ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η Αστυνομία επιβαρύνεται με πολλά αντικείμενα που δεν αποτελούν ...

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε τις ενδιαφέρουσες ...

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Δικαστική Αστυνομία που εμείς οραματιζόμαστε είναι μία υπηρεσία που θα λειτουργεί ως ξεχωριστή υπηρεσιακή οντότητα, ως ανεξάρτητο και αυτοδύναμο σώμα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σε πρώτο στάδιο η Δικαστική Αστυνομία θα αναλάβει δράση ...

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 24 ΧΡΟΝΙΑ

Στην ίδρυση υπηρεσίας δικαστικής αστυνομίας προχωρά ...