ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

7 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/08/2011 - 16:43
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 22
ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

Καλησπέρα. Για να υποβάλλω μήνυση για μη ανάρτηση"πινακίδας" με τον αριθμό αδείας για οικοδομικές εργασίες ποιον νόμο επικαλούμε? Το άρθρο 7 του Ν. 4030/2011?Που προβλέπονται οι κυρώσεις για το συγκεκριμένο? Ευχαριστώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

Η μη ενημέρωση του ΑΤ για την έναρξη των εργασιών και η μη ανάρτησή της πινακίδας, τόσο κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 7 ν. 4030/2011), όσο και κατά το προηγούμενο και ήδη κατηργηθέν (άρθρο 7 π.δ. 8/13.7.1993), [b]προβλέπει μόνο τη διακοπή των εργασιών[/b] έως τη συμμόρφωση του υπευθύνου.
[edit time=1414939028]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 1ημέρα
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 78
Απ: ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

και η αδεια μικρης κλιμακος θελει θεωρηση στο οικειο Α.Τ;η απλα μια κοινοποιηση;
[edit time=1414929223]bookies100[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/08/2011 - 16:43
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 22
Απ: ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

Δηλαδή sakis δεν προβαίνω σε μήνυση? Μόνο διακοπή κάνω?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

Πλέον δεν υπάρχει καν υποχρέωση θεώρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 7§1 του ν. 4030/2011 όπως τροπ. με το άρθρο τρίτο του ν. 4156/2013 προβλέπεται ότι :

«1. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επι−
βάλλεται με ευθύνη το κυρίου ή του έχοντος νόμιμο
δικαίωμα:
α. Θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας
και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση
Εργασίας.
β. Ενημέρωση του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος. Η
ενημέρωση συντελείται με την αποστολή των στοιχείων
της πράξης έγκρισης δόμησης και του εκτελούντος του
έργου κατά το παράρτημα 1.
γ. Μετά την έναρξη εφαρμογής της Ταυτότητας του
Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010, η ενημέρω−
ση δύναται να διενεργείται ηλεκτρονικά.»

Παράρτημα :

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/08/2011 - 16:43
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 22
Απ: ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

Ευχαριστώ πολύ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: ΓΟΚ-ανάρτηση αριθμού αδείας

[quote name=bookies100 date=2014-11-02]και η αδεια μικρης κλιμακος θελει θεωρηση στο οικειο Α.Τ;η απλα μια κοινοποιηση;
[edit time=1414929223]bookies100[/edit][/quote]

Δεν προβλέπεται ούτε θεώρηση, ούτε ενημέρωση του οικείου ΑΤ για την έκδοση έγκρισης μικρής κλίμακας εργασιών.

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας εγκρίνεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο του εντύπου χορηγείται στον ιδιοκτήτη, το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο Δήμο και το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. σε συσχέτιση με τυχόν οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης του ακινήτου (άρθρο 3 παρ. 5 της υπ΄ αριθμ. 55174/4.10.2013 ΥΑ/Β΄2605).

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.