Ν. 2928/2001 - Προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων ...

Για να μπορείτε να δείτε το κείμενο του νόμου και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία θα πρέπει να έχετε συνδεθεί.

Είδος Νομοθετήματος: 

Νόμος

Αριθμός Νόμου: 

2928

Τίτλος Νόμου: 

Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων

Ημερομηνία Υπογραφής Νόμου: 

25/06/2001

Ημερομηνία Έκδοσης Νόμου: 

27/06/2001

Κατηγορία Φεκ: 

Α΄

Αριθμός Φεκ: 

141

Κατηγορίες Ένταξης: 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ