Κωδικοποίηση Κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Κωδικοποίηση Κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

Στο ΦΕΚ Β' 2090/31.7.2014 δημοσιεύτηκαν οι ενημερωμένοι Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως διαμορφώθηκαν μετά από τροποποιήσεις, προσθήκες και καταργήσεις διατάξεων.

Αν και σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), η Αστυνομία δεν είναι πλέον αρμόδια για την τήρηση της αγορανομικής νομοθεσίας, αποτελούν εντούτοις χρήσιμη ενημέρωση των αστυνομικών κυρίως Τμημάτων Τάξης που αντιμετωπίζουν καταγγελίες και παράπονα τέτοιας φύσης, προκειμένου κατευθύνουν τους καταγγέλοντες κατάλληλα.

https://epoptes.files.wordpress.com/2014/08/ceb4ceb9ceb5cf80cf80cf85_ceb12-718_2014.pdf

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 4 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 78
Απ: Κωδικοποίηση Κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

Τους παραπέμπουμε στην διεύθυνση εμπορίου;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Κωδικοποίηση Κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

Στο αρθρο 17 του ν. 4177/2013 οριζονται αναλυτικα οι αρμοδιες αρχες.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 14 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 199
Απ: Κωδικοποίηση Κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

Αρ. Φύλλου 2398
9 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Α2−797 (1)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και
κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Άρθρο 1
1. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο εφαρμο−
γής των διατάξεων του νόμου 4264/2014 σύμφωνα με
τα άρθρα 30 και 39 αυτού, είναι τα εξής:
(α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ).
(β) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(γ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(δ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών.
(ε) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.
(στ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
(ζ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.
(η) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.
[b](θ) Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).[/b]
(ι) Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ενεργούν μόνα τους
ή από κοινού

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Κωδικοποίηση Κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

[quote name=lalakis date=2014-09-12]Αρ. Φύλλου 2398
9 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Α2−797 (1)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και
κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Άρθρο 1
1. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο εφαρμο−
γής των διατάξεων του νόμου 4264/2014 σύμφωνα με
τα άρθρα 30 και 39 αυτού, είναι τα εξής:
(α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ).
(β) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(γ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(δ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών.
(ε) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.
(στ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
(ζ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.
(η) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.
[b](θ) Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).[/b]
(ι) Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ενεργούν μόνα τους
ή από κοινού[/quote]

Η απόφαση αυτή αναφέρεται στη βεβαίωση παραβάσεων σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο [b]και όχι[/b] για τα αναφερόμενα στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.