Δημοσιόποιηση υπηρεσιακών θεμάτων

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Δημοσιόποιηση υπηρεσιακών θεμάτων

Συνίσταται παράβαση κάποιου (και αν ναι,ποιου) νόμου όταν αστυνομικός (ανεξαρτήτου βαθμού) δημοσιοποιεί στα Μ.Μ.Ε. ενδοϋπηρεσιακά ζητήματα?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Δημοσιόποιηση υπηρεσιακών θεμάτων

Καταρχάς, εξετάζεται αν συντρέχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 252 ΠΚ "Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου".

Επιπρόσθετα, στον Κώδικα Δεοντολογίας (π.δ. 254/2004), άρθρο 2 παρ. η΄, προβλέπεται ότι "...Τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για τα απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς και για τα γεγονότα ή τις πληροφορίες των οποίων έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήματα, είτε στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και γενικά στις ατομικές υποθέσεις των πολιτών, εκτός αν από το νόμο επιτρέπεται η άρση του απορρήτου...".

Περαιτέρω, στο Πειθαρχικό Δίκαιο (άρθρα 10, 11 και 12) προβλέπεται ότι η παραβίαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας επισύρει ανώτατες πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα και το αποτέλεσμα που επήλθε.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.