ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΚΑΦΩΝ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 04/10/2014 - 09:31
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 20
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΚΑΦΩΝ

Γνωρίζει κάποιος ποιός είναι ο νόμος για τα πάρκινγκ-συνεργεία σκαφών; [Αν χρειάζεται άδεια λειτουργίας, αν είναι πλημμέλημα ή πταίσμα κι αν πρέπει να ενημερωθεί κάποια άλλη υπηρεσία (π.χ. Ο.Τ.Α.)]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΚΑΦΩΝ

Για την εγκατάσταση επιχείρησης διαχείμασης (πάρκινγκ) σκαφών αναψυχής απαιτείται αδειοδότηση κατά τις διατάξεις του ν. 3325/2005, ύστερα από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 4014/2011 και την υπ΄ αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. (Β' 21).

Αν, πέραν της διαχείμασης σκαφών, τελούνται και εργασίες επισκευής ή/και εργασίες συντήρησης χρειάζεται άδεια ίδρυσης και εγκατάστασης συνεργείου κατά τον ν. 3325/2005.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.