ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ενισχύονται οι υπηρεσίες της Αστυνομίας
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Το θέμα της ...

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.

Τα τελευταία χρόνια και μετά την εκδήλωση και εγκατάσταση του μεταναστευτικού προβλήματος...

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Περιήλθε σε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσ/νίκης η παρακάτω Διαταγή.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Η διαταγή αναμένεται ...

ΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ

Δυστυχώς για ακόμη μια φορά το ΑΕΑ έμεινε μόνο στα «εύκολα». Δηλαδή στην ...

ΓΡΑΦΕΙΟΚΑΡΤΙΚΕΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ

Με την υπ’αρίθμ. 1533/17/301429 (POL) από 12-2-2017 Διαταγή ...

Σελίδες