Ν. 4249/2014 -Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Για να μπορείτε να δείτε το κείμενο του νόμου και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία θα πρέπει να έχετε συνδεθεί.

Είδος Νομοθετήματος: 

Νόμος

Αριθμός Νόμου: 

4249

Τίτλος Νόμου: 

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία Υπογραφής Νόμου: 

24/03/2014

Ημερομηνία Έκδοσης Νόμου: 

24/03/2014

Κατηγορία Φεκ: 

Α΄

Αριθμός Φεκ: 

73

Κατηγορίες Ένταξης: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ