Έλεγχος σχολικών λεωφορείων από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου

1 post / 0 new
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Έλεγχος σχολικών λεωφορείων από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 61059/5415/4-11-2014 Εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΔΙ :

"Η απαίτηση όσον αφορά την ύπαρξη ζωνών ασφαλείας τριών (3) σημείων σε καθίσματα σχολικών
λεωφορείων τίθεται για πρώτη φορά με την παρ. 4 του άρθρου 3 της αριθμ. 17910/1225/14 (ΦΕΚ 2129
Β/04-08-2014) υ.α «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων
σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» (α) σχετ., η οποία έχει εφαρμογή στα
πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα, σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επομένως και σε εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 101 του Ν. 4199/2013 (β) σχετ. η
προαναφερόμενη απαίτηση δεν ισχύει για τα σχολικά λεωφορεία που ετέθησαν σε κυκλοφορία πριν την
ισχύ της ανωτέρω απόφασης και συγκεκριμένα έως 31/08/2013, τα οποία εξακολουθούν να κυκλοφορούν
και να μεταβιβάζονται μέχρι τη λήξη της ισχύος των αδειών κυκλοφορίας τους, με τους τεχνικούς όρους
και προϋποθέσεις βάσει των οποίων ετέθησαν σε κυκλοφορία."

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.