ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛ.ΑΣ. | Page 11 | PoliceNET of Greece

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές ενημέρωσης το βαθμολόγιο των ανθυπαστυνόμων επιδιώκεται να έχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, δρομολογησε την αύξηση των οργανικών θέσεων της

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Οι αστυνομικές δυνάμεις παράγουν το μοναδικό αγαθό ή, καλύτερα, προσφέρουν τη μοναδική υπηρεσία, που είναι η τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με άλλα λόγια η «εσωτερική ασφάλεια»,

Σελίδες