Απολογία κατηγορουμενου

8 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 77
Απολογία κατηγορουμενου

Οταν συντάσσουμε έκθεση σύλληψης βεβαίωσης επ αυτοφώρου πλημμελήματος ποιο ειναι το σωστό να παίρνουμε απολογία η οχι;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απολογία κατηγορουμενου

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 418 ΚΠΔ :

[i]«1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο που συνέλαβε το δράστη επ' αυτοφώρω έχει την υποχρέωση να τον φέρει αμέσως, ή, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου, μέσα στον απόλυτα αναγκαίο για την μεταφορά χρόνο, στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με την έκθεση για τη σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήματος, που πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο αμέσως, [b]χωρίς γραπτή προδικασία[/b], στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ημέρα εκείνη, το οποίο και ασχολείται αμέσως με την εκδίκαση της κατηγορίας.

Αν κατά την ημέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρμόδιο δικαστήριο, ορίζεται έκτακτη δικάσιμη για την ημέρα ή όταν υπάρχει απόλυτη αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου αυθημερόν, για την επόμενη ημέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία της κατηγορίας στον κατηγορούμενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σ' αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και προσαρτάται στη δικογραφία συνοπτική έκθεση που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, το γραμματέα και τον κατηγορούμενο και σε περίπτωση ανάγκης μόνο από τον εισαγγελέα.

2. Αν το πλημμέλημα υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και αυτό συνεδριάζει την ημέρα που τελέστηκε το πλημμέλημα στην περιφέρεια του τόπου της τέλεσης, ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς χρονοτριβή στο δικαστήριο, το οποίο και δικάζει αμέσως την υπόθεση που εισάγεται από τον εισαγγελέα, ο οποίος και παρίσταται στη συνεδρίαση.

3. Αν το πλημμέλημα διώκεται μόνο με έγκληση, αυτή μπορεί να υποβληθεί και προφορικά σ' εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν το δράστη αυτόφωρου εγκλήματος, οπότε η σχετική δήλωση περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη (άρθρ. 275 παρ. 2).»[/i]

Η σύνταξη της εν λόγω έκθεσης μπορεί να γίνει και από αστυνομικό μη ανακριτικό υπάλληλο διότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν ενεργείται προανάκριση.
[edit time=1415278529]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 77
Απ: Απολογία κατηγορουμενου

Επομένως Σακη άνευ απολογίας.αλλα και να πάρεις δεν ειναι λάθος ετσι δεν ειναι;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απολογία κατηγορουμενου

Είναι λάθος γιατί η διαδικασία αυτή δεν ισοδυναμεί με προανάκριση. Απόδειξη αυτού είναι ότι η έκθεση σύλληψης και βεβαίωσης επ΄αυτοφώρου πλημμελήματος συντάσσεται και από μη ανακριτικό υπάλληλο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 4 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 09/07/2011 - 13:02
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 140
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
η διαδικασία συλληψης και βεβαίωσης επ' αυτοφώρο δεν είναι προανάκριση.
Δεν πρέπει ναλάβουμε απολογία, και βάβαια νομικά μπορεί να γίνει για όλα τα αυτόφωρα πλημ/τα, αλλα δεν θα πρέπει να γίνεται σε σοβαρά και πολύπλοκά, αφού προκειμένου να εκπληρωθούν οι αρχες της προανακριςης των αρθρων 239 και 251 του ΚΠοινΔ (ανάκριση εννοείται και προανάκριση), θα πρέει υποχρωτικά ως ανακριτικοί υπάλληλοι να κάνουμε κανονική αυτεπάγγελτη προανάκριση σε σοβαρές υποθέσεις αυτόφωρων πλημ/των.
Απλά να ξέρετε στη διαδικασία του άρθρου 418 κε της ΚΠοινΔ μπορεί να διεξάγουμε καιάλλες ανακριτικές πράξεις, όπως έκθεση κατάσχεσης, σωματικής έρευνας, έρευνας, αυτοψίας κλπ. ΕΚΤΟΣ όμως από την έκθεση σύλληψης και απολογίας κατηγορουμένου.
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Υπαστυνόμος Β' (ν.δ. 649/70)
Γ.Γ. ΕΑΥΘ, Μέλος Σ.Κ.Α.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1 εβδομάδα
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Διαφωνώ καθέτως φίλε

Διαφωνώ καθέτως φίλε THEOFILOS. Το άρθρο 418 ΚΠΔ αναφέρει ότι ο "...εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο αμέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου...".
 
Ως γνωστόν, κατά τον ΚΠΔ, η προδικασία χωρίζεται σε τρία τμήματα : (α) ανάκριση, (β) ανακριτικές πράξεις και (γ) διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια.
 
Οι έρευνες (σωματικές, κατ'  οίκον) και οι κατασχέσεις είναι ανακριτικές πράξεις και συνεπώς είναι τμήματα έγγραφης προδικασίας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Η άποψη του Σάκη σαφώς είναι

Η άποψη του Σάκη σαφώς είναι σωστη και προκύπτει από την στενή ανάλυση του νόμου πλήν όμως η στην καθημερινή πρακτική  εφαρμογή συνηθίζεται να συντάσσονται ΚΑΙ  εκθέσεις κατάσχεσης παρότι εφαρμόζεται η συνοπτική διαδικασία .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι καταλαμβανόμενες επ’αυτοφώρο  παραβάσεις του ΓΟΚ  κατά την συνοπτική διαδικασία και η κατάσχεση των εργαλείων και οχημάτων ως πειστήριων.
Τέλος την αυτή άποψη εκφράζει και ο Π. Ραφτόπουλος (Μαθήματα Ποινικής Δικονομίας σελ 298)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 30/08/2011 - 18:20
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
Ειρήνη υμίν ;)

Στα ήσσονος σημασίας πλημ/τα και πτάισματα (ναι και γι' αυτά ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία) συνηθίζεται η συνοπτική λεγόμενη διαδικασία, όπως την περιγράφει ο sakis01. Εντούτοις στα πιο πολύπλοκα και προκειμένου να είναι ευχερές για τον Εισαγγελέα να κρίνει εάν συντρέχει περίπτωση εισαγωγής της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου ή θα πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση, ή προανάκριση, θα πρέπει ο προανακριτικός υπάλληλος να εκτελέσει όλες τις επείγουσες και απαραίτητες ανακριτικές πράξεις κατ' αρθ. 243§2 ΚΠΔ. Έτσι προβαίνει σε λήψεις καταθέσεων, κατασχέσεις, πραγματογνωμοσύνες κλπ, υπό την άιρεση της μετέπειτα έγκρισης των πράξεων αυτών από τον Εισαγγελέα.
Έτσι επί παραδείγματι θα ήταν επίδειξη ραθυμίας σε ένα τροχαίο ο επιληφθείς προανακριτικός υπάλληλος να μην διενεργήσει αυτοψία συντάσσοντας τις σχετικές εκθέσεις, να μην υποβάλλει όπου χρειάζεται τους εμπλεκόμενους σε μέτρηση αλκοόλ κλπ., αλλά να παίρνει τους εμπλεκόμενους με μιά έκθεση σύλληψης και να τους οδηγεί στον Εισαγγελέα.
Το άρθρο βάσει του οποιου διενεργούνται όλες οι αστυνομικές προανακριτικές πράξεις είναι το 243 ΚΠΔ που καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.