ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.

Ο Ευάγγελος Νοϊδης υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία από το 2010, έχοντας καταταγεί...

Σελίδες