Π.Δ. 24/1997 (ΦΕΚ Α-29/1997) Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για να μπορείτε να δείτε το κείμενο του νόμου και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία θα πρέπει να έχετε συνδεθεί.

Είδος Νομοθετήματος: 

Προεδρικό Διάταγμα

Αριθμός Νόμου: 

24

Τίτλος Νόμου: 

Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ημερομηνία Υπογραφής Νόμου: 

26/02/1997

Ημερομηνία Έκδοσης Νόμου: 

28/02/1997

Κατηγορία Φεκ: 

Α΄

Αριθμός Φεκ: 

29

Κατηγορίες Ένταξης: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ