Γνήσιο υπογραφής ανηλίκου

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 11 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 78
Γνήσιο υπογραφής ανηλίκου

Επιτρέπεται; Τι ισχύει γνωρίζει κανεις;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 4 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Γνήσιο υπογραφής ανηλίκου

Άτομα κάτω των δέκα (10) ετών είναι ανίκανα για δικαιοπραξία και συνεπώς δεν μπορεί να τύχουν βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής τους (βλ. σχετικά Διοικητικές Διαδικασίες ΑΕΑ σελ. 42, 46 και 47).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 11 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 78
Απ: Γνήσιο υπογραφής ανηλίκου

Ένας 15χρονος με ταυτότητα μπορει κανονικά;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 4 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Γνήσιο υπογραφής ανηλίκου

Σχετικά είναι τα άρθρα 134-137 ΑΚ, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα την περίπτωση που αντιμετωπίζεις :

Άρθρο 134. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος: Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος είναι ικανός δια δικαιοπραξία, από την οποία αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος.

Άρθρο 135. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος: Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος μπορεί να διαθέτει ελεύθερα κάθε τι που κερδίζει από την προσωπική του εργασία ή που του δόθηκε για να το χρησιμοποιεί ή για να το διαθέτει ελεύθερα.

Άρθρο 136. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος: Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος μπορεί, με τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του, να συνάψει σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενος. Αν δεν δίνεται η συναίνεση, αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου.

Άρθρο 137. Ανήλικος που τελεί γάμο: Ο έγγαμος ανήλικος μπορεί να επιχειρεί μόνος του κάθε δικαιοπραξία απαραίτητη για να συντηρεί ή να βελτιώνει την περιουσία του ή για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της προσωπικής του συντήρησης και εκπαίδευσης, καθώς και τις τρέχουσες ανάγκες της οικογένειάς του. Μπορεί επίσης: 1. να εκμισθώνει μόνος τα ακίνητά του, αστικά ή αγροτικά, το πολύ για μία εξαετία. 2. να εισπράττει μόνος του εισοδήματα από την περιουσία του. 3. να διεξάγει μόνος του κάθε δίκη σχετική με τις παραπάνω δικαιοπραξίες.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.