αντικ. από άρθρ. 8 Ν.2207/1994. [b]Πλημμέλημα[/b]
[u][/u][/quote]

Ο Ν. 2207/1994 τροποποιήθηκε με τον Ν. 3904/2010 - ΠΤΑΙΣΜΑ.

[/quote]

[color=red]Στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 Ν.3907/2010 ορίζεται «5. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.δ. 1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»[/color]
Εμάς μας ενδιαφέρει ο Ν.2224/94 ο οποίος έχει καταλήξει να τιμωρείται σαν πλημμέλημα. Εξάλλου, το άρθρο 4 « Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων» του Ν.Δ.1037/71 καταργήθηκε από 1.9.1990 με το άρθρο 42 παρ.8α του Ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1957/1991 (Α 114).
Επομένως συνάδελφε εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πλημμέλημα παρά τα επιχειρήματα που παραθέτει η krypteia.

[b]Άρθρου 31 Ν.3907/2010.[/b]
1. Όλες οι σε βαθμό πλημμελήματος αξιόποινες πράξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), τιμωρούνται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εκτός από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτώσεις α΄, β΄ και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίες εξακολουθούν να τιμωρούνται ως πλημμελήματα, με τις αναφερόμενες στις οικείες διατάξεις ποινές.
2. Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2170/1993, τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
3. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275 Β΄) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
4. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και όλων των υπουργικών αποφάσεων, που ερείδονται ως προς την ποινική κύρωση στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓΠΛΔ/1911, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 (ΦΕΚ 200 Β΄) ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. ΓΠΛΔ/1911 ή του ως άνω κωδικοποιητικού βασιλικού διατάγματος, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
5. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.δ. 1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
6. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
7. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2734/ 1999 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
8. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 τιμωρούνται με κράτηση μέχρι πέντε (5) μηνών και πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
9. Παρεπόμενες ποινές ή διοικητικές κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται σε όλες τις ως άνω διατάξεις νόμων, των παραγράφων 1 έως 8, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

[u][/u][/quote]

– Aρθ. 1 εδ. α΄ ν.δ. 1037/1971: «κατάστημα θεωρείται πας εν ακινήτω ανοικτός ή κλειστός χώρος, ένθα ενεργούνται συνήθως αγοραπωλησίαι εμπορευμάτων. Προς τα κατά-στήματα εξομοιούνται τα κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, βαφεία καθαριστή-ρια, πλυντήρια, σιδηρωτήρια και στιλβωτήρια».
Το ν.δ.1037/1971 είναι σε συνδυασμό με Ν. 2224/1994, ο οποίος όπως προανέφερα [color=red]τροποποιήθηκε [/color]από τον Ν. 3904/2010. Επανατροποποιήθηκε το έτος 2012 εκ νέου επαναφέροντας τις παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος [color=red]μόνο[/color] για τα ΚΥΕ όπως κέντρα διασκέδασης, μπαρ κ.τ.λ. Ως προς τα λοιπά καταστήματα του ν.δ.1037/1971 ο ιπαραβάσεις [color=red]παραμείνανε [/color] πταισματικές. Στο συγκεκριμένο ερώτημα του συναδέλφου μας ενδιαφέρουν τα καταστήματα του ν.δ. 1037/1971 και όχι τα Κ.Υ.Ε. Τέλος η περίπτωση του αρθ. 1 εδ. α΄του ν.δ. 1037/1971 που παραθέτω [color=red]δεν [/color] καταργήθηκε όπως αναφέρει ο συνάδελφος manos311311 παραπάνω...

[edit time=1408089611]krypteia[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Κρυπτεία τώρα που έριξα μία ματιά διαπίστωσα το εξής: Ο 3377/2005 ανφέρει στο άρθρο 12 παράγραφος 5 το εξής:
Ότι όποιος παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται τελικώς με το άρθρο 23 του 1957/1991(δεν τον βρίσκω κάπου, όποιος μπορεί ας παραθέσει το άρθρο 23 του νόμου αυτού). Ο 3904/2010
αναφέρεται στο ν.δ. του 1037/1971 και πουθενά δε λέει για τον 2224/1994. Τώρα αν μπου πείτε τι λέει ακριβώς το άρθρο 23 του 1957/1991 τότε θα δούμε τι παράβαση είναι.

Μάνο ο 2224/1994 σε ποιο άρθρο αναφέρεται στο θέμα μας;;;

[edit time=1408099285]grafarrara[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 26/10/2011 - 14:06
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 132
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

[b]Άρθρο 12 ν. 3377/2005 (Α΄ 202)[/b]

Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 23
1. Καθιερώνεται, σε εθνική κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α'). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα.

2. Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά· χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.

3. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την[b] παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991[/b] (ΦΕΚ114Α').»

[b]Άρθρο 23 παρ. 7 ν. 1957/1991 (Α΄ 114)[/b]

7. Σε κάθε υπόχρεο, που παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του, επιβάλλονται οι ποινές [b]του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα[/b], κατόπιν μηνύσεως του τοπικά αρμόδιου επιθεωρητή ή των αστυνομικών οργάνων και επιβάλλεται επίσης πρόστιμο με αιτιολογημένη έκθεση του επιθεωρητή εργασίας για κάθε παράβαση, από 25.000 δραχμές έως 25.000 δραχμές.

[b]Σημείωση[/b] : Όταν θεσπίστηκαν οι διατάξεις του νόμου 1957/1991, το άρθρο 458 ΠΚ απειλούσε ποινές φυλάκισης (πλημμέλημα). Υποβιβάστηκε σε πταίσμα με την παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2207/1994.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Άρα πταίσμα φίλοι μου!!! ^_^ ^_^ ^_^ (αν μπορείς Σάκη πες μου email να σε ρωτήσω κάτι)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 31/05/2011 - 23:14
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 9
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Συμφωνώ με τα προαναφερθέντα άλλα η παράγραφος 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), αντικαταστάθηκε αρχικά με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ114Α')[b] και στην συνέχεια το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 8 Ν.2207/1994 (ΦΕΚ Α 65) [/b]με την τελική μορφή της παραγράφου να διαμορφώνεται ως ακολούθως:
"7. Σε κάθε υπόχρεο, που παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ένα έτος κατόπιν μηνύσεως του τοπικά αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας ή των αστυνομικών οργάνων. Επίσης επιβάλλεται και πρόστιμο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές με αιτιολογημένη πράξη του επιθεωρητή εργασίας για κάθε παράβαση.
[b]Ως εκ τούτου είναι πλημμέλημα και όχι πταίσμα[/b].

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Άκου Μάνο τα καταστήματα που αναφέρομαι εγώ υπάγονται στον 1037/1971 ο οποίος σύμφωνα με τον 3904/2010 τιμωρούνται ως πταίσμα. Αυτά που αναφέρεις εσύ ως καταστήματα τιμωρούνται ως πλημμελημματα αλλά δεν αφορούν το θέμα μας.
[edit time=1408143271]grafarrara[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Μεγάλο λάθος έχει γίνει και από το νομοθέτη του 2224/1994 στο άρθρο 23 παράγραφος 3 που αντί να αναφέρουν ότι ισχύουν οι ΚΥΡΩΣΕΙΣ του 2207/1994 του άρθρου 8 το ξέχασαν σα να μην το είχαν τροποποιήσει οι ίδιοι λίγους μήνες τον 1957/1991 πριν και αναφέρουν πάλι τον ήδη τροποποιημένο νόμο 1957/1991 στις κυρώσεις ενώ έπρεπε να αναφέρουν τον 2207/1994. ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣ ^_^ Και πάλι όμως προσοχή γιατί τα μαγαζιά που ανέφερα εγώ του νομοθετικού διατάγματος 1037/1971 που τροποποιήθηκε με τον 3904/2010 και ισχύειππταισματικη παράβαση.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Τείνω να συμφωνήσω με τον Μάνο τελικά. Κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2224/1994 και αφού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του ν.δ. 1037/1971, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1162/6.3.1997 ΚΥΑ (Β΄ 200), η οποία όρισε αφενός το πεδίο εφαρμογής των νόμων αυτών (όλα τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων), αφετέρου τις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2207/1994 (πλημμέλημα).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Παρεμπιπτοντως, με την ιδια ποινη τιμωρουνται και οι παραβιασεις ωραριου σε κεντρα διασκεδασης και συναφη καταστηματα, κατα την υπ` αριθμ. 1011)22)19-ιβ)1994 ΥΑ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Καλά τα λέει η υπουργική απόφαση Σάκη(αν μπορείς δώσε μου email που θέλω κάτι)(mnnasis@hotmail.com) αλλά πού έχει εφαρμογή ο 3904/2010(πιο πρόσφατος νόμος από την υπουργική απόφαση) που έκανε τις κυρώσεις του Ν.Δ. 1037/1971
πταίσματα. Εξακολουθώ να έχω τις επιφυλάξεις μου ως προς τη διαφοροποίηση του αντικειμένου αναφοράς των δύο
νόμων που μας αναφέρονται σε σχέση με το είδος του καταστήματος που αφορούν. Τι να πω;;; Τότε έχουμε σύγκρουση δύο νόμων Του 3904/2010 που κάνει τις παραβάσεις του Ν.Δ. 1037/1971 πταίσματα και τον 2207/1994 που τα κάνει πλημμελήματα.
Μόνο στην πράξη θα φανεί. Μας βλέπω να γυρνάει πολλά χαρτιά πίσω ο εισαγγελέας με επαναπροσδιορισμό του βαθμού της παράβασης. Τουλάχιστον καλύτερα να τον πας τον άλλο για κάτι επιεικέστερο και να στο γυρίσει πίσω ο εισαγγελέας βαρύτερο παρά το αντίθετο!!! ^_^ ^_^ ^_^

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

[i]Σύμφωνα δε με την Υπουργική Απόφαση υπ.αρ. 1011/22/28-ε΄ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1334/Β στις 3 Ιουλίου 2009[/i],[b] με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1011/22/ 19-ιβ' από 26.9.1994[/b] , τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως :
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.
β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων.
Δεν θεωρείται παράβαση η καθυστέρηση λήξης της λειτουργίας επί 30 λεπτά της ώρας προς αποχώρηση των πελατών.
[u][/u]

[b]ΣΑΚΗ έχει τροποποιηθεί η Υ.Α. του 1994 περί κέντρων διασκεδάσεως αυτή που ανέφερες από την ανωτέρω ως προς τα ωράρια βέβαια. Η ποινή παραμένει από αυτή που αναφέρεις[/b]
[edit time=1408187561]grafarrara[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 10 μήνες
Member
Εγγραφή από: 06/09/2012 - 03:03
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 13
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Προσέχετε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι κατά τόπους νομαρχίες εκδίδουν αποφάσεις που τροποποιούν τα ωράρια κ αφήνουν περιθώρια λειτουργίας σε καταστήματα προαιρετικά..πχ. Η νομαρχία δυτικής αττικής έχει εκδώσει απόφαση για προαιρετική λειτουργία καταστημάτων γενικού κ υγειονομικού ενδιαφέροντος τις Κυριακές με κάποιες προϋποθέσεις(να μην ανήκουν σε αλυσίδες καταστημάτων,franchise,να είναι κάτω των 200τμ,να ανοίγουν στις 11 κ.α.)...πολλοί συνάδερφοί όσο κ πολίτες που κάναν καταγγελίες αγνοούσαν την απόφαση κ γινόντουσαν τσάμπα μηνύσεις..

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσ

[quote name=grafarrara date=2014-08-16] ...αν μπορείς δώσε μου email που θέλω κάτι... [/quote]

Στείλε μου στο msak.attak@gmail.com

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') έχει αντικατασταθεί τελευταία φορά από την παρ. 3β του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.

«Αρθρο 23
1. Καθιερώνεται, σε εθνική κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α'). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται [b]για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00[/b].

2. Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.

3. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ114Α').»

[b]Επίσης[/b], όπως ορθώς παρατήρησε ο arkoudos, τα νομαρχιακά συμβούλια και πλέον τα περιφερειακά συμβούλια έχουν την αρμοδιότητα να παρατείνουν τα ωράρια των καταστημάτων στις περιοχές δικαιοδοσίας τους με τη διαδικασία που αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 23.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 31/05/2011 - 23:14
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 9
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Πο πο … ολόκληρο μπέρδεμα μάλλον δημιούργησα…
Ας το πάρουμε από την αρχή…

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), ως αρχικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 και στη συνέχεια, εκ νέου, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 3β του άρθρου 16 του ν. 4177/2013,
«Καθιερώνεται, σε εθνική κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α`). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»
Η παράβαση της παραπάνω διάταξης επιφέρει ποινές της παράγραφος 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), ως αντικαταστάθηκε αρχικά με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ114Α') και στην συνέχεια το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 8 Ν.2207/1994 (ΦΕΚ Α 65), ήτοι τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Δηλαδή, αν κάποιος λειτουργεί εμπορικό κατάστημα π.χ. με ρούχα, την 01:00 ώρα κάποιας Τρίτης, χωρίς η περιοχή που δραστηριοποιείται να εντάσσετε στην Απόφαση του Νομάρχη, διαπράττει το πλημμεληματικού χαρακτήρα παραπάνω αδίκημα. Ετσι δεν είναι;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Έτσι ακριβώς!!! ^_^ ^_^ ^_^

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Ωράρια καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος-Ποινικές κυρώσεις.

Ευχαριστώ κρυπτεία!!! ^_^

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 1ημέρα
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 10
Βαθμοί: 149
Άρα, τα του ν.δ. 1037/71 ως

Άρα, τα του ν.δ. 1037/71 ως προς το μέρος του που αφορά στα εργασιακά (τα περί ωραρίου που προέβλεπε καταργήθηκαν) τιμωρούνται ως πταίσματα και οτιδήποτε άλλο αφορά στο θέμα του ωραρίου τιμωρούνται ως πλημμελήματα,ορθόν; (Χονδροκομμενα και εν συντομία)

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.