χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

12 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/12/2011 - 19:48
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 25
χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Θα ήθελα να θέσω κάποιους προβληματισμούς μου ως προς την χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης. (άρθρο 31 ΚΠΔ). Όπως αναφέρει και το συγκεκριμένο άρθρο το πρόσωπο που καλείται να δώσει εξηγήσεις μπορεί να λάβει μέχρι 48 ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Από την στιγμή που εμείς οι αστυνομικοί υπάλληλοι διενεργούμε μια προκαταρκτική εξέταση πόση προθεσμία μπορούμε να χορηγήσουμε στον εν λόγω εξεταζόμενο??Μπορεί να προσέλθει ο εξεταζόμενος μετά από νόμιμη κλήση μας και να ζητήσει πχ 15 μέρες προθεσμία? λόγω προβλημάτων υγείας ή άλλου κωλύματος? Το δεχόμαστε? και αν ναι, συμπληρώνουμε στην έκθεση με χορήγηση προθεσμίας, ότι χορηγούμε 15 ημέρες? Αν το πάμε με το κλασικο έντυπο της χορήγησης 48ώρης προθεσμίας και στην λήξη της δεν προσέλθει ο εξεταζόμενος και μας ενημερώσει τηλεφωνικά ότι λόγω κωλύματος επιθυμεί νέα προθεσμία, πχ 4-5 ημερών πως πράττουμε? συντάσσουμε νέα έκθεση χορήγησης προθεσμίας όπου στην επικεφαλίδα γράφουμε παράτασή της αρχικής 48ώρης?και πώς θα υπογράψει ο εξεταζόμενος αφού λόγω του κωλύματος δεν μπορεί να έρθει στο τμήμα?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Σύμφωνα με τη θεωρία [i](Φ. Ανδρέου, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 2005, σελ. 115)[/i], η προθεσμία για την παροχή εξηγήσεων μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την εξέταση, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, πλην εκείνου των τριών (3) μηνών για το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης.

Εφόσν έχει χορηγηθεί αρχική προθεσμία πχ. 48 ωρών και ο φερόμενος ως ύποπτος δηλώσει δικαιολογημένη αδυναμία παροχής εξηγήσεων, προσέρχεται στην Υπηρεσία προ ή κατά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και συντάσσεται νέα έκθεση παράτασης προθεσμίας, στην οποία αναφέρεται επακριβώς πότε άρχεται και πότε λήγει η παράταση.

Το δικαίωμα της προθεσμίας (και του αιτήματος παράτασης αυτής) μπορεί να ασκηθεί είτε αυτοπροσώπως από τον φερόμενο ως ύποπτο, είτε από το συνήγορό του. Συνεπώς, εάν λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος αδυνατεί να προσέλθει στην Υπηρεσία, εξουσιοδοτεί συνήγορο, ο οποίος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/12/2011 - 19:48
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 25
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

[b]sakis01[/b] δηλαδή όταν προκύπτει συνεχώς κώλυμα του φερόμενου ως υπόπτου μπορεί να δίνουμε συνεχώς παρατάσεις επί της αρχικής προθεσμίας? καλά μέχρι τους 3μήνες το βλέπω λίγο υπερβολικό, ως προς το κώλυμα που θα μας παρουσιάσει. Αλλά ένα 20ήμερο είναι ενας εύλογο διάστημα για ένα κώλυμα όπως πρόβλημα υγείας. Επίσης όταν έχουμε χορηγήσει προθεσμία εξαρχής πχ 3ημερών ή 7 ημερών και παρουσιαστεί κώλυμα εκ μέρους του ''υπόπτου'' όπως νοσηλεία λόγω υγείας ή ταξίδι στο εξωτερικό και μας ενημερώσει τηλεφωνικά ότι δεν μπορεί να προσέλθει την ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας και παρουσιαστεί μετά την παρέλευση 15 ημερών πως ενεργούμε? στην λήξη της αρχικής συντάσσουμε νέα έκθεση παράτασης της πρώτης προθεσμίας και εν συνεχεία έκθεση εξέτασης μετά την λήξη της παράτασης? και ως προς τις ημερομηνίες? για να γίνω πιο κατανοητός: την 01/11/2014 προσέρχεται ο Α και του δίνουμε προθεσμία 3 ημερών για παροχή εξηγήσεων. Την 04/11/2014 μας τηλεφωνεί και μας ενημερώνει πχ λόγω προβλήματος υγείας ή θανάτου οικείου του προσώπου δεν μπορεί να παρουσιαστεί για να εξεταστεί. Επιθυμεί νέα παράταση .Τάπα του την δίνουμε αφού δεν έχει και κάποιο νόημα να του αρνηθείς. Την 15/11/2014 προσέρχεται στην Υπηρεσία για να εξεταστεί. Τότε τι εκθέσεις συντάσσουμε?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Όταν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος εγκαίρως για να δηλώσει το κώλυμά του, εξουσιοδοτεί δικηγόρο. Οι εκθέσεις που συντάσσεις είναι βάσει του υποδείγματος Δ6β, προσαρμοσμένο κατάλληλα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/12/2011 - 19:48
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 25
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Δικηγόρο δεν διαθέτει.Αν μπορούσε να εξουσιοδοτήσει δικηγόρο θα είχαμε τελειώσει αμέσως.θα προσκόμισε τις εγγραφές εξηγήσεις του πελάτη του,χωρις να συντάξουμε καν εκθέσεις.Στο παράδειγμα που αναφέρω στις 15/11/2014 θα συνταξω μια έκθεση εξέτασης μετά την χορήγηση της αρχικής 3ημερης προθεσμίας και σε παρένθεση πράξη νέας παράτασης μέχρι τις 15/11/2014 και μια εκθεση εξέτασης μετα την χορήγηση 11 ημερών ?και οι δυο εκθέσεις συντασσόμενες και υπογεγραμμένες την 15/11/2014 απο τους ανακριτικους υπαλλήλους και τον εξεταζόμενο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Aυτό που λες είναι εντελώς λανθασμένο. Επαναλαμβάνω ότι ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην Υπηρεσία όπου και του χορηγείται η αρχική προθεσμία. Αν δεν καταφέρει για κάποιο λόγο να προσκομίσει εμπρόθεσμα τις εξηγήσεις του -και εφόσον επιθυμεί- αιτείται έγκαιρα παράταση, προσερχόμενος είτε ο ίδιος, είτε ο πληρεξούσιος συνήγορός του στην Υπηρεσία. Παρατάσεις δια αλληλογραφίας ή δια τηλεφώνου δεν είναι αποδεκτές.

Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνεις και αυτό που περιγράφεις... Αφού υπάρχει κώλυμα, δωσ 'του εξαρχής 11 μέρες προθεσμία, αλλιώς ακολουθείς την παραπάνω διαδικασία.

Αν, παρόλα αυτά, κωλεύεται και δεν επιθυμεί να διορίσει συνήγορο ή δεν επιθυμεί να καταθέσει εξηγήσεις, η προκαταρκτική περατώνεται αυτομάτως μετά τη λήξη της προθεσμίας και η δικογραφία επιστρέφεται στον ειασγγελέα χωρίς άλλες ενέργειες.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 2 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/12/2011 - 19:48
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 25
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Sakis01 έχεις δίκιο!ετσι η ορθή διαδικασία.την γνωρίζω.αλλά θα σου πω ποιο ειναι το πρόβλημα,το οποίο ειναι πραγματικό περιστατικό.Ηρθε ο "ύποπτος" ύστερα απο κλήτευση και ζήτησε αντίγραφα της δικογραφίας και προθεσμία 3 ημερών.Του τα χορηγώ και ύστερα από 5 ημέρες που δεν ερχόταν του τηλεφωνώ να δω τι συμβαίνει για να ολοκληρώσω την προκαταρκτική εξέταση και μου αναφέρει οτι ειναι άρρωστος με πνευμονία και νοσηλεύεται σε νοσοκομειο.Εχει έτοιμες τις εγγραφές εξηγήσεις του και επιθυμεί να του χορήγηςω νέα παράταση της προθεσμίας του 10-15 ημέρες μεχρι να βγει απο το νοσοκομείο και να μπορει να κυκλοφορεί και να παρουσιαστεί στην Υπηρεσία για να εξεταστεί.Και επειδη άνθρωποι είμαστε κανω υπομονη να τον εξυπηρετησω αλλά και να βρω ένα ορθό δικονομικό τρόπο για να αποτυπωθεί εγγράφως ολη αυτή διαδικασία.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Καίτοι δεν μου έχει τύχει η εν λόγω περίπτωση, θεωρώ ορθό δικονομικό χειρισμό τον ακόλουθο, εδραζόμενο κυρίως σε υποκειμενικό λόγο ανωτέρας βίας και δη ασθένεια :

Εφόσον έχει δοθεί τριήμερη αρχική προθεσμία, μεσούσης της οποίας ασθενεί ο ενδιαφερόμενος, προσέρχεται εγκαίρως στην Υπηρεσία οικείος του, ως άγγελος αντ΄ αυτού, ο οποίος εξετάζεται ενόρκως και προσκομίζει ιατρικό πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου που αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.

Μετά το πέρας της εξέτασης του μάρτυρα, τον ενημερώνεις ότι ο καθ' ού η εξέταση θα κληθεί εκ νέου με έγγραφη κλήση, ευθύς μόλις το επιτρέψει η υγεία του.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Εφόσον ο καθ'ου η προκαρτακτική δεν δύναται ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ λόγω ανωτέρας βίας να υποβάλλει αυτοπροσώπως το υπόμνημα φρονώ οτι αυτό μπορεί να υποβληθεί απο μή διορισμένο δικηγόρο , ασκούμενο δικηγόρο η ακόμα και απο τρίτο πρόσωπο.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών μου παραθέτω σχετικό απόσπασμα :

Στην πρακτική, μερικές φορές εμφανίζονται ασκούμενοι δικηγόροι ή δικηγόροι που δεν έχουν διοριστεί, ή τρίτα πρόσωπα μη δικηγόροι, με ειδικό πληρεξούσιο του δικηγόρου που έχει διοριστεί ή του κατηγορουμένου, ή του καθ΄ου η προκαταρκτική εξέταση, και ζητούν την χορήγηση των εγγράφων της δικογραφίας ή να εγχειρίσουν αυτοί το απολογητικό υπόμνημα ή τις έγγραφες εξηγήσεις.
Θεωρείται επιτρεπτή κατά μια άποψη η χορήγηση των αντιγράφων στα πρόσωπα αυτά, ή η ενέργεια άλλων διαδικαστικών πράξεων εκ μέρους τους, εφ΄όσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο χορηγείται όχι μόνο με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά και με απλή δήλωση.

[u] Ο ειδικός πληρεξούσιος δύναται να είναι και μη δικηγόρος (άρθρ. 39 Κωδ. Δικ), ενεργεί δε με ειδική εντολή και όχι ως νόμιμος εκπρόσωπος του κατηγορουμένου ή του καθ΄ου η προκαταρκτική εξέταση, ή εγκαλούντος.
[/u]
[b] Πάντως ο νόμος δεν προβλέπει την άσκηση δικαιωμάτων του καθ΄ου με τρίτο πρόσωπο, πλην δικηγόρου, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του νόμου με στενή έννοια.
[/b]
Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε (DE LEGE FERENDA) να επιτρέπεται η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στον καθ΄ου με τρίτο πρόσωπο, μη δικηγόρο, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή ανωτέρας βίας (απουσία, ασθένεια κλπ).
(Ηλ.ΑΛΑΤΣΑΣ , Η προκαταρκτική εξέταση , 2006 ΝΟΜΟΣ)

Επίσης βλέπε ΕγκΕισΑΠ 10/2009
Τέλος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να αναθέτει σε άλλον δικηγόρο ή ασκούμενο δικηγόρο να καταθέσει στους προανακριτικούς υπαλλήλους αίτηση που υπογράφει ο ίδιος προκειμένου να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 108 ΚΠΔ (ΑΠ Ολ 2/1999 ΠοινΧρ 1999, 811, ΕΔΔΑ Χορομίδης κατά Ελλάδος απόφ. της 27.4.2006 ΠοινΔικ 2007, 177). Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα που χορηγούνται μπορεί να παραδίδονται στον δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο που προσκομίζει τη σχετική αίτηση. Φυσικά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση προς αυτούς του αρχικού πληρεξουσίου των διαδίκων. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ανάμιξη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις των ασκούμενων δικηγόρων δεν αντίκειται στο άρθρο 10 του Κώδικα Περί Δικηγόρων επειδή ο ασκούμενος δεν εκπροσωπεί κάποιον διάδικο αλλά απλά είναι εκτελεστικό όργανο του πληρεξουσίου των διαδίκων χωρίς να έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει απόψεις ή θέσεις για τον αρχικό εντολέα.

-Ετσι λοιπόν εφόσον το δικαίωμα της εξουσιοδότησης προς λήψη αντιγράφων απο ασκούμενο δικηγόρο παρέχεται στον διορισμένο δικηγόρο σαφώς και παρέχεται και στον καθού η προανάκριση - προκαταρκτική.
-Η απλή λήψη αντιγράφων , χωρίς να υποβάλλει την αίτηση τρίτος μη διορισμένος δικηγόρος, πρόκειται λοιπόν ΜΟΝΟ για διαδικαστική πράξη που ΔΕΝ είναι άσκηση δικαιώματος το οποίο έχει ΜΟΝΟ ο διορισμένος δικηγόρος και ο κατηγορούμενος .
-Ο ασκούμενος δικηγόρος δεν έχει το δικαιώμα να εκπροσωπεί κάποιον διάδικο ενω λογίζεται ως πολίτης μη έχοντας περισσότερα δικαιώματα στην προανάκριση.

Επεκτείνοντας αυτόν τον συλλογισμό η απλή υποβολή του ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ υπομνήματος πρόκειται για διαδικαστική πράξη και ΟΧΙ για άσκηση δικαιώματος.

Αλλωστε υπογεγραμμένη έγκληση μπορεί να υποβάλλει και τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με [u]ειδικό πληρεξούσιο[/u] στο οποίο και δεν απαιτείται η αναγραφή ΟΛΟΥ του κειμένου της έγκλησης αλλά αρκεί μόνη η εντολή κατάθεσης της.(ΑΠ 901/2012).

[b]Φυσικά επεκτεινόμαστε σε λεπτά θέματα που ''εκφεύγουν'' της αρμοδιότητας μας, προσπαθώντας να αναλύσουμε θεωρητικά κάποιες αρκετά δύσκολες διαδικασίες.
Σε πρακτικό επίπεδο την προκαταρκτική διευθύνει ο εισαγγελέας και σε αυτον πρέπει να απευθυνθούμε ως αποκλειστικά αρμόδιο...[/b]
[edit time=1416496446]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Η παροχή των εξηγήσεων (η οποία πραγματώνεται εγγράφως με υπόμνημα ή προφορικώς ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου) αποτελεί δικαίωμα του φερόμενου ως ύποπτου. Ο ΚΠΔ ορίζει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων τελείται είτε αυτοπροσώπως, είτε από συνήγορο. Αυτό, είτε στενώς ερμηνευτέο, είτε διασταλτικώς, αποκλείει εκ προιμίου όλους τους υπόλοιπους.

Εν προκειμένω όμως, ο καθ΄ ού η εξέταση δεν έχει δικηγόρο (προφανώς για οικονομικούς λόγους). Προσωπικά θεωρώ ότι η προσκόμιση του υπομνήματος από τρίτο πρόσωπο είναι ανεπίτρεπτη.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

[quote name=sakis01 date=2014-11-20] Ο ΚΠΔ ορίζει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων τελείται είτε αυτοπροσώπως, είτε από συνήγορο .[/quote]

Δεν αντιλέγω στα γραφόμενα σου πλήν όμως και η λήψη αντιγράφων πρόκειται σαφώς για δικαίωμα του κατηγορουμένου που ασκείται είτε αυτοπροσώπος είτε απο διορισμένο δικηγόρο αλλά βλέπουμε οτι η εγκύκλιος αντιτίθεται στην στενή ερμηνεία του νόμου παρέχοντας ρητά το δικαίωμα αυτό σε τρίτο πρόσωπο (ασκούμενο δικηγόρο)

Εν τέλει όπως και αρχικά ανάφερα ο νόμος δεν προβλέπει την άσκηση δικαιωμάτων του καθ΄ου με τρίτο πρόσωπο, πλην δικηγόρου, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του νόμου με στενή έννοια.

Ετσι λοιπόν σε πρακτικό επίπεδο οφείλουμε να συμμορφωθούμε απόλυτα με τον ΚΠΔ όσο αναχρονικός και αν είναι σε μερικά σημεία του...

Σε θεωρητικό επίπεδο είμαι της άποψης οτι τρίτος θα μπορούσε , σε έκτακτες περιπτώσεις, να ασκήσει αποκλειστικά το δικαίωμα της εγχείρησης του υπομνήματος δίχως να επηρεάζεται η όλη διαδικασία ενω ανέπτυξα ως άνω τους ισχυρισμούς μου που δεν νομίζω οτι είναι παράλογοι...

[b]Αναμένοντας λοιπόν τυχόν επίσημη διαφορετική και ευέλικτη ερμηνεία του ΚΠΔ... ισχύει οτι τρίτο πρόσωπο ΔΕΝ δύναται να καταθέσει το υπόμνημα και αυτό είναι που κρατάμε...[/b]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: χορήγηση προθεσμίας στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης

Ένας σύγχρονος, πιο ευέλικτος και προσαρμοσμένος στην καθημερινή πρακτική (έστω στην προδικασία...) ΚΠΔ θα ήταν ευχής έργον...

Κατά λοιπά, συμφωνώ μαζί σου.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.