ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα βαδίζουμε στην αβεβαιότητα ...

ΕΙΚΟΝΕΣ

Με τη μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2018 και μετά ...

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ POL

Το υπ'αριθμ. 1029/18/1038001 από 24-5-2018 έγγραφο του Α.Ε.Α. με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις για τις κρατήσεις ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Στη 7μελή Σύνθεση, λόγω σπουδαιότητας, του Στ' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας,...

ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΣΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Μικρές αναπροσαρμογές στο δικαιούμενο μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία...

Σελίδες