ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛ.ΑΣ.

ΑΠΟΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Ας ελπίσουμε, πως η επιτροπή βαθμολογίου θα ...

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ...

ΑΠΟΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Ο διάλογος γύρω από το ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης των ...

Ι. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ

Με αφορμή τα νέα δεδομένα στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. στα οποία ...

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εξαιτίας αυτής της σημαντικής ...

ΘΕΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Πήραμε σήμερα μια πρωτοβουλία από κοινού ...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,

Σελίδες