ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Βαθμολόγιο και «Βητάδες»….
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Μετά από 27 έτη υπηρεσίας από την ήμερα ονομασίας σε αστυφύλακες...

ΑΡΘΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Η διαχείριση ενός προβλήματος, όπως το βαθμολόγιο, σε περίοδο κρίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το παλιό βαθμολόγιο ...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Αν το κριτήριο είναι η διαφύλαξη των ...

ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Αρχιφύλακες τριών ταχυτήτων, Αξιωματικοί τριών προλεύσεων και έλλειψη Αστυφυλάκων...

ΣΧΟΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Κατάντια ή αυτοκαταστροφή;

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι ...

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

Τα πτυχία της Αστυνομικής Ακαδημίας, όπως περιγράφω παρακάτω, δεν ενδείκνυνται ...

ΑΠΟΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Αν και έχει χυθεί έως και σήμερα πολύ ...

Σελίδες