ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ POLICENET TO ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της ...

Παραθέτουμε τη Διαταγή ...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τις αντιδράσεις του αστυνομικού κόσμου και όχι μόνο, έχει προκαλέσει...

ΠΙΝΑΚΑΣ

Παραθέτουμε τη Διαταγή του ΑΕΑ που αφορά στην ...

Σελίδες