Π.Δ. 254 /2004 (ΦΕΚ-238 02.12/03.12.2004) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Για να μπορείτε να δείτε το κείμενο του νόμου και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία θα πρέπει να έχετε συνδεθεί.

Είδος Νομοθετήματος: 

Προεδρικό Διάταγμα

Αριθμός Νόμου: 

254

Τίτλος Νόμου: 

Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού

Ημερομηνία Υπογραφής Νόμου: 

02/12/2004

Ημερομηνία Έκδοσης Νόμου: 

03/12/2004

Κατηγορία Φεκ: 

Α΄

Αριθμός Φεκ: 

238

Κατηγορίες Ένταξης: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ