ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πριν την έναρξη της σύσκεψης, οι Ομοσπονδίες...

ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ

Ακόμα μια φορά συνδικαλιστές, στους οποίους το μόνο που χρωστάμε είναι το μισθολόγιο-φτωχολόγιο μας,

Κάν’τε τους όλους Στρατηγούς άνευ χαρτοφυλακίου επ’ ανδραγαθία να ησυχάσουμε ...

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Πολλά δημοσιεύματα έχουν γίνει σχετικά με την επιτακτική πια αναμόρφωση του τρόπου αξιολόγησης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Το νέο Π.Δ. 69/2019 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 1/7/2019 και τροποποιεί, κατά περίεργο τρόπο, ένα μόνο ζήτημα του βαθμολογίου...

ΑΥΤΟΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι ...

Σελίδες